[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
Denmark, GEUS, borehole, DGU, GGU
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Denne service indeholder lag for boringer og anlaeg hentet fra GEUS Jupiter-databasen. WFS-lag ved navn [seneste_version] tilpasses jaevnligt ud fra brugeres aendringsoensker. Hvis du etablerer natlige WFS-udtraek anbefales at bruge jupiter_wfs for boringer og anlaeg_wfs for anlaeg. Der kan kun udtraekkes boringer og anlaeg med koordinater indenfor danmarks graenser. For boringer er beregnet en reklassifikation kaldet formanv_simple (som WFS hedder den blot formanv) som daekker vand (al vandudvinding), raastof (brunkul og raastof), geoteknisk (geoteknisk og marin), miloeboringer og sloejfede boringer. For anlaeg er beregnet en reklassfikation kaldet anltyp som daekker vand (V01, V02, M42), markvanding (V40, V41), erhverv (V50-V86) og enkelt-vandvaerk (V03, V95). Se i oevrigt abstract for hvert lag i GetCapabilities.

Available map layers (5)

boringer_wfs_seneste_version (boringer_wfs_seneste_version)

Liste over boringer i Danmark med flg. bemaerkninger: 1. Denne WFS kan aendre sig, hvis behovet opstaar. Benyt WFS [jupiter_wfs] til automatiserede udtraek. 2. Der vises kun kortlagte boringer inden for omraade EUREF89 zone 32 minx=140000, miny=6000000, maxx=1000000, maxy=6500000. 3. feltet [FORMANV_SIMPLE] kategoriserer boringerne i 7 kategorier efter aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal): * [V]vand = [C]broend,[RE]vandindv,[V]vandfors,[VA]afvaerge,[VD]dambrug,[VH]have,[VI]industri,[VM]mark,[VP]privat,[VR]reserve,[VS]grundv.saenkning[VV]vandvaerk * [R]raastof = [B]brunkul og [R]raastof * [G]geoteknisk = [G]geoteknisk og [MG]marin * [M]miloeboringer = [L] * [S]sloejfet,[O]overboret = [S] * [ ] = [K] eller hverken anvendelse eller formaal angivet * [A]andet = alle ikke daekket af oevrige kategorier

boringer_vandforsyning_wfs (boringer_vandforsyning_wfs)

Liste over boringer i Danmark med flg. bemaerkninger: 1. Viser et subset af lag [boringer_wfs_seneste_version]. Under udvikling for Naturstyrelsen. Endnu ikke dokumenteret. 2. Der vises kun kortlagte boringer inden for omraade EUREF89 zone 32 minx=140000, miny=6000000, maxx=1000000, maxy=6500000. 3. feltet [FORMANV_SIMPLE] kategoriserer boringerne i 7 kategorier efter aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal): * [V]vand = [C]broend,[RE]vandindv,[V]vandfors,[VA]afvaerge,[VD]dambrug,[VH]have,[VI]industri,[VM]mark,[VP]privat,[VR]reserve,[VS]grundv.saenkning,[VV]vandvaerk * [R]raastof = [B]brunkul og [R]raastof * [G]geoteknisk = [G]geoteknisk og [MG]marin * [M]miloeboringer = [L] * [S]sloejfet,[O]overboret = [S] * [ ] = [K] eller hverken anvendelse eller formaal angivet * [A]andet = alle ikke daekket af oevrige kategorier

anlaeg_wfs_seneste_version (anlaeg_wfs_seneste_version)

Anlaeg i Danmark. Data hentes fra Jupiter-databasen med foelgende bemaerkninger: 1. Denne WFS kan aendre sig, hvis behovet opstaar. Benyt WFS [anlaeg_wfs] til automatiserede udtraek. 2. Der hentes kun kortlagte anlaeg inden for omraade minx=430000, miny=6040000, maxx=1000000, maxy=6500000 (EUREF89 zone 32) 3. Feltet [INDVM3] er senest registrerede indvundedne maengde for anlaegget 4. Feltet [KODE] er en forsimplet udgave af anlaeggets virksomhedstype ud fra flg. formel: * [ERH] = [A02],[A02],[A03],[A04],[A06],[A09],[B01],[B02],[B03],[B04],[B52],[C01],[C04],[D01],[D04],[D07],[D09],[D10],[D12],[D14],[D52],[D53],[D57],[E01],[E02],[E05],[E06],[E08],[E09],[E10],[E11],[E13],[E14],[E19],[E20],[E21],[E53],[E60],[E61],[E62],[F01],[F02],[F03],[F05],[F07],[F09],[F11],[F53],[F54],[H01],[H03],[J01],[J02],[J03],[M11],[M12],[M29],[M31],[M33],[M35],[M39],[M50],[M63],[M94],[M99],[U02],[V05],[V07],[V50],[V51],[V52],[V53],[V70],[V80],[V81],[V82],[V83],[V84],[V85],[V86],[W05] * [AFV] = [V99],[W99] * [DAM] = [J06],[V60],[V06] * [GRS] = [V93],[W93] * [INS] = [M93],[W03],[V30] * [MAR] = [W01],[V40],[V04],[V41],[I01],[K02],[L01],[L02],[L03],[L04] * [VV] = [M42],[V01],[V02],[V10],[V20] * [VVS] = [P01],[P03],[V03],[V95] * [A]andet = alle ikke daekket af oevrige kategorier

