www.nls.fi

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

www.nls.fi (unverified)

Contact information:

www.nls.fi

www.nls.fi

Helsinki, Finland

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WFS-palvelussa MML:n vektorituotteet: ajantasainen maastotietokantan ja siitä johdetut yleistetyt aineistot. 24.08.2015. Yleistetyt aineistot ovat vuodelta 2016. palaute: myynti at nls.fi

Available map layers (423)

taajamapiste (mtkshp250k:taajamapiste)

liikennealue (mtkshp250k:liikennealue)

lentokenttapiste (mtkshp250k:lentokenttapiste)

BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_UNIT_LOWEST (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_UNIT_LOWEST)

vedenottamo (mtk:vedenottamo)

uittoranni (mtk:uittoranni)

viettoviiva (mtk:viettoviiva_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

korkeuspiste (mtk:korkeuspiste)

karttanimi_40000 (mtk:karttanimi_40000)

ferryl (asdi:FerryCrossings)

ERM:ferryl

taajamapiste2000 (mtkshp4500k:taajamapiste2000)

suojaalue (mtkshp1000k:suojaalue)

retkeilyalue (mtk:retkeilyalue)

mastonkorkeus_25000 (mtk:mastonkorkeus_25000)

maasto2alue (mtkshp1000k:maasto2alue)

meri (mtk:meret)

savupiipunkorkeus_25000 (mtk:savupiipunkorkeus_25000)

koskiviiva (mtkshp100k:koskiviiva)

virtavesikapea (mtk:virtavesikapea)

osoitepiste (mtk:osoitepiste)

watrcrsa (asdi:WatercourseAreas)

ERM:watrcrsa

masto (mtk:masto)

builtupa (asdi:BuiltupAreas)

ERM:builtupa

BARENTS_ADMS1M.TRAFFIC_SITE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.TRAFFIC_SITE)

ampumaalue_maastokartta_buffer_view (mtk:ampumaalue_maastokartta_buffer_view)

tienroteksti_25000 (mtk:tienroteksti_25000)

aluejako_raja_4500k (kuntajako:aluejako_raja_4500k)

kaatopaikka (mtk:kaatopaikka)

lakeresa (asdi:Waterbodies)

ERM:lakeresa

rakennusviiva (mtkshp100k:rakennusviiva)

korkeusviiva (mtkshp100k:korkeusviiva)

soistuma (mtk:soistuma)

vesirakennelmaviiva (mtkshp100k:vesirakennelmaviiva)

majakkapiste (mtkshp250k:majakkapiste)

suojelualue (mtkshp250k:suojelualue)

hallintoalue (mtkshp250k:hallintoalue)

maasto1viiva (mtkshp250k:maasto1viiva)

koskipiste (mtkshp100k:koskipiste)

luonnonpuisto (mtk:luonnonpuisto)

hallintoalue (mtkshp4500k:hallintoalue)

louhos (mtk:louhos)

rautatieviiva (mtkshp4500k:rautatieviiva)

korkeuskayrankorkeusarvo (mtk:korkeuskayrankorkeusarvo)

vesikulkuvaylanteksti (mtk:vesikulkuvaylanteksti)

kunnanhallintokeskus (mtk:kunnanhallintokeskus)

paikannimi_50000 (mtk:paikannimi_50000)

sisaistenaluevesienulkoraja (mtk:sisaistenaluevesienulkoraja)

hylky (mtk:hylky)

vesikulkuvaylanteksti_25000 (mtk:vesikulkuvaylanteksti_25000)

karttanimipiste (mtkshp250k:karttanimipiste)

ampumaalue_peruskartta_buffer_view (mtk:ampumaalue_peruskartta_buffer_view)

suojaalue (mtk:suojaalue)

valtakunnanraja_buffer (mtkshp250k:valtakunnanraja_buffer)

suo (mtk:suo)

kalliohalkeama (mtk:kalliohalkeama)

korkeuspiste_25000 (mtk:korkeuspiste_25000)

kuntajako_tunnus_4500k (kuntajako:kuntajako_tunnus_4500k)

ankkuripaikka (mtk:ankkuripaikka)

mastonkorkeus (mtk:mastonkorkeus)

