Agentura ochrany přírody a krajiny Čes…

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
AOPK ČR, Mezinárodně významná část přírody, infoMapAccessServic
Fees
žádné
Access constraints
licence (CC BY 3.0 CZ): Uveďte původ
Supported languages
cze
Data provider

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (unverified)

Contact information:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Česká republika

Email: 

Phone: +420 283 069 329

Service metadata

Ads by Google

Služba zobrazuje vymezení mezinárodně významných částí přírody spravovaných v České republice Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

Available map layers (6)

Územní působnost Karpatské úmluvy (0)

Hranice karpatského regionu v České republice

EECONET - území (1)

Hranice území (jádrová území, zóny zvýšené péče o krajinu) evropské ekologické sítě (European Ecological Network)

EECONET - koridory (2)

Vymezení koridorů evropské ekologické sítě (European Ecological Network)

Biosférické rezervace (3)

Hranice biosférických rezervací vymezených v rámci programu Člověk a biosféra (Man and the Biosphere Programme)

Geoparky UNESCO (4)

Hranice mezinárodně významné části přírody pod patronací UNESCO (Global Geoparks)

Mokřady Ramsarské úmluvy (5)

Hranice mokřadů vymezených v rámci Ramsarské úmluvy

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.