Geodatastyrelsen

Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
digdag
Fees
Kontakt Geodatastyrelsen
Access constraints
Kræver abonnement på Kortforsyningen
Data provider

Geodatastyrelsen (unverified)

Contact information:

Geodatastyrelsen

postal:
Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark

Email: 

Phone: +45 7254 5000

Ads by Google

Navnet "DigDag" er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi og er en historisk-geografisk datasamling over Danmarks administrative inddeling fra ca. 1660 og frem til nutiden. Datasamlingen består af 3 typer af data: Centralt i datasamlingen er 72 forskellige myndighedstyper med hver deres variation i tid og rum og sprog. Over landvæsensdistrikter fra enevældens tid til regioner og storkommuner i det 21. århundrede. Dertil kommer næsten 300.000 stednavne, som med de historiske stednavnevarianter, udgør næsten en million stednavne. Endelig udgør geografien den tredje og sidste vitale del af DigDag. Med udgangspunkt i ca. 10.000 digitaliserede ejerlav er der for hver administrativ myndighed beregnet en polygon, som svarer til myndighedens geografiske dækningsområde for et givet tidspunkt. Foruden ejerlav kan her nævnes sogne, kommuner, amter og herreder som eksempler på administrative enheder.

Available map layers (66)

Amt (amt)

Amt

Amtskreds/storkreds (amtskreds_storkreds)

Amtskreds/storkreds

Amtslægekreds (amtslaegekreds)

Amtslægekreds

Amtsrådskreds (amtsraadskreds)

Amtsrådskreds

Beskæftigelsesregion (beskaeftigelsesregion)

Beskæftigelsesregion

Birk (birk)

Birk

Ejerlav (ejerlav)

Ejerlav

Forligskreds (forligskreds)

Forligskreds

Geobyggeklods (geobyggeklods)

Geobyggeklods

Handelsdistrikt (handelsdistrikt)

Handelsdistrikt

Handelsområde (handelsomraade)

Handelsområde

Herred (herred)

Herred

Hovedgård (hovedgaard)

Hovedgård

Købstad (koebstad)

Købstad

Købstadskommune (koebstadskommune)

Købstadskommune

Landsdel (landsdel)

Landsdel

Landsoverret (Landsting) (landsoverret_(landsting))

Landsoverret (Landsting)

Landsretskreds (landsretskreds)

Landsretskreds

Landstingskreds (landstingskreds)

Landstingskreds

Landvæsensdistrikt (landvaesensdistrikt)

Landvæsensdistrikt

Len (len)

Len

Lægd (laegd)

Lægd

Lægedistrikt (laegedistrikt)

Lægedistrikt

Lægekreds (laegekreds)

Lægekreds

Opstillingskreds (opstillingskreds)

Opstillingskreds

Overret (overret)

Overret

Politikreds (politikreds)

Politikreds

Kommune (kommune)

Kommune

Provsti (provsti)

Provsti

Region (region)

Region

Retskreds (retskreds)

Retskreds

Rigsforsamlingen i Kongeriget Danmark (rigsforsamlingen_i_kongeriget_danmark)

Rigsforsamlingen i Kongeriget Danmark

Skyldkreds (skyldkreds)

Skyldkreds

Sogn (sogn)

Sogn

Sognekommune (sognekommune)

Sognekommune

Statsamt (statsamt)

Statsamt

Stift (stift)

Stift

Stiftamt (stiftamt)

Stiftamt

Fysikat (fysikat)

Fysikat

Storkreds (storkreds)

Storkreds

Stænderforsamling, Købstadskreds (staenderforsamling_koebstadskreds)

Stænderforsamling, Købstadskreds

Stænderforsamling, Landkreds (staenderforsamling_landkreds)

Stænderforsamling, Landkreds

Sønderjysk afstemningsområde (soenderjysk_afstemningsomraade)

Sønderjysk afstemningsområde

Udskrivningsdistrikt (udskrivningsdistrikt)

Udskrivningsdistrikt

Udskrivningskreds (udskrivningskreds)

Udskrivningskreds

Vurderingskreds (vurderingskreds)

Vurderingskreds

Kreis (Landkreds) (kreis_(landkreds))

Kreis (Landkreds)

Gemeinde (Kommune) (gemeinde_(kommune))

Gemeinde (Kommune)

Gutsbezirk (Godsdistrikt), kommunal (gutsbezirk_(godsdistrikt)_kommunal)

Gutsbezirk (Godsdistrikt), kommunal

Amtsgericht (Amtsret) (amtsgericht_(amtsret))

Amtsgericht (Amtsret)

Hardesvogtei (Herredsfogderi) (hardesvogtei_(herredsfogderi))

Hardesvogtei (Herredsfogderi)

Amtsbezirk (Amtsdistrikt) (amtsbezirk_(amtsdistrikt))

Amtsbezirk (Amtsdistrikt)

Gutsbezirk (Godsdistrikt), politi (gutsbezirk_(godsdistrikt)_politi)

Gutsbezirk (Godsdistrikt), politi

Kanzleigut (Kancelligods) (kanzleigut_(kancelligods))

Kanzleigut (Kancelligods)

Koog (Oktrojeret koge) (koog_(oktrojeret_koge))

Koog (Oktrojeret koge)

Flecke (Flække) (flecke_(flaekke))

Flecke (Flække)

Stadt (Købstad) (stadt_(koebstad))

Stadt (Købstad)

Kreiskasse (Kredskasse) (kreiskasse_(kredskasse))

Kreiskasse (Kredskasse)

Geografisk Herred (geografisk_herred)

Geografisk Herred

Landsdelskreds (landsdelskreds)

Landsdelskreds

Stednavn (stednavn)

Stednavn

Stænderforsamling i Slesvig, Landkredse (staenderforsamling_i_slesvig_landkredse)

Stænderforsamling i Slesvig, Landkredse

Stænderforsamling i Slesvig, Købstadskredse (staenderforsamling_i_slesvig_koebstadskredse)

Stænderforsamling i Slesvig, Købstadskredse

Rigsrådet, valgkredse (rigsraadet_valgkredse)

Rigsrådet, valgkredse

Rigsrådet, folketingsvalgkredse (rigsraadet_folketingsvalgkredse)

Rigsrådet, folketingsvalgkredse

Rigsrådet, landstingsvalgkredse (rigsraadet_landstingsvalgkredse)

Rigsrådet, landstingsvalgkredse

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.