BARENTS_ADMS3M.TRAFFIC_SITE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.TRAFFIC_SITE)

roadl (asdi:Roads)

ERM:roadl

vega (asdi:AgriculturalArea)

ERM:vega

kallioalue (mtk:kallioalue)

vesiviiva8000 (mtkshp4500k:vesiviiva8000)

kolmiopiste (mtk:kolmiopiste)

vedenpinnankorkeusluku_25000 (mtk:vedenpinnankorkeusluku_25000)

BARENTS_ADMS3M.SETTLEMENT_AREA (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.SETTLEMENT_AREA)

taajamapiste4500 (mtkshp4500k:taajamapiste4500)

aluejako_raja_1000k (kuntajako:aluejako_raja_1000k)

jyrkanne (mtk:jyrkanne)

valtakunnanraja_maastokartta_buffer_view (mtk:valtakunnanraja_maastokartta_buffer_view)

maasto2kuvionreuna (mtk:maasto2kuvionreuna)

porttipiste (mtkshp100k:porttipiste)

syvyyskayra_livi (mtk:syvyyskayra_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

karttasymboli (mtk:karttasymboli)

rakennusreunaviiva (mtk:rakennusreunaviiva)

savupiippu (mtk:savupiippu)

rautatieviiva (mtkshp100k:rautatieviiva)

savupiipunkorkeus (mtk:savupiipunkorkeus)

rakennelma (mtk:rakennelma)

korkeusalue (mtkshp1000k:korkeusalue)

kuntajako_tunnus_1000k (kuntajako:kuntajako_tunnus_1000k)

suojelualueenreunaviiva (mtk:suojelualueenreunaviiva)

korkeusviiva500 (mtkshp1000k:korkeusviiva500)

ampumaraja_buffer (mtkshp100k:ampumaraja_buffer)

korkeuskiintopiste (mtk:korkeuskiintopiste)

BARENTS_ADMS3M.WETLAND (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.WETLAND)

taajamapiste (mtkshp1000k:taajamapiste)

vesiliikenneviiva (mtkshp100k:vesiliikenneviiva)

savupiipunkorkeus_50000 (mtk:savupiipunkorkeus_50000)

administrative_unit_middle_any (gitbarents:administrative_unit_middle_any)

BARENTS_ADMS1M.SHORELINE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.SHORELINE)

taajamaalue (mtkshp100k:taajamaalue)

tienroteksti_50000 (mtk:tienroteksti_50000)

BARENTS_ADMS3M.ROAD (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.ROAD)

syvyyspiste_livi (mtk:syvyyspiste_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

BARENTS_ADMS3M.ADMINISTRATIVE_UNIT_MIDDLE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.ADMINISTRATIVE_UNIT_MIDDLE)

maastokuvionreuna (mtk:maastokuvionreuna)

rakennus (mtk:rakennus)

rajavyohykeraja (mtkshp250k:rajavyohykeraja)

tiepiste (mtkshp250k:tiepiste)

urheilujavirkistysalue (mtk:urheilujavirkistysalue)

koskipiste (mtkshp250k:koskipiste)

suojametsaraja (mtkshp1000k:suojametsaraja)

suojaalueenreunaviiva (mtk:suojaalueenreunaviiva)

paikannimi_25000 (mtk:paikannimi_25000)

vesikulkuvaylanteksti_50000 (mtk:vesikulkuvaylanteksti_50000)

viettoviiva (mtk:viettoviiva)

vesirakennelmapiste (mtkshp250k:vesirakennelmapiste)

BARENTS_ADMS3M.RAILWAY (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.RAILWAY)

korkeusviiva1000 (mtkshp1000k:korkeusviiva1000)

valtakunnanrajapyykki_25000 (mtk:valtakunnanrajapyykki_25000)

vesikulkuvayla_livi (mtk:vesikulkuvayla_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

ulkojasisasaaristonraja (mtk:ulkojasisasaaristonraja)

metsaraja (mtkshp100k:metsaraja)

rajavyohykkeentakaraja_peruskartta_buffer_view (mtk:rajavyohykkeentakaraja_peruskartta_buffer_view)

maaalue (mtkshp1000k:maaalue)

pelastuskoodipiste (mtk:pelastuskoodipiste)

korkeuskayrankorkeusarvo_25000 (mtk:korkeuskayrankorkeusarvo_25000)

maasto1viiva (mtkshp100k:maasto1viiva)

selite (mtk:selite)

vesikivi (mtk:vesikivi)

putkijohdonsymboli (mtk:putkijohdonsymboli)

vesirakennelmapiste (mtkshp100k:vesirakennelmapiste)

maatalousmaa (mtk:maatalousmaa)

