[unknown data provider]

GEUS map database - WFS/WMS - Primary projection EPSG:25832

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
GEUS, Geology, Denmark, Greenland
Fees
none
Access constraints
http://data.geus.dk/geusmap/terms_20140620.pdf
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

GEUS map database covering Denmark and Greenland

Available map layers (69)

CSEM 2d surveys (csem_2d_surveys)

CSEM surveys

CSEM 3d surveys (csem_3d_surveys)

CSEM 3D surveys

Over 400 m dybe, danske boringer iflg. Jupiter (deep_wells_jupiter)

District heating plants (fjernvarme_anlaeg)

District heating plants

Geotermi polygon til test af 3D-link fra polygon (geotermi_3d_testpoly)

geotermi_3d_testpoly

Geothermal plants (geotermi_anlaeg)

Geothermal plants

Geotermi screeningprojekter (geotermi_screeninglokaliteter)

Geotermi screeninglokaliteter

Geotermi screeningprojekter - no label (geotermi_screeningproj_nolabel)

Geotermi screeningprojekter

Lokationer for geofysiske data (gerda_data)

Geofysiske data

Lokationer for geofysiske data (som linjer) (gerda_lines)

Geofysiske datalinjer

Geofysiske projekter (gerda_projects)

Geofysiske projekter

Hydro Vand Web Diversitettal (hydrovandweb_diversitet_count)

Testing layer for Hydro

Hydro Vand Web Diversitet EQR (hydrovandweb_diversitet_eqr)

Testing layer for Hydro

Hydro Vand Web Diversitetsdifference EQR (hydrovandweb_diversitetsdiff_eqr)

Testing layer for Hydro

Hydro Vand Web Diversitetsdifference PCT (hydrovandweb_diversitetsdiff_pct)

Testing layer for Hydro

Aktive almene danske vandforsyningsanlaeg (jupiter_anlaeg_vandfors_almen_ws)

See metadataurl

Danske anlaeg (jupiter_anlaeg_ws)

See metadataurl

Boringer-anlaeg koblet (jupiter_bor_anl_koblet)

Boringer-anlaeg koblet

Danske vandforsyningsboringer (jupiter_bor_vandfors_almen_ws)

Liste over aktive vandforsyningsboringer i Danmark med flg. bemaerkninger: 1. En boring anses for aktiv hvis slutdato og sloejfetdato er blank eller i fremtiden, og aktivstatus er 1. 2. En boring anses som vaerende vandboring, hvis hovedtypen er VV og indtagsanvendelsen er blank eller mindre end 2. 3. Der vises kun kortlagte boringer inden for omraade EUREF89 zone 32 minx=100000, miny=5900000. 4. Hvis en boring har flere indtag/anlaeg tilknyttet, vil den optraede flere gange i listen. 5. Feltet [dgunr_trimmed] er DGUnr uden mellemrum 6. Feltet [formanv] viser aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal)

Danske vandforsyningsboringer, resten (jupiter_bor_vandfors_andre_ws)

Liste over andre vandforsyningsboringer i Danmark med flg. bemaerkninger: 1. En vandforsyningsboring anses for at tilhoere kategorien -andre- hvis den ikke er almen, sloejfet, miljoe, raastof el. geoteknisk. 2. Der vises kun kortlagte boringer inden for omraade EUREF89 zone 32 minx=100000, miny=5900000. 3. Feltet [dgunr_trimmed] er DGUnr uden mellemrum 4. Feltet [formanv] viser aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal)

Danske boringer (jupiter_boringer_ws)

Liste over boringer i Danmark med flg. bemaerkninger: 1. Feltet [dgunr] er DGUnr uden mellemrum 2. Feltet [formanv] viser aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal) 3. feltet [kode] kategoriserer boringerne i 7 kategorier efter aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal): * [V] Vandboring : [VV] Vandvaerksboring, [VS]Permanent grundvands, [V] Vandforsyningsboring, [VA] Afvaergeboring, [VD] Dambrug, [VH] Havevanding, [VI] Industri/procesvand, [VM] Markvanding/gartneri, [VP] Privat husholdning, [VR] Reserve/Noedvand, [RE] Reserveboring, [C] Broend * [G] Geoteknisk: [G]Geoteknisk boring, [MG] Marin geoteknisk * [R] Raastof : [R]Raastofboring, [B]Brunkulsboring * [M] Miljoe : [M]Miljoe * [S] Sloejfet : [S]Sloejfet/opgivet bor, [O]Overboring * [NULL] : [NULL] Ukendt, [K] Ikke oplyst * [A] : Resten

pejlinger (jupiter_pejlinger)

