Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.1.0
Keywords
ČMS pôda, monitoring pôd
Fees
bez poplatkov
Access constraints
bez obmedzenia
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (unverified)

Contact information:

VÚPOP

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, Slovenská republika

Email: 

Phone: +421 2 43 4208 66

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Ukladacia sieťová služba pre dáta čiastkového monitorovacieho systému pôd. Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované sú dôležité vlastnosti a indikátory pôdy vo vzťahu k možným hrozbám pre pôdu (kontaminácia pôdy, poles obsahu organickej hmoty a prístupu živín, zhutnenie pôdy, erózia pôdy). Monitoring pôdy pozostáva z troch základných subsystémov: 1 - základná sieť monitorovacích lokalít (poľnohospodárske, lesné pôdy, pôdy nad hornou hranicou lesa), 2 - kľúčové monitorovacie lokality, 3 - plošný prieskum kontaminácie

Available map layers (1)

Monitorovacia_lokalita (CMS_cms_wfs:Monitorovacia_lokalita)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.