Urząd Marszałkowski Województwa Opolsk…

Grunty_antropogeniczne Grunty_antropogeniczne Grunty_antropogeniczne
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (unverified)

Contact information:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

postal:
14 Piastowska, 45-082 Opole, Polska

Email: 

Phone: +48774412765

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (35)

Grunty antropogeniczne (Grunty_antropogeniczne)

Grunty orne chronione (Grunty_orne_chronione)

Łąki, pastwiska chronione (Łąki__pastwiska_chronione)

Zieleń urzadzona (Zieleń_urzadzona)

Lasy ochronne (Lasy_ochronne)

Lasy gospodarcze (Lasy_gospodarcze)

Nieużytki (Nieużytki)

Rekultywacja terenów zdegradowanych (Rekultywacja_terenów_zdegradowanych)

Złoża surowców mineralnych (Złoża_surowców_mineralnych)

Leje depresyjne (Leje_depresyjne_)

Podatność na degradację (Podatność_na_degradację)

Zanieczyszczone wody podziemne (Zanieczyszczone_wody_podziemne)

Podwyższone prom. elektromagnetyczne (Podwyższone_prom__elektromagnetyczne)

Antropogeniczne formy terenu (Antropogeniczne_formy_terenu)

Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych (Strefy_ochronne_ujęć_wód_powierzchniowych)

Strefy ochronne ujęć wód podziemnych (Strefy_ochronne_ujęć_wód_podziemnych)

Przekroczone stężenia SO2 (Przekroczone_stężenia_SO2)

Otuliny parków (Otuliny_parków)

Zrzuty ścieków (Zrzuty_ścieków)

Skupiska emitorów gazów, pyłów (Skupiska_emitorów_gazów__pyłów)

Emitory uciąż. zapachów, hałasu (Emitory_uciąż__zapachów__hałasu)

Wylewiska odpadów (Wylewiska_odpadów)

Składowiska surowców (Składowiska_surowców)

Składowiska paliw (Składowiska_paliw)

Składowiska odpadów przemysłowych (Składowiska_odpadów_przemysłowych)

Składowiska odpadów komunalnych, rolniczych (Składowiska_odpadów_komunalnych__rolniczych)

Emitory zanieczyszczeń (Emitory_zanieczyszczeń)

Przekroczenia wskazń. zanieczyszcz. wód (Przekroczenia_wskazń__zanieczyszcz__wód)

Pomniki przyrody (Pomniki_przyrody)

Oczyszczalnie ścieków (Oczyszczalnie_ścieków)

Klasy czystości wód powierzchniowych (Klasy_czystości_wód_powierzchniowych)

Cmentarze (Cmentarze)

Degradacja gleb (Degradacja_gleb)

Czynniki degradacji lasu (Czynniki_degradacji_lasu)

Stopień degradacji lasów (Stopień_degradacji_lasów)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.