[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahující data administrativních jednotek.

Available map layers (8)

Stavební úřad (0)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Matrika (1)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Katastrální území (2)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Obec (3)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Obec s pověřenou působností (4)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Obec s rozšířenou působností (5)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Okres (6)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

Kraj (7)

Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.