Slovenská agentúra životného prostredia

Areály podnikov (prevádzok) v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
podnik (prevádzka), závažná priemyselná havária, zákon č. 261/2002 Z.z., Seveso
Fees
bez poplatkov
Access constraints
Bez súhlasu MŽP SR nie je povolené používať a prezentovať údaje datasetu získané sieťovou službou iným spôsobom než pre vlastnú spotrebu a neziskové účely. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright MŽP SR a SAŽP).
Supported languages
slo
Data provider

Slovenská agentúra životného prostredia (unverified)

Contact information:

Erich Pacola

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, Slovenská republika

Email: 

Phone: ++421 48 4374142

Service metadata

Ads by Google

Zobrazovacia webová služba umiestnenia areálov podnikov v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. View service displaying "establishments" according to Directive 2003/105/EC (Seveso III), with the aim of preventing major accidents that involve dangerous substances, and to limit their consequences for people and the environment.

Available map layers (3)

Podnik kategórie B (0)

Podnik je celý areál pod riadením toho istého prevádzkovateľa v zmysle §2 zákona 261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná látka v jednom alebo vo viacerých zariadeniach vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr a činností. Pojem podnik je často verejnosťou zamieňaný za pojem prevádzka používaný v iných zákonoch. Adresa podniku v IS PZPH je vztiahnutá na dané miesto, kde je činnosť prevádzkovaná. Podniky sa kategorizujú podľa celkového množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné v podniku na podnik kategórie A a podnik kategórie B. Pre podnik kategórie B - pozri § 4 odsek (3) zákona č. 261/2002 Z.z.

Podnik kategórie A (1)

Podnik je celý areál pod riadením toho istého prevádzkovateľa v zmysle §2 zákona 261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná látka v jednom alebo vo viacerých zariadeniach vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr a činností. Pojem podnik je často verejnosťou zamieňaný za pojem prevádzka používaný v iných zákonoch. Adresa podniku v IS PZPH je vztiahnutá na dané miesto, kde je činnosť prevádzkovaná. Podniky sa kategorizujú podľa celkového množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré sú prítomné v podniku na podnik kategórie A a podnik kategórie B. Pre podnik kategórie A - pozri § 4 odsek (2) zákona č. 261/2002 Z.z.

Podnik kategórie A a B (2)

Podnik je celý areál pod riadením toho istého prevádzkovateľa v zmysle §2 zákona 261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná látka v jednom alebo vo viacerých zariadeniach vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr a činností. Pojem podnik je často verejnosťou zamieňaný za pojem prevádzka používaný v iných zákonoch. Adresa podniku v IS PZPH je vztiahnutá na dané miesto, kde je činnosť prevádzkovaná.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.