[unknown data provider]

WMS information for Vandrammedirektivet 2010-2015

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (255)

Simpelt grundkort (theme-mim-grundkort)

theme-mim-grundkort

Simpelt grundkort (vp2011_baggrundskort_vand)

Simpelt grundkort (vp2011_tyskland)

Simpelt grundkort (vp2011_hovedvandoplande)

Simpelt grundkort (vp2011_soergrundkort)

Hovedvandoplande (theme-vandramme_oplande)

theme-vandramme_oplande

Hovedvandoplande (vp2011_vp11vandramme_oplande)

Hovedvandoplande (vp2011_vp11vandramme_oplande-i5)

Afgrænsning mht. kemisk tilstand (theme-k1_kemisktilstand_region)

theme-k1_kemisktilstand_region

Afgrænsning mht. kemisk tilstand (vp2011_vp11kemisktilstand_region)

Afgrænsning mht. økologisk tilstand og økologisk potentiale (theme-k1_oko_tilstand_region)

theme-k1_oko_tilstand_region

Afgrænsning mht. økologisk tilstand og økologisk potentiale (vp2011_vp11ensomil)

Vandløb - økologisk tilstand (theme-vandlob_miljomaal)

theme-vandlob_miljomaal

Vandløb - økologisk tilstand (vp2011_vp11vandlobtema)

Vandløb - økologisk potentiale (theme-vandlob_miljomaal_pot)

theme-vandlob_miljomaal_pot

Vandløb - økologisk potentiale (vp2011_vp11vandlobtema-i9)

Søer - økologisk tilstand (theme-soer_miljomaal)

theme-soer_miljomaal

Søer - økologisk tilstand (vp2011_vp11soervp1)

Søer - økologisk potentiale (theme-soer_miljomaal_oko)

theme-soer_miljomaal_oko

Søer - økologisk potentiale (vp2011_vp11soervp1-i11)

Kystvande - økologisk tilstand (theme-k10a_kystvande_ny)

theme-k10a_kystvande_ny

Kystvande - økologisk tilstand (vp2011_vp11okologisktilstand)

Kystvande - økologisk potentiale (theme-k10a_kyst_oko)

theme-k10a_kyst_oko

Kystvande - økologisk potentiale (vp2011_vp11marinemodmmraader2011)

Kystvande - kemisk tilstand (theme-k10a_kystvande)

theme-k10a_kystvande

Kystvande - kemisk tilstand (vp2011_vp11kystkemisk1)

Vandløb - miljømål for faunaklasse (theme-maal_fk)

theme-maal_fk

Vandløb - miljømål for faunaklasse (vp2011_vp11vandlobtema-i15)

Vejledende krav for maks. reduktion af vandføring (theme-k17_vandforingq)

theme-k17_vandforingq

Vejledende krav for maks. reduktion af vandføring (vp2011_vp11vandforingq1)

Vejledende krav for maks. reduktion af vandføring (vp2011_vp11vandforingq2)

Kunstige søer (theme-soer_kunst)

theme-soer_kunst

Kunstige søer (vp2011_vp11soervp1-i18)

Stærkt modificerede søer (theme-soer_st_mod)

theme-soer_st_mod

Stærkt modificerede søer (vp2011_vp11soervp1-st-mod)

Kunstige vandløb (theme-vandlob_kunst)

theme-vandlob_kunst

Kunstige vandløb (vp2011_vp11vandlobkunstig)

Stærkt modificerede vandløb (theme-vandlob_st_mod)

theme-vandlob_st_mod

Stærkt modificerede vandløb (vp2011_vp11vandlobmodific)

Stærkt modificerede kystvande (theme-kyst_st_mod)

theme-kyst_st_mod

Stærkt modificerede kystvande (vp2011_vp11marinemodmmraader2011-i22)

Indsatskrav - Spildevand/spredt bebyggelse (theme-k3b_spredtindsats)

theme-k3b_spredtindsats

Indsatskrav - Spildevand/spredt bebyggelse (vp2011_vp11spredtindsats2011)

Indsatskrav - Dambrug (theme-dambrugdk2010_indsats)

theme-dambrugdk2010_indsats

Indsatskrav - Dambrug (vp2011_vp11dambrugdk2010indsats)

