Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Serwis WMS dla MPZP Gminy Konstancin-Jeziorna

zab_zes_bud obszar_gorniczy_konst1 obszar_gorniczy_konst1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
mpzp, wms, usługa, przeglądanie, informacje, przeznaczenie, teren, warunki, zabudowa, land use, maps
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Data provider

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (unverified)

Contact information:

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

contact:
Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska

Email: 

Phone: +48 22 756 48 10

Ads by Google

Serwis G-SIP UMiG Konstancin-Jeziorna został stworzony do wsparcia realiazcji zadań gminy nałożonych art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

Available map layers (52)

Serwis WMS dla MPZP Gminy Konstancin-Jeziorna (G-SIP Konstancin-Jeziorna MPZP)

Serwis G-SIP UMiG Konstancin-Jeziorna został stworzony do wsparcia realiazcji zadań gminy nałożonych art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

Obszar ograniczonego uzytkowania SOK Lubna (obszar_ogr_uzyt)

Obszar ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna” – Uchwała Nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 r.

Granica Terenu Zamknietego (gr_terenu_zamknietego)

Granice terenu zamkniętego. Decyzja Nr 24 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10 lipca 2008 r. Gmina Konstancin-Jeziorna.

Granica aglomeracja gminy dla potrzeb KPOSK (aglomeracja_kpos)

Granica aglomeracji Gminy Konstancin-Jeziorna na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Granice opracowywanych MPZP (mpzp_w_opracowaniu)

Granice projektów mpzp w trakcie realizacji dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna.

Granice obowiązujących MPZP (gr_o_mpzp)

Granice obowiązujących mpzp dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna.

Strefa Ograniczonego Zagospodarowania Lotniska Okęcie (okecie)

Strefa Ograniczonego Zagospodarowania Lotniska Okęcie

01 MPZP_Parcela (01)

Raster MPZP 186-II-30-96 sołectwa Parcela

02 MPZP_wsi_Bielawa (02)

Raster MPZP 360-II-56-98 terenów wsi Bielawa

03 MPZP_wsi_Kawęczynek_Borowina (03)

Raster MPZP 03_361-II-56-98 terenów wsi Kawęczynek-Borowina

04 MPZP_Pola_Oborskie (04)

Raster MPZP 320-III-45-2002 Pola Oborskie

05 MPZP_osiedla_Mirków (05)

Raster MPZP 413-III-51-2002 osiedla Mirków i terenów przyległych

06 MPZP_Klarysewa_Wschodniego (06)

Raster MPZP 44-IV-5-2003 gruntów terenu Klarysewa Wschodniego

07 MPZP_Cegielni_Chylickiej (07)

Raster MPZP 110-IV-8-2003 MPZP terenu Cegielni Chylickiej

08 MPZP_Starego_Wierzbna (08)

Raster MPZP 111-IV-8-2003 terenu Starego Wierzbna

09 MPZP_Chylice_Letnisko (09)

Raster MPZP 179-IV-13-2004 gruntów terenu Chylice-Letnisko

10 MPZP_Skolimowa_pn_zach_etapI (10)

Raster MPZP 326-IV-21-2005_MPZP obszaru Skolimowa pn-zach I etap

11 MPZP_wsi_Czarnów (11)

Raster MPZP 408-IV-24-2005 terenow wsi Czarnów

12 MPZP_osiedla_Grapa (12)

Raster MPZP osiedla Grapa i terenów przyległych

13 MPZP_Klarysew_Zachodni_Skolimów_C_etap_I (13)

Raster MPZP 436-IV-27-2005 Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa C - I etap

14 MPZP_wsi_Kawęczynek (14)

Raster MPZP 492-IV-31-2006 wsi Kawęczynek

15 MPZP_sołectwa_Ciszyca (15)

Raster MPZP 524-IV-33-2006 sołectwa Ciszyca

16 MPZP_obwodnicy_dr724 (16)

Raster MPZP 538-IV-34-2006 obwodnicy drogi nr 724 wraz z terenami przyległymi

17 MPZP_terenu_Nowe_Wierzbno (17)

Raster MPZP 539/IV/34/2006 terenu Nowe Wierzbno

18 zmiana_MPZP_dla_dz_0202.7/25 (18)

