[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahující data ÚAP Kraje Vysočina - Problémy

Available map layers (4)

Havarijní pásmo EDU (0)

Vysoké radonové riziko (1)

Ochranné pásmo letiště s výškovým omezením (2)

Poddolované území - velkoplošné (3)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.