Helsingin kaupunki

GeoServer Web Feature Service

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Helsingin kaupunki (unverified)

Contact information:

Helsingin kaupunki

Helsinki, Finland

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction.

Available map layers (149)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (polygon) (hkr:ylre_viherosat_polygon)

Helsinki_osa-alueet (seutukartta:Helsinki_osa-alueet)

Helsingin osa-alueet polygoneina, Seutukartalla: a_hk_osa

Kauniainen_tilastoalueet (seutukartta:Kauniainen_tilastoalueet)

Kauniaisten 4 tilastoaluetta polygoneina, Seutukartalla: a_ka_til

Teollisuusalueet (seutukartta:Teollisuusalueet)

Teollisuusalueet polygoneina, Seutukartalla M_TEOLAL

Metrorata (seutukartta:Metrorata)

Liikenneverkko_kaikki (seutukartta:Liikenneverkko_kaikki)

Tieliikenneverkko kokonaisuudessaan, Seutukartalla L_TIESTO

sote_neuvola_aluejako (hel:sote_neuvola_aluejako)

ltj-avoin_arvo_liito_orava (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_liito_orava)

ltj-avoin_rauh_luonnonsuojeluohjelma (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_luonnonsuojeluohjelma)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, ala-aste, suomi (hel:opev_tpr_2014_15_ala_aste_suomi)

liikennevaylat (hel:liikennevaylat)

Maankaytto (seutukartta:Maankaytto)

Maankäyttöalueet polygoneina, maankäyttö ja vesistöt yhtenäisenä tasona, Seutukartalla maankay2

Toimipisterekisteri, toimipisteet (hel:tprek_units)

Kuntarajat alueina (seutukartta:Kuntarajat)

Yleisten alueiden rekisteri, katu- ja viherosat, kevyt liikenne (hkr:ylre_osat_kevytliikenne)

ltj-avoin_rauh_natura (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_natura)

helsinki_tiet_mml_100k (faris_test:helsinki_tiet_mml_100k)

helsinki_tiet_mml_100k

ltj-avoin_rauh_luonnonmuistomerkit (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_luonnonmuistomerkit)

Helsinki_suurpiirit (hel:Helsinki_suurpiirit)

Nurmijarvi_pienalueet (seutukartta:Nurmijarvi_pienalueet)

Nurmijärven pienaluejako, Seutukartalla: a_nu_pie

Tuusula_pienalueet (seutukartta:Tuusula_pienalueet)

Tuusulan pienaluejako, Seutukartalla: a_tu_pie

ltj-avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (line) (hkr:ylre_katuosat_line)

Hyvinkaa_suuralueet (seutukartta:Hyvinkaa_suuralueet)

Hyvinkään suuraluejako, Seutukartalla: a_hy_suu

Meren_rantaviiva (seutukartta:Meren_rantaviiva)

Meren rantaviiva viivakohteena, Seutukartalla M_RANTAV

transit_stop_accessibility (hsl:transit_stop_accessibility)

Kerava_tilastoalueet (seutukartta:Kerava_tilastoalueet)

Keravan tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ke_til

Nimet_ruotsi (seutukartta:Nimet_ruotsi)

Ruotsinkieliset paikannimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_paik_r

Rautatie (seutukartta:Rautatie)

Seutukartalla L_JRATA

Jarvenpaa_tilastoalueet (seutukartta:Jarvenpaa_tilastoalueet)

Järvenpään tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ja_til

ltj-avoin_vesi_purot_ja_lammet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_purot_ja_lammet)

hki_vesialueet_3067 (faris_test:hki_vesialueet_3067)

hki_vesialueet_3067

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_ruotsi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_ruotsi)

Jarvenpaa_suuralueet (seutukartta:Jarvenpaa_suuralueet)

Järvenpään suuraluejako, Seutukartalla: a_ja_suu

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (point) (hkr:ylre_katuosat_point)

espoo_rak (osm:espoo_rak)

Vihti_suuralueet (seutukartta:Vihti_suuralueet)

Vihdin suuraluejako, Seutukartalla: a_vi_suu

sote_terveysasema_aluejako (hel:sote_terveysasema_aluejako)

Tuusula_suuralueet (seutukartta:Tuusula_suuralueet)

Tuusulan suuraluejako, Seutukartalla: a_tu_suu

pel_nuohousaluejako (hel:pel_nuohousaluejako)