Indsatskrav - Spildevand/renseanlæg (theme-renseanlaegdk2010_indsats)

theme-renseanlaegdk2010_indsats

Indsatskrav - Spildevand/renseanlæg (vp2011_vp11renseanlaegdk2010indsats)

Indsatskrav - Spildevand/regnbetingede udløb (theme-sep_udloeb2010_indsats)

theme-sep_udloeb2010_indsats

Indsatskrav - Spildevand/regnbetingede udløb (vp2011_vp11rbudk2010indsats)

Indsatskrav - Spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet (theme-k6_vandlob_spaer_fjernes)

theme-k6_vandlob_spaer_fjernes

Indsatskrav - Spærringer, hvor der skal sikres kontinuitet (vp2011_vp11spaerringer)

Indsatskrav - Okkerbegrænsende tiltag i vandløb (theme-okkerbegr_tiltag)

theme-okkerbegr_tiltag

Indsatskrav - Okkerbegrænsende tiltag i vandløb (vp2011_vp11vandlobtema_okker)

Indsatskrav - Ændret vandløbsvedligeholdelse (theme-k6_vandlob_vedlig)

theme-k6_vandlob_vedlig

Indsatskrav - Ændret vandløbsvedligeholdelse (vp2011_vp11vandlobtema-i29)

Indsatskrav - Restaurering i vandløb (theme-k6_vandlob_fysforbed)

theme-k6_vandlob_fysforbed

Indsatskrav - Restaurering i vandløb (vp2011_vp11vandlobtema_restau)

Indsatskrav - Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger (theme-k6_vandlob_rorlagte_gen)

theme-k6_vandlob_rorlagte_gen

Indsatskrav - Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger (vp2011_vp11vandlobtema-i31)

Indsatskrav - reduktion af vandindvindingens påvirkning af vandløb (theme-grundvandspaavirkning)

theme-grundvandspaavirkning

Indsatskrav - reduktion af vandindvindingens påvirkning af vandløb (vp2011_vp11grundvandspaavirkning)

Indsatskrav - Sørestaurering (theme-soer_restaurering)

theme-soer_restaurering

Indsatskrav - Sørestaurering (vp2011_vp11soervp1-i33)

Undtagelser - søer (theme-soer_undtag)

theme-soer_undtag

Undtagelser - søer (vp2011_vp11soervp1-i34)

Undtagelser - vandløb (theme-vandlob_undtag)

theme-vandlob_undtag

Undtagelser - vandløb (vp2011_vp11vandlobtema-i35)

Undtagelser - kystvande (theme-kystvande_undtag)

theme-kystvande_undtag

Undtagelser - kystvande (vp2011_vp11ensomil-i36)

Undtagelser - vandløb, kontinuitet (theme-kontinuitet)

theme-kontinuitet

Undtagelser - vandløb, kontinuitet (vp2011_vp11kontinuitet)

Begrundelse for anvendt undtagelse - vandløb, kontinuitet (theme-k10b_kontinuitet)

theme-k10b_kontinuitet

Begrundelse for anvendt undtagelse - vandløb, kontinuitet (vp2011_vp11kontinuitet-i38)

Begrundelse for anvendt undtagelse - vandløb (theme-vandlob_und_begr)

theme-vandlob_und_begr

Begrundelse for anvendt undtagelse - vandløb (vp2011_vp11vandlobtema-i39)

Begrundelse for anvendt undtagelse - søer (theme-k10b_soer_undtag_begr)

theme-k10b_soer_undtag_begr

Begrundelse for anvendt undtagelse - søer (vp2011_vp11soervp1-i40)

Begrundelse for anvendt undtagelse - kystvande (theme-kystvande_und_begr)

theme-kystvande_und_begr

Begrundelse for anvendt undtagelse - kystvande (vp2011_vp11ensomil-i41)

Arealanvendelse (theme-arealanvendelse)

theme-arealanvendelse

Arealanvendelse (vp2011_vp11arealanv)

Terrænnære grundvandsforekomster (theme-tgvf)

theme-tgvf

Terrænnære grundvandsforekomster (vp2011_vp11tgvf)

Regionale grundvandsforekomster (theme-rgvf)

theme-rgvf

Regionale grundvandsforekomster (vp2011_vp11rgvf)

Regionale grundvandsforekomster (vp2011_vp11aar_grvforekomst)