BARENTS_ADMS1M.UNCLASSIFIED (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.UNCLASSIFIED)

BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_NOR (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_NOR)

sahkolinja (mtk:sahkolinja)

tieviiva8000 (mtkshp4500k:tieviiva8000)

turvalaite_livi (mtk:turvalaite_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

suojametsanreunaviiva_peruskartta_buffer_view (mtk:suojametsanreunaviiva_peruskartta_buffer_view)

BARENTS_ADMS3M.SHORELINE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.SHORELINE)

selite_50000 (mtk:selite_50000)

BARENTS_ADMS1M.AGRICULTURE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.AGRICULTURE)

BARENTS_ADMS3M.ADMINISTRATIVE_BOUNDARY (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.ADMINISTRATIVE_BOUNDARY)

aluejako_raja_250k (kuntajako:aluejako_raja_250k)

kalliosymboli (mtk:kalliosymboli)

vesiviiva (mtkshp100k:vesiviiva)

settlement_point_any (gitbarents:settlement_point_any)

syvyyskayransyvyysarvo_25000 (mtk:syvyyskayransyvyysarvo_25000)

sahkopiste (mtkshp100k:sahkopiste)

kivikko (mtk:kivikko)

varastoalue (mtk:varastoalue)

karttanimi_2000000 (mtk:karttanimi_2000000)

BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_SWE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_SWE)

maasto2alue (mtkshp100k:maasto2alue)

suojametsaraja (mtkshp100k:suojametsaraja)

tiepiste (mtkshp100k:tiepiste)

ampumaraja_buffer (mtkshp250k:ampumaraja_buffer)

tervahauta (mtk:tervahauta)

BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_RUS (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_RUS)

administrative_boundary_any (gitbarents:administrative_boundary_any)

BARENTS_ADMS1M.PROTECTED_AREA_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.PROTECTED_AREA_POINT)

valtakunnanraja_buffer (mtkshp100k:valtakunnanraja_buffer)

muuavoinalue (mtk:muuavoinalue)

nakotorni (mtk:nakotorni)

ampumaalue (mtk:ampumaalue)

lahde (mtk:lahde)

rajavyohykeraja (mtkshp100k:rajavyohykeraja)

rautatie (mtk:rautatie)

hylynsyvyys_25000 (mtk:hylynsyvyys_25000)

muistomerkki (mtk:muistomerkki)

vesiasteikko (mtk:vesiasteikko)

luonnonsuojelualue (mtk:luonnonsuojelualue)

traffic_site_any (gitbarents:traffic_site_any)

BARENTS_ADMS1M.HEIGHT_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.HEIGHT_POINT)

kaasujohto (mtkshp250k:kaasujohto)

BARENTS_ADMS1M.FOREST (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.FOREST)

taajamaalue (mtkshp1000k:taajamaalue)

BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_UNIT_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_UNIT_POINT)

BARENTS_ADMS1M.PROTECTED_AREA_AREA (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.PROTECTED_AREA_AREA)

hallintoalueraja (mtkshp1000k:hallintoalueraja)

karttanimipiste500 (mtkshp1000k:karttanimipiste500)

BARENTS_ADMS1M.CONTOUR_LINE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.CONTOUR_LINE)

rautatieliikennepaikka (mtk:rautatieliikennepaikka)

maasto2alue (mtkshp250k:maasto2alue)

koski (mtk:koski)

vesikivikko (mtk:vesikivikko)

autoliikennealue (mtk:autoliikennealue)

karttanimi_500000 (mtk:karttanimi_500000)