Vihti_tilastoalueet (seutukartta:Vihti_tilastoalueet)

Vihdin tilastoaluejako, Seutukartalla: a_vi_til

Rautatieasemat (seutukartta:Rautatieasemat)

Rautatieasemat, Seutukartalla L_JASEMA

Winkki, vuokraukset ja tapahtumat yleisillä alueilla (hkr:winkki_rents_audiences)

ltj-avoin_vesi_lahteet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_lahteet)

Mantsala_tilastoalueet (seutukartta:Mantsala_tilastoalueet)

Mäntsälän tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ma_til

Nimet_kaupunginosat_suomi (seutukartta:Nimet_kaupunginosat_suomi)

Suomenkieliset kaupunginosanimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_kos_s

louhi (hel:louhi)

Esiopetusalueet_2018_palvelukartalle (hel:esiopetusalueet_2018)

Kirkkonummi_pienalueet (seutukartta:Kirkkonummi_pienalueet)

Kirkkonummen pienaluejako, Seutukartassa a_ki_pie

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, yläaste, ruotsi (hel:opevooa_2015_16_yla_aste_ruotsi)

Lentokentta_alueet (seutukartta:Lentokentta_alueet)

Lentokenttien kiitoradat aluekohteina, Seutukartalla L_KIITOR

ltj-avoin_vesi_purojen_putkitetut_osuudet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_purojen_putkitetut_osuudet)

terke_paivystysalue (hel:terke_paivystysalue)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, yläaste, suomi (hel:opev_tpr_2014_15_yla_aste_suomi)

osm_buildings_vantaa (osm:osm_buildings_vantaa)

osaalue_meri (hel:osaalue_meri)

sote_toimeentulotukialue (hel:sote_toimeentulotukialue)

Helsinkin aluejako, osa-alueet (hel:osaalue)

Toimipisterekisteri, palvelut (hel:tprek_unit_services)

Kauniainen_pienalueet (seutukartta:Kauniainen_pienalueet)

Kauniaisten pienaluejako, Seutukartassa a_ka_pie

Pääkaupunkiseudun suuraluejako (seutukartta:Seutu_suuralueet)

Pääkaupunkiseudun kuntien suuralueet yhdistettynä polygonialuejakona; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Seutukartalla: A_PKSSUU

Nimet_merialueet_ruotsi (seutukartta:Nimet_merialueet_ruotsi)

Merenlahdet ja muu mereen liittyvä ruotsinkielinen nimistö pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_meri_r

Vantaa_suuralueet (seutukartta:Vantaa_suuralueet)

Vantaan 7 suuraluetta polygoneina, Seutukartalla: a_va_suu

Nimet_merialueet_suomi (seutukartta:Nimet_merialueet_suomi)

Merenlahdet ja muu mereen liittyvä suomenkielinen nimistö pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_meri_s

Kirkkonummi_suuralueet (seutukartta:Kirkkonummi_suuralueet)

Kirkkonummen suuraluejako, Seutukartalla: a_ki_suu

Winkki, työt yleisillä alueilla (hkr:winkki_works)

Turvattomat paikat Helsingissä peruspiireittäin (faris_test:turvattomat_paikat_4326)

Aineistossa on kirjattuna turvattomiksi koetut paikat Helsingissä peruspiireittäin. Luvut kuvaavat turvallisuuskyselyssä olevien havaintojen osuuksia turvattomiksi koetuista paikoista per peruspiiri. WGS84-versio.

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, yläaste, suomi (hel:opev_tpr_2015_16_yla_aste_suomi)

Nimet_kaupunginosat_ruotsi (seutukartta:Nimet_kaupunginosat_ruotsi)

Ruotsinkieliset kaupunginosanimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_kos_r

ltj-avoin_arvokkaat_lintukohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvokkaat_lintukohteet)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, ala-aste, ruotsi (hel:opev_tpr_2014_15_ala_aste_ruotsi)

ltj-avoin_vesi_vedenalainen_roskaantuminen (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_vedenalainen_roskaantuminen)

Pääkaupunkiseudun pienaluejako (seutukartta:Seutu_pienalueet)

Pääkaupunkiseudun kuntien pienalueet yhdistettynä polygonialuejakona; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Seutukartalla: A_PKSPIE