Dybe grundvandsforekomster (theme-dgvf)

theme-dgvf

Dybe grundvandsforekomster (vp2011_vp11dgvf)

Dybe grundvandsforekomster (vp2011_vp11deloplande_randersfjord)

Dybe grundvandsforekomster (vp2011_vp11aarhusoplande_dybe)

Oplande - søer (theme-dmusoeropl)

theme-dmusoeropl

Oplande - søer (vp2011_vp11heloplande_soer)

Oplande - kystvande (theme-dmukystafsnitopl)

theme-dmukystafsnitopl

Oplande - kystvande (vp2011_vp11dmukystafsnitopl)

Vandområder - vandløb (theme-vandlob_alle)

theme-vandlob_alle

Vandområder - vandløb (vp2011_vp11vandlobwb1)

Vandområder - søer (theme-soer_vp1_devano)

theme-soer_vp1_devano

Vandområder - søer (vp2011_vp11soervp1_omr)

Vandområder - søer (vp2011_vp11soervp1-i53)

Vandområder - søer (vp2011_devanosoer)

Vandområder - kystvande (theme-kystvande)

theme-kystvande

Vandområder - kystvande (vp2011_vp11kystkemisk1-i55)

Typologi for vandløb (theme-vandlob_typover)

theme-vandlob_typover

Typologi for vandløb (vp2011_vp11vandlobtema-i56)

Typologi for målsatte søer (theme-k3_soer_typologi)

theme-k3_soer_typologi

Typologi for målsatte søer (vp2011_vp11soervp1-i57)

Typologi for målsatte søer (vp2011_vp11soervp1-i58)

Typologi for kystvande (theme-kyst_typo)

theme-kyst_typo

Typologi for kystvande (vp2011_vp11kystvandetypologi)

vp2011_vp11kystvandetypologi-i60 (vp2011_vp11kystvandetypologi-i60)

Vandløb blødbundstype (theme-vandlob_typbloed)

theme-vandlob_typbloed

Vandløb blødbundstype (vp2011_vp11vandlobtema-i61)

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse (theme-pg-fuglnro2004)

theme-pg-fuglnro2004

NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse (np2_np11ef_fugle_beskyt)

NATURA 2000 - Habitat (theme-pg-habitat2004)

theme-pg-habitat2004

NATURA 2000 - Habitat (vp2011_vp11habitat)

VP09-K2-1c (theme-pg-ramsar2000)

theme-pg-ramsar2000

ramsar (np2_np11ramsar_beskyt)

Habitat naturtypesøer (theme-naturtypesoer)

theme-naturtypesoer

Habitat naturtypesøer (vp2011_vp11soer_vp1_n2000)

Habitat naturtypesøer (vp2011_vp11soervp1-i66)

Skaldyrvande (theme-skaldyrsvande)

theme-skaldyrsvande

Skaldyrvande (vp2011_vp11skaldyrvande)

Badevandsområder - søer (theme-badevandsoer)

theme-badevandsoer

Badevandsområder - søer (vp2011_vp11soervp1-i68)

Badevandsområder - kystvande (theme-k2_badevand)

theme-k2_badevand

Badevandsområder - kystvande (vp2011_vp11badevandstrekninger)

Badevand - målstationer (theme-badevandsomrader)

theme-badevandsomrader

Badevand - målstationer (vp2011_vp11badevandsomrader)

Terrænnære drikkevandsforekomster (theme-besdrk_tgvf)

theme-besdrk_tgvf

Terrænnære drikkevandsforekomster (vp2011_vp11tgvf-i71)

Regionale drikkevandsforekomster (theme-besdrk_rgvf)

theme-besdrk_rgvf

Regionale drikkevandsforekomster (vp2011_vp11rgvf-i72)

Regionale drikkevandsforekomster (vp2011_vp11aar_grvforekomst-i73)

Dybe drikkevandsforekomster (theme-besdrk_dgvf)

theme-besdrk_dgvf

Dybe drikkevandsforekomster (vp2011_vp11dgvf-i74)

Dybe drikkevandsforekomster (vp2011_vp11deloplande_randersfjord-i75)

Dybe drikkevandsforekomster (vp2011_vp11aarhusoplande_dybe-i76)

Drikkevandsinteresser (theme-osd)

theme-osd

Drikkevandsinteresser (vp2011_vp11osd)

