Agentura ochrany přírody a krajiny Čes…

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ÚSOP, Chráněné území, infoMapAccessService
Fees
žádné
Access constraints
licence (CC BY 3.0 CZ): Uveďte původ
Supported languages
cze
Data provider

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (unverified)

Contact information:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Česká republika

Email: 

Phone: +420 283 069 329

Service metadata

Ads by Google

Služba zobrazuje zvláště a smluvně chráněná území v České republice

Available map layers (5)

Smluvně chráněné území (0)

Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ)

Velkoplošné zvláště chráněné území (1)

Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem

Zonace velkoplošného zvláště chráněného území (2)

Hranice zón ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti)

Zákonné ochranné pásmo MZCHÚ (3)

Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ze zákona

Maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ) (4)

Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich ochranných pásem

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.