PDOK

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
wijken, buurten, gemeenten, statistiek, bevolking, Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
copyright; bronvermelding Kadaster, CBS verplicht
Supported languages
dut
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2011 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2014 wordt een derde versie gepubliceerd. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0514C636-FE23-45E6-BC14- 07AD83AA3B1D/0/20132011b68pub.pdf

Available map layers (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.