PDOK

CBS Wijken en Buurten 2009 Gegeneraliseerd versie 3 WMS

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
wijken, buurten, gemeenten, statistiek, bevolking, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
copyright; bronvermelding Kadaster, CBS verplicht
Supported languages
dut
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit het TOPgrenzen-bestand van het Kadaster. Deze derde versie bevat het maximale aantal kerncijfers en zal hierna niet meer aangevuld worden. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A829CFAB-2368-4318-8601-1C8F75DBE6F7/0/2009b68update2web.pdf

Available map layers (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.