Het Waterschapshuis

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
hydrografie
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
eng
Data provider

Het Waterschapshuis (unverified)

Contact information:

info@hetwaterschapshuis.nl

Het Waterschapshuis

Amersfoort, Netherlands

Service metadata

Ads by Google

Available map layers (16)

Mangat (inspire:ManHole)

Deze INSPIRE dataset bevat gegevens over de mangaten van het afvalwaternetwerk en het elektriciteitsnetwerk, en is gebaseerd op gegevens van alle waterschappen in Nederland. De dataset valt onder INSPIRE annex III, thema 6: nutsdiensten en overheidsdiensten. Mangat: opening, net groot genoeg om een man door te laten, met een wegneembaar deksel. (bron: Aquo)

Milieumanagementfaciliteit (inspire:US.EnvironmentalManagementFacility)

Deze dataset bevat gegevens van alle waterschappen over rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen en slibverwerkingsinstallaties. Deze objecten zijn in het kader van INSPIRE aangemerkt als milieumanagementfaciliteit. Dit samengestelde object is onderdeel van het Annex III thema Nutsdiensten en overheidsdiensten.

Waterloop (inspire:HY.SurfaceWater.Watercourse)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over waterlopen. Waterloop: Een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. Bron: www. Idsw.nl 17 maart 2010

Dam, Stuw (inspire:DamOrWeir)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over dammen en stuwen. Dam: In en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt).Stuw: Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. Bron: www. Idsw.nl 17 maart 2010

Waterschapsgrenzen (inspire:AU.AdministrativeUnit)

Het bestand geeft van ieder waterschap in Nederland de administratieve grens, de naam en de plaats van hoofdvestiging.

Deelstroomgebieden (inspire:HY.PhysicalWaters.Catchments)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over de deelstroomgebieden. Deelstroomgebied: Het gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water een reeks stromen, rivieren en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een stroom (gewoonlijk een meer of een samenvloeiing van rivieren). Bron: www.Idsw.nl 17 maart 2010

Schutsluis (inspire:Lock)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over schuiven en spuisluizen. Inlaat sluis: Doorlaatsluis die dient voor aanvoer van water. Schuif: Sluiting om hevels, sifons en doorlaatwerken te modelleren, die regelbaar zijn door de aanwezigheid van een of meer van dit soort sluitingen. Schuivend blad om iets af te sluiten. Spuisluis: Een sluis die tot doel heeft een aansluitende vaarweg of haven op diepte te houden, door het opwekken van een plotselinge krachtige waterstroming. Uitwateringssluis: Doorlaatsluis die dient voor afvoer van overtollig water. Bron: www. Idsw.nl 17 maart 2010

Mantelbuis (inspire:Pipe)

Deze INSPIRE dataset bevat gegevens over de mantelbuizen van het afvalwaternetwerk en het elektriciteitsnetwerk, en is gebaseerd op gegevens van alle waterschappen in Nederland. De dataset wordt gepubliceerd in het kader van INSPIRE en valt onder annex III, thema 6: nutsdiensten en overheidsdiensten. Mantelbuis: beschermingsbuis (bron: Aquo)

Sluis (inspire:Sluice)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over schutsluizen. Schutsluis: Een aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. Bron: www. Idsw.nl 17 maart 2010

Elektriciteitskabel (inspire:ElectricityCable)

Deze INSPIRE dataset bevat gegevens over de kabels van het elektriciteitsnetwerk, en is gebaseerd op gegevens van alle waterschappen in Nederland. De dataset valt onder INSPIRE annex III, thema 6: nutsdiensten en overheidsdiensten. Elektriciteitskabel: kabel bestemd voor de voortgeleiding van elektriciteit. (bron: Aquo)

Aquaduct (inspire:Aqueduct)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over aquaducten. Aquaduct: Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd Bron: www. Idsw.nl 17 maart 2010

Brug (inspire:Bridge)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over bruggen. Brug: Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. Bron: www. Idsw.nl 17 maart 2010

Grondduiker-Sifon (inspire:Siphon)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over grondduikers-sifons, Grondduiker-Sifon: Een kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt. Bron: www.aquo.nl 14 november 2011

Afvalwaterleiding (inspire:SewerPipe)

Deze INSPIRE dataset bevat gegevens over de leidingen van het afvalwaternetwerk, en is gebaseerd op gegevens van alle waterschappen in Nederland. De dataset valt onder INSPIRE annex III, thema 6: nutsdiensten en overheidsdiensten. Leiding: buis of samenstel van buizen waardoor een stof (vast, vloeibaar of gas) verpompt wordt of stroomt. (bron: Aquo)

Waterkeringen (inspire:Embankment)

A man-made raised long mound of earth or other material.

Duiker (inspire:Culvert)

Het bestand geeft van ieder waterschap informatie over duikers. Duiker: Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.