[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Barevná ortofotomapa z roku 2007 v rozlišení 0,5 m na pixel z produkce ČÚZK.

Available map layers (12)

Ortofoto 2007 50cm na pixel (0)

Digitální ortofoto České republiky poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu celého státního území. Aktuálnost poskytovaných dat - barevné snímkování v letech 2006-2008 Snímkování probíhá pravidelně v tříletém cyklu, od 9. ledna 2009 jsou k dispozici aktualizovaná ortofota jedné třetiny republiky - tzv. Pásmo západ. Přehledka postupu barevného snímkování v letech 2009-2011 Měrná jednotka: 1 mapový list v kladu Státní mapy 1:5 000 ( 5 km2 ) Formát: TIFF,JPEG,MrSID Rozlišení: velikost pixelu 0,5 m Data jsou georeferencována po mapových listech v souřadnicovém systému S-JTSK pomocí textového souboru tfw(jgw,sdw). Je možné též poskytnout soubory pro georeferenci do sytému WGS84 - zobrazení UTM, případně do S-42.

1:1 500 000 © ČÚZK (1)

1:750 000 © ČÚZK (2)

1:500 000 © ČÚZK (3)

1:200 000 © ČÚZK (4)

1:100 000 © ČÚZK (5)

1:50 000 © ČÚZK (6)

1:20 000 © ČÚZK (7)

1:10 000 © ČÚZK (8)

1:5000 © ČÚZK (9)

1:2000 © ČÚZK (10)

1:1000 © ČÚZK (11)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.