Pejlinger paa danske boringer

Paabud (jupiter_paabud_ws)

Lavet for Martin og Matti

Grabsamples (marta_grab)

Grabsamples

Billeder af havbunden (marta_images)

Billeder af havbunden

Marine kornstoerrelseanalyser (marta_kornanalyse)

Marine kornstoerrelseanalyser

Marta lines (marta_lines)

Marta lines

Marta lines data (marta_lines_data)

Marta lines data

Oevrige marine punktdata (marta_oevrige)

Oevrige marine punktdata

Projektomraader (marta_projektomraader)

Projektomraader

Rapporter (marta_report)

Rapporter

Habitatrapporter (marta_report_habitat)

Habitatrapporter

Marta resource (marta_resource)

Marta resource

Slaebsugninger (marta_slaebsugning)

Slaebsugninger

Stiksugninger (marta_stiksugning)

Stiksugninger

Video af havbunden (marta_video)

Video af havbunden

Aktiv vandindvinding (mc_aktiv_indvinding)

Her hentes der grundvand op i Danmark

Analyser paa stoffer (mc_analyse)

Analyser paa stoffer

Analyser paa stofgrupper (mc_grp_analyse)

Analyser grupperet paa stofgrupper

Kvalitetssikring af analysedata (mc_kvalitetssikring)

Kvalitetssikring af grundvandsanalyser

Kvalitetssikring af analysedata paa stofgruppeniveau (mc_kvalitetssikring_grp)

Kvalitetssikring af grundvandsanalyser paa stofgruppeniveau

pejlinger, miljoekontrol (mc_pejling)

pejlinger, tematiseret til miljoekontrol

Vandtyper (mc_vandtype)

Analyser paa stoffer

Lokale, geologiske modeller (modeldb_lokale)

Outlines for geologiske modeller daekkende lokalt omraade

Nationale, geologiske modeller (modeldb_nationale)

Outlines for geologiske modeller daekkende nationalt omraade

Geologiske modeller (modeldb_outlines)

Outlines for geologiske modeller

Regionale, geologiske modeller (modeldb_regionale)

Outlines for geologiske modeller daekkende regionalt omraade

Simplified pipelines (pipelines_simplified)

pipelines_simplified

Linjer fra rapportdatabasen (rapportdb_lines)

Snit med grundvandsrapporter

Punkter fra rapportdatabasen (rapportdb_points)

Punkter med grundvandsrapporter

Polygoner fra rapportdatabasen (rapportdb_polygons)

Outlines for grundvandsrapporter. Store outlines er meget gennemsigtige mens smaa outlines kun er svagt gennemsigtige.

Outlines for rapporter fra rapportdatabasen (rapportdb_rapporter)

Outlines for grundvandsrapporter. Store outlines er meget gennemsigtige mens smaa outlines kun er svagt gennemsigtige.

Ikke-georef. rapporter fra rapportdatabasen (rapportdb_uden_geom)

Outlines for grundvandsrapporter. Store outlines er meget gennemsigtige mens smaa outlines kun er svagt gennemsigtige.

Blocks divisions32 for Frisbee (samba_blocks_32_frisbee)

Blocks divisions32 for Frisbee

Danish samba licences (samba_licences)

samba_licences

Samba Wellbores (samba_wellbores)

samba_wellbores

Samba Wells (samba_wells)

samba_wells

Samba Wells for Frisbee (samba_wells_frisbee)

Samba wells for Frisbee

Deep wells east of 6.25E (samba_wells_geotermi)

Deep wells east of 6.25E

Deep wells log data (samba_wells_geotermi_logdata)

Deep wells east of 6.25E

Deep wells east of 6.25E - no label (samba_wells_geotermi_nolabel)

Deep wells east of 6.25E - no label

2D surveys (seismic_2d_surveys)

seismic 2D surveys

Seismic 3d processings (seismic_3d_processings)

Seismic 3D processings

Seismic 3d processings for Frisbee (seismic_3d_processings_frisbee)

seismic_3d_processings_frisbee

Seismic 3d surveys (seismic_3d_surveys)

Seismic 3D surveys

Seismic 3d surveys for Frisbee (seismic_3d_surveys_frisbee)

Seismic 3D surveys for Frisbee

Seismic bathymetric outlines (seismic_bathymetric)

seismic bathymetric lines

Seismic lines (seismic_lines)

seismic lines

Seismic lines for Frisbee (seismic_lines_frisbee)

seismic lines for Frisbee

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.