Raster MPZP 18_549-IV-35-2006 - Zmiana MPZP osiedla Mirków i terenów przyległych dla części działki o nr. ew. 7/25 z obrębu 0202

19 MPZP_sołectwa_Opacz (19)

Raster MPZP 583-IV-38-2006 sołectwa Opacz

20 MPZP_sołectwa_Turowice (20)

Raster MPZP 28/V/3/2007 sołectwa Turowice

21 MPZP_sołectwa_Bielawa_pn_wsch (21)

Raster MPZP 47/V/4/2007 sołectwa Bielawa - część północna i wschodnia

22 MPZP_sołectwa_Obórki (22)

Raster MPZP 151/V/12/2008 sołectwa Obórki

23 MPZP_sołectwa_Dębówka (23)

Raster MPZP 164/V/13/2008 sołectwa Dębówka

24 MPZP_Słomczyn_wschodni (24)

Raster MPZP 216/V/15/2008 terenu Słomczyna Wschodniego

25 MPZP_Obór_i_Łyczyna (25)

Raster MPZP 228/V/16/2008 grunty Obór i Łyczyna

26 MPZP_sołectwa_Habdzin (26)

Raster MPZP 246/V/17/2008 sołectwa Habdzin

27 MPZP_GASSY (27)

Raster MPZP 264/V/20/2008 sołectwa Gassy

28 MPZP_sołectwa_Kierszek (28)

Raster MPZP 287/V/22/2008 sołectwa Kierszek

29 MPZP_sołectwa_Piaski (29)

Raster MPZP 279/V/21/2008 sołectwa Piaski

30 MPZP_pałac_Obory (30)

Raster MPZP 305/V/23/2009 osiedla i zespołu pałacowo - parkowego w Oborach

31 zmiana_MPZP_wsi_Kawęczynek-Borowina (31)

Raster MPZP 322/V/25/2009 zmiana MPZP terenów wsi Kawęczynek-Borowina

32 MPZP_sołectwa_Okrzeszyn (32)

Raster MPZP 483/V/44/2010 sołectwa Okrzeszyn

33 MPZP_sołectwa_Okrzeszyn (33)

Raster MPZP 57/VI/9/2011 sołectwa Czernidła

34 MPZP_strefy_A_uzdr (34)

Raster MPZP 95/VI/11/2011 strefy A uzdowiska i terenów przyległych - I etap

35 MPZP_centrum_Konstancin-Jeziorna (35)

Raster MPZP 99/VI/12/2011 centrum miasta Konstancin-Jeziorna - etap I

36 MPZP_dla_dz_96/1_96/2_96/3_96/4_96/5_96/6_obr_0008 (36)

Raster MPZP 405/VI/33/2013 dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6 z obrębu Habdzin

37 MPZP_dla_dz_16_17_18_19_20_21_22_obr_0305 (37)

Raster MPZP 437/VI/36/2013 dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 0305 w Konstancinie-Jeziornie

38 MPZP_dla_dze_32/5_obr_Obory (38)

Raster MPZP 521/VI/41/2014 działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory Gm. Konstancin-Jeziorna

39 MPZP_dla_ulc_Gorna_Kozia_Niska_Stawowa_Szkolna_Zaulek (39)

Raster MPZP 567/VI/44/2014 dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek

40 MPZP_Lasow_Choj_Obor_i_terenow_przyleglych (40)

Raster MPZP 568/VI/44/2014 Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych

41 MPZP_rejon_solectwa_leg_etap_1 (41)

Raster MPZP 607/VI/45/2014 sołectwa Łęg – etap 1

42 MPZP_solectwa_Borowina_terenow_przyleglych_etap_1 (42)

Raster MPZP 609/VI/45/2014 sołectwa Borowina i terenów przyległych– etap 1

43 MPZP_dla_dzalek_o_nr_ew.7/1_i_7/2_z_obrebu_03-05_w_Konstancinie-Jeziornie (43)

Raster MPZP 12/VII/3/2014 dla dzałek o nr ew.7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie

MPOZ miasta Konstancin-Jeziorna(archiwum) (mpoz_miasta_kj)

Raster MPOZ miasta Konstancin-Jeziorna

Studium Uwarunkowan i Zagospodarowania Pzetrzennego (studium)

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Pzetrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.