BARENTS_ADMS3M.ADMINISTRATIVE_UNIT_LOWEST (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.ADMINISTRATIVE_UNIT_LOWEST)

suojanne (mtk:suojanne)

portti (mtk:portti)

road_any (gitbarents:road_any)

virtavesialue (mtk:virtavesialue)

shoreline_any (gitbarents:shoreline_any)

watrcrsl (asdi:WatercourseLines)

ERM:watrcrsl

korkeusalue (mtkshp4500k:korkeusalue)

vesitorni (mtk:vesitorni)

vedenpinnankorkeusluku (mtk:vedenpinnankorkeusluku)

karttanimi_80000 (mtk:karttanimi_80000)

watercourse_line_any (gitbarents:watercourse_line_any)

vesialue (mtkshp100k:vesialue)

maasto1reuna (mtkshp4500k:maasto1reuna)

BARENTS_ADMS3M.HEIGHT_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.HEIGHT_POINT)

maatuvavesialue (mtk:maatuvavesialue)

sahkolinja (mtkshp250k:sahkolinja)

allas (mtk:allas)

liikennealue (mtkshp100k:liikennealue)

hallintoalue (mtkshp1000k:hallintoalue)

foresta (asdi:WoodForests)

Original data: Corinne landcover. Several classes chosen. Finally cut out polygons for areas with corresponding ERM-data.

suojelualueenreunaviiva_maastokartta_buffer_view (mtk:suojelualueenreunaviiva_maastokartta_buffer_view)

water_body_any (gitbarents:water_body_any)

BARENTS_ADMS3M.CONTOUR_LINE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.CONTOUR_LINE)

BARENTS_ADMS3M.UNCLASSIFIED (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.UNCLASSIFIED)

metsaraja (mtkshp250k:metsaraja)

ampumaraja (mtkshp250k:ampumaraja)

karttanimipiste1000 (mtkshp1000k:karttanimipiste1000)

metsamaanmuokkaus (mtk:metsamaanmuokkaus)

luiska (mtk:luiska)

valtakunnanraja_peruskartta_buffer_view (mtk:valtakunnanraja_peruskartta_buffer_view)

tulvaalue (mtk:tulvaalue)

tunnelinaukko (mtk:tunnelinaukko)

railrdl (asdi:RailwayLines)

ERM:railrdl

suojelualue (mtkshp1000k:suojelualue)

selite_25000 (mtk:selite_25000)

metsanraja_maastokartta_buffer_view (mtk:metsanraja_maastokartta_buffer_view)

suojelualueenreunaviiva_peruskartta_buffer_view (mtk:suojelualueenreunaviiva_peruskartta_buffer_view)

korkeuskiintopiste_25000 (mtk:korkeuskiintopiste_25000)

suojametsanreunaviiva (mtk:suojametsanreunaviiva)

vesialue (mtkshp1000k:vesialue)

helip (asdi:Heliports)

ERM:helip

tieviiva (mtkshp100k:tieviiva)

puisto (mtk:puisto)

BARENTS_ADMS3M.FERRY_LINE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.FERRY_LINE)

peltoalue (mtkshp100k:peltoalue)

BARENTS_ADMS1M.FERRY_LINE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.FERRY_LINE)

builtupp (asdi:PopulatedPlaces_placenames)

ERM:builtupp. Contains placenames.

lipas_kaikki_alueet (lipas:lipas_lipas_kaikki_alueet)

aallonmurtaja (mtk:aallonmurtaja)

ilmaradankannatinpylvas (mtk:ilmaradankannatinpylvas)

kunta (mtk:kunta)

aidansymboli (mtk:aidansymboli)

korkeuskayra (mtk:korkeuskayra)

BARENTS_ADMS3M.WATER_BODY (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.WATER_BODY)

luiska_5m_offset (mtk:luiska_5m_offset)

seaa (asdi:Sea)

ERM:seaa

valtakunnanrajapyykki (mtk:valtakunnanrajapyykki)

syvyyspiste_25000_livi (mtk:syvyyspiste_25000_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

tieviiva (mtk:tieviiva)

rajavyohykeraja_buffer (mtkshp250k:rajavyohykeraja_buffer)

taajamapiste8000 (mtkshp4500k:taajamapiste8000)

vesiviiva4500 (mtkshp4500k:vesiviiva4500)

putkijohto (mtk:putkijohto)

kaasujohto (mtkshp1000k:kaasujohto)

matalikko (mtk:matalikko)

BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_BOUNDARY (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_BOUNDARY)

tienroteksti (mtk:tienroteksti)

BARENTS_ADMS1M.WATER_BODY (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.WATER_BODY)

geographical_name_any (gitbarents:geographical_name_any)

suojametsanreunaviiva_maastokartta_buffer_view (mtk:suojametsanreunaviiva_maastokartta_buffer_view)

aluejako_raja_100k (kuntajako:aluejako_raja_100k)

tieviiva4500 (mtkshp4500k:tieviiva4500)

syvyyskayransyvyysarvo_livi (mtk:syvyyskayransyvyysarvo_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

harborc (asdi:Ports)

ERM:harborc

ampumaraja (mtkshp100k:ampumaraja)

kunnanhallintokeskus_25000 (mtk:kunnanhallintokeskus_25000)

karttanimipiste8000 (mtkshp4500k:karttanimipiste8000)

suojelualue_buffer (mtkshp250k:suojelualue_buffer)

karttanimi_1000000 (mtk:karttanimi_1000000)

vesirakennelmaviiva (mtkshp250k:vesirakennelmaviiva)

BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_UNIT_MIDDLE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.ADMINISTRATIVE_UNIT_MIDDLE)

merkittavaluontokohde (mtk:merkittavaluontokohde)

BARENTS_ADMS3M.WATERCOURSE_LINE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.WATERCOURSE_LINE)

metsaraja (mtkshp1000k:metsaraja)

aluemerenulkoraja (mtk:aluemerenulkoraja)

BARENTS_ADMS3M.GEOGRAPHICAL_NAME (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.GEOGRAPHICAL_NAME)

suurjannitelinjanpylvas (mtk:suurjannitelinjanpylvas)

piste (mtk:piste)

vesiasteikko_25000 (mtk:vesiasteikko_25000)

korkeuskayrankorkeusarvo_50000 (mtk:korkeuskayrankorkeusarvo_50000)

hylynsyvyys (mtk:hylynsyvyys)

kuntajako_tunnus_250k (kuntajako:kuntajako_tunnus_250k)

metsanraja (mtk:metsanraja)

syvyyskayra (mtk:syvyyskayra)

suojelualue (mtkshp100k:suojelualue)

vesiliikenneviiva (mtkshp250k:vesiliikenneviiva)

rautatiepiste (mtkshp250k:rautatiepiste)

railway_any (gitbarents:railway_any)

rautatiepiste (mtkshp100k:rautatiepiste)

peltoalue (mtkshp250k:peltoalue)

pistolaituriviiva (mtk:pistolaituriviiva)

aluejako_raja_10k (kuntajako:aluejako_raja_10k)

porttipiste (mtkshp250k:porttipiste)

hallintoalueraja (mtkshp250k:hallintoalueraja)

majakkapiste (mtkshp100k:majakkapiste)

karttanimi_100000 (mtk:karttanimi_100000)

vesiviiva2000 (mtkshp4500k:vesiviiva2000)

BARENTS_ADMS3M.AGRICULTURE (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.AGRICULTURE)

meri (mtk:meri)

polbndl (asdi:Boundaries)

syvyyspiste_25000 (mtk:syvyyspiste_25000)

syvyyskayransyvyysarvo_50000_livi (mtk:syvyyskayransyvyysarvo_50000_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

kaasujohto (mtkshp100k:kaasujohto)

jarvi (mtk:jarvi)

karttanimi_800000 (mtk:karttanimi_800000)

BARENTS_ADMS1M.SEA (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.SEA)

harvalouhikko (mtk:harvalouhikko)

ilmarata (mtk:ilmarata)

BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_FIN (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.GEOGRAPHICAL_NAME_FIN)

BARENTS_ADMS1M.SETTLEMENT_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.SETTLEMENT_POINT)

karttanimi_4000000 (mtk:karttanimi_4000000)

tieviiva2000 (mtkshp4500k:tieviiva2000)

