Agència Catalana de l'Aigua

Fluvia_v500 Maresme_v500 Gaia_v500
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Inundabilitat, inundable, zona, àrea, mullable, model, modelització, hidràulic, hidràulica, hidràulicament, avinguda, període de retorn, calat, velocitat, cota d’inundació, làmina d’aigua, perillositat, greu, moderada, lleu, secció transversal, unidimensional, velocitats.
Fees
Gratuït
Access constraints
http://aca-web.gencat.cat/sig/ows/custom/avis_legal.txt
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Agència Catalana de l'Aigua (unverified)

Contact information:

SAU

Agència Catalana de l'Aigua

postal:
Provença, 204-208, 08036 Barcelona, Spain

Email: 

Phone: +34 93 567 28 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Cobertures de les velocitats, de les cotes absolutes i dels calats (expresat en cm), en base als resultats obtinguts amb models hidràulics, pels diferents períodes de retorn de la Planificació de l'Espai Fluvial.

Available map layers (166)

Gaià v500 (Gaia_v500)

Velocitats del Gaià pel període de retorn de 500 anys

Gaià v100 (Gaia_v100)

Velocitats del Gaià pel període de retorn de 100 anys

Gaià v50 (Gaia_v50)

Velocitats del Gaià pel període de retorn de 50 anys

Gaià v10 (Gaia_v10)

Velocitats del Gaià pel període de retorn de 10 anys

Gaià vmco (Gaia_vmco)

Velocitats del Gaià per la Màxima Crescuda Ordinària

Fluvià v500 (Fluvia_v500)

Velocitats del Fluvià i les rieres litorals pel període de retorn de 500 anys

Fluvià v100 (Fluvia_v100)

Velocitats del Fluvià i les rieres litorals pel període de retorn de 100 anys

Fluvià v50 (Fluvia_v50)

Velocitats del Fluvià i les rieres litorals pel període de retorn de 50 anys

Fluvià v10 (Fluvia_v10)

Velocitats del Fluvià i les rieres litorals pel període de retorn de 10 anys

Fluvià vmco (Fluvia_vmco)

Velocitats del Fluvià i les rieres litorals per la Màxima Crescuda Ordinària

Maresme v500 (Maresme_v500)

Velocitats de les Rieres del Maresme pel període de retorn de 500 anys

Maresme v100 (Maresme_v100)

Velocitats de les Rieres del Maresme pel període de retorn de 100 anys

Maresme v10 (Maresme_v10)

Velocitats de les Rieres del Maresme pel període de retorn de 10 anys

Muga v500 (Muga_v500)

Velocitats de la Muga pel període de retorn de 500 anys

Muga v100 (Muga_v100)

Velocitats de la Muga pel període de retorn de 100 anys

Muga v10 (Muga_v10)

Velocitats de la Muga pel període de retorn de 10 anys

Costa Brava Nord v500 (CostaBravaNord_v500)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 500 anys

Costa Brava Nord v100 (CostaBravaNord_v100)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 100 anys

Costa Brava Nord v50 (CostaBravaNord_v50)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 50 anys

Costa Brava Nord v25 (CostaBravaNord_v25)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 25 anys

Costa Brava Nord v10 (CostaBravaNord_v10)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 10 anys

Costa Brava Sud v500 (CostaBravaSud_v500)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 500 anys

Costa Brava Sud v100 (CostaBravaSud_v100)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 100 anys

Costa Brava Sud v10 (CostaBravaSud_v10)

Velocitats de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 10 anys

Besòs v500 (Besos_v500)

Velocitats del Besòs pel període de retorn de 500 anys

Besòs v100 (Besos_v100)

Velocitats del Besòs pel període de retorn de 100 anys

Besòs v50 (Besos_v50)

Velocitats del Besòs pel període de retorn de 50 anys

Besòs v10 (Besos_v10)

Velocitats del Besòs pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Baix v500 (LlobregatBaix_v500)

Velocitats del Llobregat Baix pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Baix v100 (LlobregatBaix_v100)

Velocitats del Llobregat Baix pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Baix v50 (LlobregatBaix_v50)

Velocitats del Llobregat Baix pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Baix v10 (LlobregatBaix_v10)

Velocitats del Llobregat Baix pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Baix vmco (LlobregatBaix_vmco)

Velocitats del Llobregat Baix per la Màxima Crescuda Ordinària

Ter Baix y500 (TerBaix_y500)

Calats del Ter Baix pel període de retorn de 500 anys

Ter Baix y100 (TerBaix_y100)

Calats del Ter Baix pel període de retorn de 100 anys

Ter Baix y50 (TerBaix_y50)

Calats del Ter Baix pel període de retorn de 50 anys

Ter Baix y10 (TerBaix_y10)

