Urząd Marszałkowski Województwa Opolsk…

Obwody_Łowieckie Obwody_Łowieckie Obwody_Łowieckie
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (unverified)

Contact information:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

postal:
14 Piastowska, 45-082 Opole, Polska

Email: 

Phone: +48774412765

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (56)

Obwody Łowieckie (Obwody_Łowieckie)

Lasy prywatne (Lasy_prywatne)

Lasy RDLP oddziałami (Lasy_RDLP_oddziałami)

Obręby hodowlane (Obręby_hodowlane)

Składowiska - ograniczenia RWU (Składowiska_-_ograniczenia_RWU)

Obszary zdegradowane (Obszary_zdegradowane)

Obszary predysponowane do rozwoju energetyki odnawialnej z biomasy (Obszary_predysponowane_do_rozwoju_energetyki_odnawialnej_z_biomasy)

Złoża - obszary górnicze (Złoża_-_obszary_górnicze)

Złoża - kontury (Złoża_-_kontury)

Złoża - tereny górnicze (Złoża_-_tereny_górnicze)

Zasoby energii geotermalnej na Niżu Polskim (Zasoby_energii_geotermalnej_na_Niżu_Polskim)

Obwody rybackie (Obwody_rybackie)

Nadlesnictwa (Nadlesnictwa)

Obszary predysponowane do rozwoju energetyki odnawialnej z wiatru (Obszary_predysponowane_do_rozwoju_energetyki_odnawialnej_z_wiatru_)

Użytki ekologiczne - A (Użytki_ekologiczne_-_A)

Obręby ochronne (Obręby_ochronne)

Otuliny parków (Otuliny_parków)

Obszary Chronionego Krajobrazu (Obszary_Chronionego_Krajobrazu)

Rezerwaty Przyrrody (Rezerwaty_Przyrrody)

Parki Krajobrazowe (Parki_Krajobrazowe)

Parki Narodowe (Parki_Narodowe)

Obszary Natura 2000 (Obszary_Natura_2000)

Zrzuty ścieków (Zrzuty_ścieków)

Składowiska odpadów (Składowiska_odpadów)

Oczyszczalnie ścieków (Oczyszczalnie_ścieków)

Skupiska emitorów gazów, pyłów (Skupiska_emitorów_gazów__pyłów)

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (Instalacje_do_odzysku_i_unieszkodliwiania_odpadów)

Stacje demontażu pojazdów (Stacje_demontażu_pojazdów)

Położenie azbestu (Położenie_azbestu)

Punkty występowania kopalin (Punkty_występowania_kopalin)

Składowiska - otwory wiertnicze WP (Składowiska_-_otwory_wiertnicze_WP)

Składowiska - otwory wiertnicze WOW (Składowiska_-_otwory_wiertnicze_WOW)

Składowiska - otwory wiertnicze OW (Składowiska_-_otwory_wiertnicze_OW)

Otwory wiertnicze z wynikami badań z CBDG (Otwory_wiertnicze_z_wynikami_badań_z_CBDG)

Otwory wiertnicze (Otwory_wiertnicze)

Składowiska surowców (Składowiska_surowców)

Składowiska paliw (Składowiska_paliw)

Składowiska odpadów przemysłowych (Składowiska_odpadów_przemysłowych)

Składowiska odpadów komunalnych, rolniczych (Składowiska_odpadów_komunalnych__rolniczych)

Emitory uciąż. zapachów, hałasu (Emitory_uciąż__zapachów__hałasu)

Emitory zanieczyszczeń (Emitory_zanieczyszczeń)

Obiekty Przyrodnicze (Obiekty_Przyrodnicze)

Obiekt Przyrodniczy (Obiekt_Przyrodniczy)

Użytki ekologiczne - P (Użytki_ekologiczne_-_P)

Pomnik Przyrody (Pomnik_Przyrody)

Biopaliwa (Biopaliwa)

Biomasa (Biomasa)

Biogazownie (Biogazownie)

Geotermia (Geotermia)

Elektrownie wodne (Elektrownie_wodne)

Elektrownie wiatrowe (Elektrownie_wiatrowe)

Elektrownie słoneczne (Elektrownie_słoneczne)

Łowiska (Łowiska)

Złoża punktowo (Złoża_punktowo)

Rezerwaty (Rezerwaty)

Parki (Parki)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.