Nitratfølsomme indvindingsområder (theme-sbh_nitrat)

theme-sbh_nitrat

Nitratfølsomme indvindingsområder (vp2011_vp11sbh_nitrat)

Særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udenfor. (theme-generelleindsats)

theme-generelleindsats

Særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udenfor. (vp2011_vp11generelleindsatsomr)

Indsatsområder - vandforsyningsloven, nitrat (theme-indsats_nitrat)

theme-indsats_nitrat

Indsatsområder - vandforsyningsloven, nitrat (vp2011_vp11indsats_nitrat)

Belastningsopgørelser - deloplandskort (theme-deloplande)

theme-deloplande

Belastningsopgørelser - deloplandskort (vp2011_vp11faelles_delopl_land)

Dambrug (theme-dambrugdk2010)

theme-dambrugdk2010

Dambrug (vp2011_vp11dambrugdk2010)

Industri (theme-industridk2010)

theme-industridk2010

Industri (vp2011_vp11industridk2010)

Renseanlæg (theme-renseanlaegdk2010)

theme-renseanlaegdk2010

Renseanlæg (vp2011_vp11renseanlaegdk2010)

Regnbetingede udledninger (theme-sep_udloeb2010)

theme-sep_udloeb2010

Regnbetingede udledninger (vp2011_vp11rbudk2010)

Spredt bebyggelse - renseklasse - baseline (theme-k3b_spredtrensekl)

theme-k3b_spredtrensekl

Spredt bebyggelse - renseklasse - baseline (vp2011_vp11spredtrenseklassebl)

Kølevandsudledning (theme-k4_koelevandsudldk)

theme-k4_koelevandsudldk

Kølevandsudledning (vp2011_vp11koelevandsudldk)

Klappladser (theme-k4_klappladserdk2011)

theme-k4_klappladserdk2011

Klappladser (vp2011_vp11klappladserdk2011)

Havbrug og indpumpningsanlæg (theme-k2_havdambrug)

theme-k2_havdambrug

Havbrug og indpumpningsanlæg (vp2011_vp11havbrug)

Større sejlrender (theme-k4_sejlrender)

theme-k4_sejlrender

Større sejlrender (vp2011_vp11storresejlrender2009)

Råstofindvinding hav (theme-k4_raastofindv)

theme-k4_raastofindv

Råstofindvinding hav (vp2011_vp11konverteringsomrader)

Havne (theme-havne_k9)

theme-havne_k9

Havne (vp2011_vp11havnedk2009)

Vandløb - nuværende økologisk tilstand (theme-vandlob_okotils)

theme-vandlob_okotils

Vandløb - nuværende økologisk tilstand (vp2011_vp11vandlobtilstand)

Vandløb - nuværende økologisk potentiale (theme-vandlob_okopot)

theme-vandlob_okopot

Vandløb - nuværende økologisk potentiale (vp2011_vp11vandlobtilstandpot)

Søer - nuværende økologisk tilstand (theme-soer_okotils)

theme-soer_okotils

Søer - nuværende økologisk tilstand (vp2011_vp11soervp1-i95)

Søer - nuværende økologisk potentiale (theme-soer_okotils_pot)

theme-soer_okotils_pot

Søer - nuværende økologisk potentiale (vp2011_vp11soervp1-i96)

Kystvande - nuværende økologisk tilstand/økologisk potentiale (theme-kyst_okotils)

theme-kyst_okotils

Kystvande - nuværende økologisk tilstand/økologisk potentiale (vp2011_vp11kystkemisk1-i97)

Kystvande - nuværende økologisk tilstand/økologisk potentiale (vp2011_vp11marinemodmmraader2011-i98)

Miljøfarlige forurenende stoffer - nuværende økologisk tilstand (theme-okologisktilstand_mfs)

theme-okologisktilstand_mfs

Miljøfarlige forurenende stoffer - nuværende økologisk tilstand (vp2011_vp11okologisktilstandmfs)

Vandløb- nuværende tilstand, faunaklasse (theme-tilst_fk)

theme-tilst_fk

Vandløb- nuværende tilstand, faunaklasse (vp2011_vp11vandlobtema-i100)

Vandløb - nuværende kemisk tilstand (theme-k8b_vandlob_kemtil)

theme-k8b_vandlob_kemtil

Vandløb - nuværende kemisk tilstand (vp2011_vp11vandlobtema-i101)

