[unknown data provider]

Maa-ameti Geoloogia WMS

corfill corfill corfill
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
NONE
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (195)

Maa-ameti Geoloogia WMS (MAMT-GEOLOOGIA)

Topo250 (CORINE)

Eesti topograafia andmekogu üldistatud andmed 1:250 000.

mets/põõsastik (topo250_mets_poosastik)

Metsad ja põõsastikud (1:250 000)

märgala (topo250_margala)

Märgalad (1:250 000)

lage ala (topo250_lage)

Lagedad alad (1:250 000)

meri (topo250_meri)

Meri (1:250 000)

asustus (topo250_asustus)

Asustus (1:250 000)

välismaa (topo250_valismaa)

Välismaa

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000)

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000)

vooluvesi (topo250_vooluvesi)

Jõed, kanalid (1:250 000)

seisuveekogu (topo250_seisuveekogu)

Seisuveekogud (1:250 000)

vooluveekogu (topo250_vooluveekogu)

Vooluveekogud (1:250 000)

BAASKAART1 (BAASKAART1)

BAASKAART1

väike järv (T1)

HALDUSPIIRID1 (HALDUSPIIRID1)

HALDUSPIIRID1

väike järv (T2)

MAANTEED (MAANTEED)

MAANTEED

väike järv (T3)

Baaskaart G2 (BAASKAART_G2)

BAASKAART_G2

meri (BK_MERI_polygo_8478_3)

suur jõgi (BK_SUURJOGI_po)

tuhamägi (BK_TUHAMAGI_po_8490_3)

soo (BK_SOO_polygon_8488_3)

settebassein (BK_SETTEBASSEI_8487_3)

prügimägi (BK_PRUGIMAGI_p_8484_3)

põld (BK_POLD_polygo_8483_3)

turbaväli (BK_TURBAVALI_p_8492_3)

mets (BK_METS_polygo_8479_3)

märgala (BK_MARGALA_pol_8477_3)

lennuväli (BK_LENNUVALI_p_8473_3)

kivimurd (BK_KIVIMURD_po_8469_3)

kaevandus (BK_KAEVANDUS_p_8468_3)

hoonestatud (BK_HOONESTATUD_8497_3)

Baaskaart G1 (BAASKAART_G1)

BAASKAART_G1

veehoidla (BK_VEEHOIDLA_p_8494_3)

väike järv (BK_VAIKEJARV_p_8493_3)

suur järv (BK_SUURJARV_po_8489_3)

veepiir (BK_VEEPIIR_lin_8495_2)

kraav (BK_KRAAV_line_8472_2)

peakraav (BK_PEAKRAAV_li_8482_2)

oja (BK_OJA_line_8481_2)

jõgi (10m ja laiem) (BK_JOEDL10_lin_8467_2)

jõgi (10m ja kitsam) (BK_JOEDK10_lin_8465_2)

tekst 1 (BK_TEXT_S_18_i_8405_1)

tekst 2 (BK_TEXT_M_10_i_8411_1)

tekst 3 (BK_TEXT_S_12_i_8409_1)

tekst 4 (BK_TEXT_S_10_i_8414_1)

tekst 5 (BK_TEXT_M_6_it_8418_1)

tekst 6 (BK_TEXT_S_8_it_8417_1)

tekst 7 (BK_TEXT_M_8_it_8416_1)

tekst 9 (BK_TEXT_M_10_i_8413_1)

elektriliin (110kw) (BK_LIIN110_lin_8474_2)

elektriliin (220kw) (BK_LIIN220_lin_8475_2)

elektriliin (330kw) (BK_LIIN330_lin_8476_2)

BK_RAUDTEE_lin_8485_2 (BK_RAUDTEE_lin_8485_2)

Halduspiirid G2 (HALDUSPIIRID_G2)

HALDUSPIIRID_G2

meri (meri_8378_3)

naaberriigid (MapBSR_mais500_8379_3)

maismaa (MapBSR_mais100_8379_3)

eesti (EHAK_GEN_8380_3)

eesti-2 (EHAK_GEN_8381_3)

Linnad (EHAK_GEN_8386_3)

Halduspiirid G1 (HALDUSPIIRID_G1)

