[unknown data provider]

3 3 3
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Záměry

Available map layers (11)

Koridor vysokorychlostní tratě (územní rezerva) (3)

Teplovod (5)

Produktovod (6)

Ropovod (7)

Plynovod (8)

Elektrické vedení (9)

Tato vrstva je totožná s vrstvou ElVed_l.shp z naší aktualizované geodatabáze. pouze jsem podle dat od Šindlerové z března 2011 přepsala jeden prvek a to: vedení elektriky z HB směr ORP Chotěnoř a hranice kraje - převedeno z atributu ZAMER na STAV.

Produktovod objekty (10)

Ropovod objekty (11)

Plynoenergetika objekty (12)

Regulační stanice VVTL - záměr

Elektrárna (13)

Elektrické stanice (14)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.