Søer - nuværende kemisk tilstand (theme-k8b_soer_kemtil)

theme-k8b_soer_kemtil

Søer - nuværende kemisk tilstand (vp2011_vp11soervp1-i102)

Kystvande - nuværende kemisk tilstand (theme-k8b_kyst_kemtil)

theme-k8b_kyst_kemtil

Kystvande - nuværende kemisk tilstand (vp2011_vp11kystkemisk1-i103)

Terrænnære grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (theme-sam_tgvf)

theme-sam_tgvf

Terrænnære grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11tgvf-i104)

Terrænnære grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11tgvf-i105)

Regionale grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (theme-sam_rgvf)

theme-sam_rgvf

Regionale grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11rgvf-i106)

Regionale grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11aar_grvforekomst-i107)

Regionale grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11rgvf-i108)

Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (theme-sam_dgvf)

theme-sam_dgvf

Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11dgvf-i109)

Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11deloplande_randersfjord-i110)

Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11aarhusoplande_dybe-i111)

Dybe grundvandsforekomster, samlet nuværende tilstand (vp2011_vp11dgvf-i112)

Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (theme-kem_tgvf)

theme-kem_tgvf

Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11tgvf-i113)

Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11tgvf-i114)

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (theme-kem_rgvf)

theme-kem_rgvf

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11rgvf-i115)

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11aar_grvforekomst-i116)

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11rgvf-i117)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (theme-kem_dgvf)

theme-kem_dgvf

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11dgvf-i118)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11deloplande_randersfjord-i119)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11aarhusoplande_dybe-i120)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kemiske tilstand (vp2011_vp11dgvf-i121)

Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (theme-kva_tgvf)

theme-kva_tgvf

Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11tgvf-i122)

Terrænnære grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11tgvf-i123)

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (theme-kva_rgvf)

theme-kva_rgvf

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11rgvf-i124)

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11aar_grvforekomst-i125)

Regionale grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11rgvf-i126)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (theme-kva_dgvf)

theme-kva_dgvf

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11dgvf-i127)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11deloplande_randersfjord-i128)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11aarhusoplande_dybe-i129)

Dybe grundvandsforekomster, nuværende kvantitativ tilstand (vp2011_vp11dgvf-i130)

Vandløb - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (theme-k8a_vandlob)

theme-k8a_vandlob

Vandløb - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11vandlobtema_mfs2)

Vandløb - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11vandlobtema_mfs3)

Søer - indsatskatagorier for miljøfarlige forurenende stoffer (theme-k8a_soer)

theme-k8a_soer

Søer - indsatskatagorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11soermfs2)

Søer - indsatskatagorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11soermfs3)

Kystvande - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (theme-marin_mfs)

theme-marin_mfs

Kystvande - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11kystkemisk1-i135)

Kystvande - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11kystkemisk1-i136)

Kystvande - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11havnedk2009-i137)

Kystvande - indsatskategorier for miljøfarlige forurenende stoffer (vp2011_vp11klappladserdk2011-i138)

Delprogram grundvand (theme-delprggrundvand)

theme-delprggrundvand

Delprogram grundvand (vp2011_vp11delprggrundvand)

Delprogram landovervågning (theme-delprglandovervaag)

theme-delprglandovervaag

Delprogram landovervågning (vp2011_vp11delprglandovervaag)

Delprogram marin (theme-delprgmarin)

theme-delprgmarin

Delprogram marin (vp2011_vp11delprgmarin)

Delprogram punktkilder (theme-delprgpktkilder)

theme-delprgpktkilder

Delprogram punktkilder (vp2011_vp11delprgpktkilder)

Delprogram søer (theme-delprgsoer)

theme-delprgsoer

Delprogram søer (vp2011_vp11delprgsoer)

Delprogram vandløb (theme-delprgvandloeb)

theme-delprgvandloeb

Delprogram vandløb (vp2011_vp11delprgvandloeb)

Delprogram stoftransport (theme-delprogstoftransport)

theme-delprogstoftransport

Delprogram stoftransport (vp2011_vp11delprogstoftransport)

Delprogram naturtypesøer (theme-operaovervagningnaturtypesoer)

theme-operaovervagningnaturtypesoer

Delprogram naturtypesøer (vp2011_vp11operaovervagningnaturtypesoer)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.