HALDUSPIIRID_G1

rannajoon_100 (rannajoon100_l_8383_2)

saar_100 (saar100_polyli_8384_3)

maakond_500 (KUJUNDUSPIIR_G_8374)

omavalitsus_500 (KUJUNDUSPIIR_G_8365_2)

maakond_500 (KUJUNDUSPIIR_G_8374_2)

rannajoon_10 (rannajoon10_li_8388_2)

saar_10 (saar10_polylin_8364_3)

maakond_100 (KUJUNDUSPIIR_G_8372)

omavalitsus_100 (KUJUNDUSPIIR_G_8376_2)

maakond_100 (KUJUNDUSPIIR_G_8372_2)

halduspiir_10 (KUJUNDUSPIIR_G_8375_2)

halduspiir_2 (KUJUNDUSPIIR_G_8377_2)

kontrolljoon (venepiir_line_8382_2)

küla nimi (kylanimed_1)

linnad (linnad_1)

maakonna nimi (MaakondNimi_te_8362_1)

omvalitsuse nimi (HaldusNimi_tex_8385_1)

Maanteed G1 (MAANTEED_G1)

MAANTEED_G1

Kõrvaltee (BK_METSATEE_li_8480_2)

Kohalik tee (BK_KOHALIKTEE__8471_2)

Kõrvalmaantee/ramp (korvalmaantee)

Tugimaantee I (tugimaanteeI)

Tugimaantee II (tugimaanteeII)

Trassiosa (trassiosa)

raudtee_esmane (raudtee_esmane)

Põhimaanteed I (pohimaanteeI)

Põhimaanteed II (pohimaanteeII)

Põhimaantee III (pohimaanteeIII)

AP metaandmed (GEOL_META_1)

APR metaandmed (GEOL_META_2)

Q metaandmed (GEOL_META_3)

QP metaandmed (GEOL_META_4)

HG metaandmed (GEOL_META_5)

PVK metaandmed (GEOL_META_6)

GM metaandmed (GEOL_META_7)

GRB metaandmed (GEOL_META_8)

MG metaandmed (GEOL_META_9)

MV metaandmed (GEOL_META_10)

Puuraugud (GEOL_FM_1)

Puurkaevud (GEOL_FM_2)

Paljandid ja vaatluspunktid (GEOL_FM_3)

XGIS abikiht. Lülita sisse avamuste nägemiseks (GEOL_AP_AVAMUS_DUMMY)

Avamused ladestiku tasemel (GEOL_AP_AVAMUS_3)

Avamused generaliseeritud (GEOL_AP_AVAMUS_2)

Avamused (GEOL_AP_AVAMUS_1)

Langatused ja kerked (GEOL_AP_LANGATUSK_1)

Aluspõhja rikked (GEOL_AP_RIKKED_1)

Läbilõike tähised (GEOL_AP_LLTAHISED)

Punktid läbilõigetel (GEOL_AP_LABILOIKED_FMPA_1)

Läbilõike jooned (GEOL_AP_LL_JOON_1)

Stratotüübid (GEOL_AP_STRATOTYYP_1)

Paljandid ja vaatluspunktid (GEOL_AP_FAKTIKA_1)

Puuraugud (GEOL_AP_FAKTIKA_2)

XGIS abikiht. Lülita sisse et avamusi näha (GEOL_Q_DUMMY)

Pinnakatte avamused (GEOL_PK_AVAMUS_1)

Pinnakatte avamused (generaliseeritud) (GEOL_PK_AVAMUS_1_GEN1)

Avamused (generaliseeritud 2) (GEOL_PK_AVAMUS_1_GEN_2)

Litoloogia (GEOL_PK_AVAMUS_2)

Läbilõike tähised (GEOL_PK_LLTAHISED)

Läbilõikejooned (GEOL_PK_LABILOIKED_1)

Punktid läbilõikel (GEOL_Q_LABILOIKED_FMPA_1)

Rannavallid ja sääred (GEOL_GM_PVORM_1)

Kujunduselemendid (GEOL_GM_KUJJOON_1)

Rannajooned ja -astangud (GEOL_GM_JOON_1)

Pinnavormid (GEOL_GM_PVORM_2)

Pinnavormid (lisa) (GEOL_GM_PVORM_3)

Kujunduselemendid (GEOL_GM_KUJJOON_2)

Jooned (GEOL_GM_JOON_2)

Karstiala (GEOL_GM_KARST_1)

Karstiauk (GEOL_GM_KARST_2)

Punktnähtused (GEOL_GM_PUNKT_1)

Nimed (GEOL_GM_NIMI_1)

XGIS abikiht. Lülita sisse veekomplekside nägemiseks (GEOL_HG_VK_DUMMY)

