Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

BR.Bio-geographicalRegion BR.Bio-geographicalRegion BR.Bio-geographicalRegion
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (2)

BR.Bio-geographicalRegions (BR.Bio-geographicalRegion)

Sverige har delats upp i sju olika regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. De sju regionerna är indelade efter gränser mellan naturgeografiska regioner, högsta kustlinjen respektive 200 meter över havet. Kartskiktet ska vara en hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Naturvårdsverkets författningssamling. Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2006 Villkor: Fri användning Kontaktperson: Ann-Karin Thorén, ann-karin.thoren@havochvatten.se Mer information: Tjänsteadress (WMS/WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-biogeografiskaregioner/ows

Limniska ekoregioner (limniska_ekoregioner)

Sverige har delats upp i sju olika regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag. De sju regionerna är indelade efter gränser mellan naturgeografiska regioner, högsta kustlinjen respektive 200 meter över havet. Kartskiktet ska vara en hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Naturvårdsverkets författningssamling. Leverantör: HaV Version och/eller datum: 2006 Villkor: Fri användning Kontaktperson: Ann-Karin Thorén, ann-karin.thoren@havochvatten.se Mer information: Tjänsteadress (WMS/WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-biogeografiskaregioner/ows

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.