Naturvårdsverket

PS.RAMSAR PS.RAMSAR PS.RAMSAR
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService
Fees
Inga
Access constraints
Inga
Supported languages
swe , eng
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Inspire kontakt

Naturvårdsverket

Post:
106 48 Stockholm, Sverige

Email: 

Phone: 08-69 81 000

Service metadata

Ads by Google

Detta är en WMS-tjänst i enlighet med INSPIRE som tillgängliggör geografisk information om skyddade områden i Sverige som är utpekade enligt Ramsarkonventionen. Tjänsten har ett lager. Informationen uppdateras cirka en gång per år. Tjänsten har två alternativa manér; ett i enlighet med INSPIRE (alla områden är grå) och ett manér där respektive lager har ett eget kartmanér (ytor är skrafferade).

Available map layers (1)

PS.RAMSAR (PS.RAMSAR)

Ramsarkonventionen (Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.