Veekompleksid (GEOL_HG_VEEKOMPL_1)

Veekompleksid (generaliseeritud) (GEOL_HG_VEEKOMPL_2)

Pinnakatte alad (GEOL_HG_SOOD_1)

HG alad (GEOL_HG_ALAD_1)

Langatused ja kerked HG (GEOL_HG_LANGATUSK_1)

Aluspohja rikked HG (GEOL_HG_RIKKED_1)

HG PV_minjoon (GEOL_HG_PV_MJOON)

HG Jooned (GEOL_HG_JOONED_1)

HG Isohyps (GEOL_HG_ISOHYPS_1)

HG pump (GEOL_HG_PUMP_1)

Puuraugud (GEOL_HG_FAKTIKA_2)

Puurkaevud (GEOL_HG_FAKTIKA_1)

Veehaare 1 (GEOL_HG_VEEHAARE_1)

Veehaare 2 (GEOL_HG_VEEHAARE_2)

HG punktid (GEOL_HG_PUNKTID_1)

Läbilõigete tähised (GEOL_HG_LLTAHISED)

Punktid läbilõigetel (GEOL_HG_LABILOIKED_FMPA_1)

Läbilõikejooned (GEOL_HG_LL_JOON_1)

Mattunud orud (GEOL_APR_MATTORG_1)

Samajooned (GEOL_APR_ISOJOON_1)

Samajooned (generaliseeritud) (GEOL_APR_ISOJOON_2)

Astangud (GEOL_APR_ASTANGUD_1)

Aluspõhja kõrgus puuraukudes (GEOL_APR_FAKTIKA_1)

Reljeefivormide nimed (GEOL_APR_NIMED_1)

Samajooned (GEOL_QP_ISOJOONED_1)

Samajooned (generaliseeritud) (GEOL_QP_ISOJOONED_2)

Pinnakatte paksus puuraukudes (GEOL_QP_FAKTIKA_1)

XGIS abikiht. Lülita kaitstuse klasside nägemiseks sisse (GEOL_PVK_DUMMY)

Põhjavee kaitstuse klassid (GEOL_PVK_KLASS_1)

Põhjavee kaitstuse klassid (generaliseeritud) (GEOL_PVK_KLASS_2)

PVK kmpl. iseloom (GEOL_PVK_KMPL_1)

Pinnakatte alad (GEOL_PVK_SOOD_1)

Mattunud orud (GEOL_PVK_MATTORG_1)

Tasakaalualad (GEOL_PVK_TASAK_1)

Alad hüdrogeoloogia teemakaardilt (GEOL_PVK_HG_ALAD_1)

Jooned hüdrogeoloogia teemakaardilt (GEOL_PVK_HG_JOONED_1)

Maapinnalt esimene hüdroisohüps (GEOL_PVK_IHYPS_1)

Punktid hüdrogeoloogia teemakaardilt (GEOL_PVK_HG_PUNKTID_1)

Veevõtud (GEOL_VEEVOTT_1)

GRB varjutus : libakiht (GEOL_GRB_PIND_DUMMY)

Raskusjõuvälja anomaalia varjutuspind 50m (GEOL_GRB_PIND)

Raskusjõuvälja anomaalia varjutuspind 250m (GEOL_GRB_PIND2)

Raskusjõuvälja anomaaliad (isojooned) (GEOL_GRB_ISOJOON)

Raskusjõuvälja anomaaliad (generaliseeritud isojooned) (GEOL_GRB_ISOJOON_GEN)

MG varjutus: libakiht (GEOL_MG_PIND_DUMMY)

Aeromagn. anomaalia varjutuspind 50m (GEOL_MG_PIND)

Aeromagn. anomaalia varjutuspind 250m (GEOL_MG_PIND2)

Aeromagnetilised anomaaliad (isojooned) (GEOL_MG_ISOJOON)

Aeromagnetilised anomaaliad (generaliseeritud isojooned) (GEOL_MG_ISOJOON_GEN)

Maardla piir (MAARDLA_PIIR)

Kehtivad maeeraldised (MAARDLA_MAEERALD)

Prognoosvaru plokid (MAARDLA_PROGNV)

Leiukohad (GEOL_MV_LEIUK_1)

Levialad (GEOL_MV_LA_1)

Perspektiivalad (GEOL_MV_LA_2)

Maaaines (GEOL_MV_MAAAINES)

EP altkaevandatud alad (GEOL_MV_EPALTKEAV)

Metallid (GEOL_MV_METALL)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.