Viheralueet (seutukartta:Viheralueet)

Rakentamattomat alueet (puisto, metsä, pelto), Seutukartalla M_VIHRAL

Vakavesi_meri (seutukartta:Vakavesi_meri)

Seutukartta M_MERI

ltj-avoin_arvo_kaapakohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_kaapakohteet)

ltj-avoin_rauh_luonnonsuojelualueet (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_luonnonsuojelualueet)

ltj-avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet)

osm_buildings (osm:osm_buildings)

Liikenne_paavaylat (seutukartta:Liikenne_paavaylat)

Tieliikenneverkosto kokonaisuudessaan, Seutukartalla L_TIEST2

Vantaa_kaupunginosat (seutukartta:Vantaa_kaupunginosat)

Vantaan 61 kaupunginosaa polygoneina, Seutukartalla: a_va_kos

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (point) (hkr:ylre_viherosat_point)

Vakavesi_jarvet (seutukartta:Vakavesi_jarvet)

Järvet, Seutukartalla M_JARVET

Sipoo_pienalueet (seutukartta:Sipoo_pienalueet)

Sipoon pienaluejako, Seutukartalla: a_si_pie

Helsinki_pienalueet (seutukartta:Helsinki_pienalueet)

Helsingin 404 pienaluetta polygoneina tunnuksineen, Seutukartalla: a_hk_pie

Nurmijarvi_tilastoalueet (seutukartta:Nurmijarvi_tilastoalueet)

Nurmijärven tilastoaluejako, Seutukartalla: a_nu_til

OpenAhjo-päätökset (hel:openahjo_agenda_items)

ltj-avoin_arvokkaat_geologiset (ltj-avoin:ltj-avoin_arvokkaat_geologiset)

Tuusula_tilastoalueet (seutukartta:Tuusula_tilastoalueet)

Tuusulan tilastoaluejako, Seutukartalla: a_tu_til

Helsinki_osa_alueet (hel:Helsinki_osa_alueet)

Pornainen_tilastoalueet (seutukartta:Pornainen_tilastoalueet)

Pornaisten tilastoaluejako, Seutukartalla: a_po_til

Pääkaupunkiseudun tilastoaluejako (seutukartta:Seutu_tilastoalueet)

Pääkaupunkiseudun kuntien tilastoalueet yhdistettynä polygonialuejakona; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Seutukartalla: A_PKSTIL

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (line) (hkr:ylre_viherosat_line)

Helsinkin aluejako, kaupunginosat (hel:kaupunginosa)

Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet (hel:postinumeroalueet)

opev_perusopetusalue (hel:opev_perusopetusalue)

Nurmijarvi_suuralueet (seutukartta:Nurmijarvi_suuralueet)

Nurmijärven suuraluejako, Seutukartalla: a_nu_suu

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_ruotsi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_ruotsi)

ltj-avoin_muut_luontokohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_muut_luontokohteet)

ltj-avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet)

hki_teollisuus_melualueet_den (hel:hki_teollisuus_melualueet_den)

Vuorokausimelutaso eli päivä-ilta-yömelutaso Lden on vuorokaudenajan mukaan painotettu keskiäänitaso. Ilta- (klo 19–22) ja yöajan (klo 22–07) melun suurempi häiritsevyys otetaan tunnusluvussa huomioon painottamalla ilta- ja yöajan melua siten, että ilta-ajan meluun lisätään 5 dB ja yöajan meluun 10 dB.

ltj-avoin_suojellut_lajikohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_suojellut_lajikohteet)

opev_2013_14_yhteiskayttoalue_alakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_yhteiskayttoalue_alakoulu_suomi)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (polygon) (hkr:ylre_katuosat_polygon)

ltj-avoin_arvo_metsakohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_metsakohteet)

pel_suojelualalohko (hel:pel_suojelualalohko)

osm_buildings_espoo (osm:osm_buildings_espoo)

Kerava_pienalueet (seutukartta:Kerava_pienalueet)

Keravan pienaluejako, Seutukartalla: a_ke_pie

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, ala-aste, suomi (hel:opev_tpr_2015_16_ala_aste_suomi)

hki_alue (faris_test:hki_alue)

hki_alue

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_suomi)

pel_suojelulohko (hel:pel_suojelulohko)

Nimet_suomi (seutukartta:Nimet_suomi)

Suomenkieliset paikannimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_paik_s