jupiter_wfs (jupiter_wfs)

Liste over boringer i Danmark med flg. bemaerkninger: 1. Denne WFS har fastlaast struktur, kun data-indhold aendrer sig over tid 2. Der vises kun kortlagte boringer inden for omraade EUREF89 zone 32 minx=140000, miny=6000000, maxx=1000000, maxy=6500000 3. Hvis en boring har flere indtag/anlaeg tilknyttet, vil den optraede flere gange i listen. Een gang for hvert indtag/anlaeg. 4. Feltet [DGUNRUM] er DGUnr uden mellemrum 5. Feltet [FORMANV1] viser aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal) 6. feltet [FORMANVT] kategoriserer boringerne i 7 kategorier efter aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal): * [A] = [A]Andet * [B] = [R]Brunkulsboring * [C] = [V]Broend * [D] = [A]Dybdeboring * [F] = [A]Frederikshavn gasbor * [G] = [G]Geoteknisk boring * [H] = [A]Shot hole/dapco * [I] = [A]Nedpumpningsboring * [J] = [A]Jordvarme op/ned * [K] = []Ikke oplyst * [L] = [A]Forurening/miljoe * [LO] = [A]Oprensning * [LS] = [A]Sparging/termisk * [M] = [A]Monitering/kontrol * [MG] = [G]Marin geoteknisk * [N] = [A]Ingen anvendelse * [O] = [S]Overboring * [P] = [A]Pejleboring * [R] = [R]Raastofboring * [RE] = [V]Reserveboring * [S] = [S]Sloejfet/opgivet bor * [U] = [A]Undersoeg./videnskab * [V] = [V]Vandforsyningsboring * [VA] = [V]Afvaergeboring * [VD] = [V]Dambrug * [VH] = [V]Havevanding * [VI] = [V]Industri/procesvand * [VM] = [V]Markvanding/gartneri * [VP] = [V]Privat husholdning * [VR] = [V]Reserve/Noedvand * [VS] = [V]Permanent grundvands * [VV] = [V]Vandvaerksboring * [] = []Ukendt

anlaeg_wfs (anlaeg_wfs)

Anlaeg i Danmark. Data hentes fra Jupiter-databasen med foelgende bemaerkninger: 1. Denne WFS har fastlaast struktur, kun data-indhold aendrer sig over tid 2. Der hentes kun kortlagte anlaeg indenfor omraade EUREF 89 zone 32 minx=430000, miny=6040000, maxx=1000000, maxy=6500000 (EUREF89 zone 32) 3. Feltet [INDVM3] er senest registrerede indvundedne maengde for anlaegget 4. Feltet [KODE] er en forsimplet udgave af anlaeggets virksomhedstype ud fra flg. formel: * [ERH] = [A02],[A02],[A03],[A04],[A06],[A09],[B01],[B02],[B03],[B04],[B52],[C01],[C04],[D01],[D04],[D07],[D09],[D10],[D12],[D14],[D52],[D53],[D57],[E01],[E02],[E05],[E06],[E08],[E09],[E10],[E11],[E13],[E14],[E19],[E20],[E21],[E53],[E60],[E61],[E62],[F01],[F02],[F03],[F05],[F07],[F09],[F11],[F53],[F54],[H01],[H03],[J01],[J02],[J03],[M11],[M12],[M29],[M31],[M33],[M35],[M39],[M50],[M63],[M94],[M99],[U02],[V05],[V07],[V50],[V51],[V52],[V53],[V70],[V80],[V81],[V82],[V83],[V84],[V85],[V86],[W05] * [AFV] = [V99],[W99] * [DAM] = [J06],[V60],[V06] * [GRS] = [V93],[W93] * [INS] = [M93],[W03],[V30] * [MAR] = [W01],[V40],[V04],[V41],[I01],[K02],[L01],[L02],[L03],[L04] * [VV] = [M42],[V01],[V02],[V10],[V20] * [VVS] = [P01],[P03],[V03],[V95] * [A]andet = alle ikke daekket af oevrige kategorier

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.