PolbndA (asdi:UnclassifiedAreas)

taytemaa (mtk:taytemaa)

BARENTS_ADMS3M.FOREST (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.FOREST)

koskiviiva (mtkshp250k:koskiviiva)

sulkuportti (mtk:sulkuportti)

lentokenttaalue (mtk:lentokenttaalue)

karttanimi_250000 (mtk:karttanimi_250000)

vesiviiva (mtkshp250k:vesiviiva)

maasto1reuna (mtkshp100k:maasto1reuna)

niitty (mtk:niitty)

tieviiva (mtkshp250k:tieviiva)

rajavyohykkeentakaraja (mtk:rajavyohykkeentakaraja)

tuulivoimala (mtk:tuulivoimala)

rajavyohykkeentakaraja_maastokartta_buffer_view (mtk:rajavyohykkeentakaraja_maastokartta_buffer_view)

ferry_line_any (gitbarents:ferry_line_any)

taajamaalue (mtkshp250k:taajamaalue)

BARENTS_ADMS1M.WATERCOURSE_AREA (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.WATERCOURSE_AREA)

hautausmaa (mtk:hautausmaa)

sahkolinja (mtkshp1000k:sahkolinja)

ampumaraja (mtkshp1000k:ampumaraja)

rautatiensymboli (mtk:rautatiensymboli)

syvyyspiste_50000_livi (mtk:syvyyspiste_50000_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

hallintoalueraja (mtkshp100k:hallintoalueraja)

kaislikko (mtk:kaislikko)

kolmiopiste_25000 (mtk:kolmiopiste_25000)

BARENTS_ADMS.3M.GLACIER (gitbarents:BARENTS_ADMS.3M.GLACIER)

paikannimi (mtk:paikannimi)

puurivi (mtk:puurivi)

vedenpinnankorkeusluku_50000 (mtk:vedenpinnankorkeusluku_50000)

kansallispuisto (mtk:kansallispuisto)

kunnanhallintoraja (mtk:kunnanhallintoraja)

suojametsa (mtk:suojametsa)

karttanimipiste4500 (mtkshp4500k:karttanimipiste4500)

rautatieviiva (mtkshp250k:rautatieviiva)

BARENTS_ADMS1M.ROAD (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.ROAD)

BARENTS_ADMS3M.WATERCOURSE_AREA (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.WATERCOURSE_AREA)

syvyyskayransyvyysarvo_25000_livi (mtk:syvyyskayransyvyysarvo_25000_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

kellotapuli (mtk:kellotapuli)

liikennealue (mtkshp1000k:liikennealue)

hallintoalue (mtkshp100k:hallintoalue)

muuntoasema (mtk:muuntoasema)

muuntaja (mtk:muuntaja)

TerrainCountours (asdi:TerrainCountours)

From National Land Survey of Finland generalized topographic data 1:1 000 000

vesialue (mtkshp4500k:vesialue)

karttanimi_8000000 (mtk:karttanimi_8000000)

maaaineksenottoalue (mtk:maaaineksenottoalue)

tieviiva (mtkshp1000k:tieviiva)

suojaalue (mtkshp250k:suojaalue)

vesialue (mtkshp250k:vesialue)

rakennusalue (mtkshp100k:rakennusalue)

rauhoitettukohde (mtk:rauhoitettukohde)

korkeusviiva (mtkshp4500k:korkeusviiva)

rakennuspiste (mtkshp100k:rakennuspiste)

rakennuspiste (mtkshp250k:rakennuspiste)

pato (mtk:pato)

sea_any (gitbarents:sea_any)

suojametsaraja (mtkshp250k:suojametsaraja)

syvyyskayransyvyysarvo_50000 (mtk:syvyyskayransyvyysarvo_50000)

korkeusviiva (mtkshp250k:korkeusviiva)

BARENTS_ADMS1M.GLACIER (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.GLACIER)

metsamaankasvillisuus (mtk:metsamaankasvillisuus)

aita (mtk:aita)

sahkopiste (mtkshp250k:sahkopiste)

kivi (mtk:kivi)

runwayl (asdi:RunwayLines)