Suojalupiirit (hel:pel_suojelupiiri)

Vihti_pienalueet (seutukartta:Vihti_pienalueet)

Vihdin pienaluejako, Seutukartalla: a_vi_pie

Turvattomat paikat peruspiireittäin Helsingissä (faris_test:turvattomat_paikat)

Aineistossa on kirjattuna turvattomiksi koetut paikat Helsingissä peruspiireittäin. Luvut kuvaavat turvallisuuskyselyssä olevien havaintojen osuuksia turvattomiksi koetuista paikoista per peruspiiri.

peruspiiri (tieke:peruspiiri)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (hkr:ylre_viherosat)

Hyvinkaa_pienalueet (seutukartta:Hyvinkaa_pienalueet)

Hyvinkään pienaluejako, Seutukartalla: a_hy_pie

copyright (seutukartta:copyright)

Copyright-merkintä, jota voi käyttää karttoja julkaistaessa, Seutukartalla: copyrig

Yleisten alueiden rekisteri, viheralueet (hkr:ylre_viheralue)

ltj-avoin_rauh_suojellut_luontotyypit (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_suojellut_luontotyypit)

Kirkkonummi_tilastoalueet (seutukartta:Kirkkonummi_tilastoalueet)

Kirkkonummen tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ki_til

ltj-avoin_arvokkaat_kasvikohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvokkaat_kasvikohteet)

Espoo_suuralueet (seutukartta:Espoo_suuralueet)

Espoon 7 suuraluetta polygoneina, Seutukartalla: a_es_suu

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, yläaste, ruotsi (hel:opev_tpr_2014_15_yla_aste_ruotsi)

Postinumeroalueet_2015_shp (faris_test:Postinumeroalueet_2015_shp)

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, ala-aste, ruotsi (hel:opev_tpr_2015_16_ala_aste_ruotsi)

terassit_kesa_2011 (hkr:terassit_kesa_2011)

ltj-avoin_muu_elainhavaintoja (ltj-avoin:ltj-avoin_muu_elainhavaintoja)

Metroasemat (seutukartta:Metroasemat)

Metroasemat aluekohteina, Seutukartalla L_METRAS

test (test:test)

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_suomi)

transit_stop_accessibility_kkj (hsl:transit_stop_accessibility_kkj)

Avokalliot_HSY_GK25 (maanpeiteaineisto:Avokalliot_HSY_GK25)

hki_teollisuus_melualueet_night (hel:hki_teollisuus_melualueet_night)

Teollisuuden meluvyöhykkeet laskettuna ympäristömeludirektiivin mukaisella melun tunnusluvulla L_yö.

Espoo_tilastoalueet (seutukartta:Espoo_tilastoalueet)

Espoon 26 tilastoaluetta polygoneina, Seutukartalla: a_es_til

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (hkr:ylre_katuosat)

Mantsala_pienalueet (seutukartta:Mantsala_pienalueet)

Mäntsälän pienaluejako, Seutukartalla: a_ma_pie

Asuinalueet (seutukartta:Asuinalueet)

Rakennetut asuinalueet (ei teollisuusalueita), Seutukartalla M_ASALUE

Yleisten alueiden rekisteri, katualueet (hkr:ylre_katualue)

Hyvinkaa_tilastoalueet (seutukartta:Hyvinkaa_tilastoalueet)

Hyvinkään tilastoaluejako, Seutukartalla: a_hy_til

ltj-avoin_vesi_vesikasvilinjat (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_vesikasvilinjat)

Yksin asuvat peruspiireittäin (faris_test:yksin_asuvat)

Yksin asuvat peruspiireittäin Helsingissä vuonna 2013

hki_metro_leet_simple_dissolve (faris_test:hki_metro_leet_simple_dissolve)

Espoo_pienalueet (seutukartta:Espoo_pienalueet)

Espoon 88 pienaluetta polygoneina, Seutukartalla: a_es_pie

opev_2013_14_yhteiskayttoalue_ylakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_yhteiskayttoalue_ylakoulu_suomi)

Helsinki_peruspiirit (hel:Helsinki_peruspiirit)

Helsinki_suurpiirialueet (seutukartta:Helsinki_suurpiirialueet)

Helsingin 8 suuraluetta polygoneina tunnuksineen, Seutukartalla: a_hk_suu

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.