ERM:runwayl

taajaanrakennetunalueenreuna (mtk:taajaanrakennetunalueenreuna)

manner (mtk:manner)

rajavyohykeraja_buffer (mtkshp100k:rajavyohykeraja_buffer)

maasto1reuna (mtkshp1000k:maasto1reuna)

BARENTS_ADMS3M.PROTECTED_AREA_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.PROTECTED_AREA_POINT)

mastonkorkeus_50000 (mtk:mastonkorkeus_50000)

swampa (asdi:Wetlands)

ERM:swampa

peltoalue (mtkshp1000k:peltoalue)

maaalue (mtkshp100k:maaalue)

rakennusviiva (mtkshp250k:rakennusviiva)

hallintoalueraja (mtkshp4500k:hallintoalueraja)

sahkolinja (mtkshp100k:sahkolinja)

vesikuoppa (mtk:vesikuoppa)

tulentekopaikka (mtk:tulentekopaikka)

suojaalue (mtkshp100k:suojaalue)

BARENTS_ADMS1M.SETTLEMENT_AREA (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.SETTLEMENT_AREA)

BARENTS_ADMS3M.SETTLEMENT_POINT (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.SETTLEMENT_POINT)

karttanimipiste2000 (mtkshp4500k:karttanimipiste2000)

BARENTS_ADMS1M.WATERCOURSE_LINE (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.WATERCOURSE_LINE)

virtausnuoli (mtk:virtausnuoli)

maaalue (mtkshp250k:maaalue)

coastl (asdi:Coastline)

ERM:coastl

kiitotieviiva (mtkshp250k:kiitotieviiva)

rautatieviiva (mtkshp1000k:rautatieviiva)

tieviiva_tausta_5k_12141_offset_view (mtk:tieviiva_tausta_5k_12141_offset_view)

BARENTS_ADMS3M.SEA (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.SEA)

BARENTS_ADMS3M.PROTECTED_AREA_AREA (gitbarents:BARENTS_ADMS3M.PROTECTED_AREA_AREA)

kuntajako_tunnus_100k (kuntajako:kuntajako_tunnus_100k)

hietikko (mtk:hietikko)

metsanraja_peruskartta_buffer_view (mtk:metsanraja_peruskartta_buffer_view)

parka (asdi:ProtectedSites)

ERM:parka

puu (mtk:puu)

vesikulkuvayla (mtk:vesikulkuvayla)

Sisältää Liikenneviraston (LiVi) Laivaväylät (kohdeluokka 16511) ja Venereitit (kohdeluokka 16512)

uittolaite (mtk:uittolaite)

vesikulkuvaylankulkusuunta_livi (mtk:vesikulkuvaylankulkusuunta_livi)

Sisältää Liikenneviraston aineistoja, joita saa käyttää vain maksullisissa tuotteissa.

kiitotieviiva (mtkshp100k:kiitotieviiva)

lentokenttapiste (mtkshp1000k:lentokenttapiste)

syvyyspiste (mtk:syvyyspiste)

lahestymisvalo (mtk:lahestymisvalo)

sahkolinjansymboli (mtk:sahkolinjansymboli)

syvyyspiste_50000 (mtk:syvyyspiste_50000)

BARENTS_ADMS1M.WETLAND (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.WETLAND)

airfldc (asdi:Airports)

ERM:airfldc

railrdc (asdi:RailwayStations)

ERM:railrdc

kuntajako_tunnus_10k (kuntajako:kuntajako_tunnus_10k)

turvalaite (mtk:turvalaite)

karttanimipiste (mtkshp100k:karttanimipiste)

jyrkanne_5m_offset (mtk:jyrkanne_5m_offset)

suojelualue_invalid (mtkshp250k:suojelualue_invalid)

tiesymboli (mtk:tiesymboli)

vesiviiva (mtkshp1000k:vesiviiva)

taajaanrakennettualue (mtk:taajaanrakennettualue)

BARENTS_ADMS1M.RAILWAY (gitbarents:BARENTS_ADMS1M.RAILWAY)

vesikulkuvaylankulkusuunta (mtk:vesikulkuvaylankulkusuunta)

syvyyskayransyvyysarvo (mtk:syvyyskayransyvyysarvo)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.