Calats del Ter Baix pel període de retorn de 10 anys

Ter Baix ymco (TerBaix_ymco)

Calats del Ter Baix per la Màxima Crescuda Ordinària

Ter Mig y500 (TerMig_y500)

Calats del Ter Mig pel període de retorn de 500 anys

Ter Mig y100 (TerMig_y100)

Calats del Ter Mig pel període de retorn de 100 anys

Ter Mig y50 (TerMig_y50)

Calats del Ter Mig pel període de retorn de 50 anys

Ter Mig y10 (TerMig_y10)

Calats del Ter Mig pel període de retorn de 10 anys

Ter Mig ymco (TerMig_ymco)

Calats del Ter Mig per la Màxima Crescuda Ordinària

Ter Alt y500 (TerAlt_y500)

Calats del Ter Alt pel període de retorn de 500 anys

TerAlt y100 (Ter Alt_y100)

Calats del Ter Alt pel període de retorn de 100 anys

Ter Alt y50 (TerAlt_y50)

Calats del Ter Alt pel període de retorn de 50 anys

Ter Alt y10 (TerAlt_y10)

Calats del Ter Alt pel període de retorn de 10 anys

Ter Alt ymco (TerAlt_ymco)

Calats del Ter Alt per la Màxima Crescuda Ordinària

Muga y500 (Muga_y500)

Calats de la Muga pel període de retorn de 500 anys

Muga y100 (Muga_y100)

Calats de la Muga pel període de retorn de 100 anys

Muga y50 (Muga_y50)

Calats de la Muga pel període de retorn de 50 anys

Muga y10 (Muga_y10)

Calats de la Muga pel període de retorn de 10 anys

Muga ymco (Muga_ymco)

Calats de la Muga per la Màxima Crescuda Ordinària

Llobregat Baix y500 (LlobregatBaix_y500)

Calats del Llobregat Baix pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Baix y100 (LlobregatBaix_y100)

Calats del Llobregat Baix pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Baix y50 (LlobregatBaix_y50)

Calats del Llobregat Baix pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Baix y10 (LlobregatBaix_y10)

Calats del Llobregat Baix pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Baix ymco (LlobregatBaix_ymco)

Calats del Llobregat Baix per la Màxima Crescuda Ordinària

Llobregat Mig y500 (LlobregatMig_y500)

Calats del Llobregat Mig pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Mig y100 (LlobregatMig_y100)

Calats del Llobregat Mig pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Mig y50 (LlobregatMig_y50)

Calats del Llobregat Mig pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Mig y10 (LlobregatMig_y10)

Calats del Llobregat Mig pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Mig ymco (LlobregatMig_ymco)

Calats del Llobregat Mig per la Màxima Crescuda Ordinària

Llobregat Alt y500 (LlobregatAlt_y500)

Calats del Llobregat Alt pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Alt y100 (LlobregatAlt_y100)

Calats del Llobregat Alt pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Alt y50 (LlobregatAlt_y50)

Calats del Llobregat Alt pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Alt y10 (LlobregatAlt_y10)

Calats del Llobregat Alt pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Alt ymco (LlobregatAlt_ymco)

Calats del Llobregat Alt per la Màxima Crescuda Ordinària

Francolí y500 (Francoli_y500)

Calats del Francolí pel període de retorn de 500 anys

Francolí y100 (Francoli_y100)

Calats del Francolí pel període de retorn de 100 anys

Francolí y50 (Francoli_y50)

Calats del Francolí pel període de retorn de 50 anys

Francolí y10 (Francoli_y10)

Calats del Francolí pel període de retorn de 10 anys

Francolí ymco (Francoli_ymco)

Calats del Francolí per la Màxima Crescuda Ordinària

Daró y500 (Daro_y500)

Calats del Daró pel període de retorn de 500 anys

Daró y100 (Daro_y100)

Calats del Daró pel període de retorn de 100 anys

Daró y50 (Daro_y50)

Calats del Daró pel període de retorn de 50 anys

Daró y10 (Daro_y10)

Calats del Daró pel període de retorn de 10 anys

Daró ymco (Daro_ymco)

Calats del Daró per la Màxima Crescuda Ordinària

Besòs y500 (Besos_y500)

Calats del Besòs pel període de retorn de 500 anys

Besòs y100 (Besos_y100)

Calats del Besòs pel període de retorn de 100 anys

Besòs y50 (Besos_y50)

Calats del Besòs pel període de retorn de 50 anys

Besòs y10 (Besos_y10)

Calats del Besòs pel període de retorn de 10 anys

Besòs ymco (Besos_ymco)

Calats del Besòs per la Màxima Crescuda Ordinària

Costa Brava Nord y500 (CostaBravaNord_y500)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 500 anys

Costa Brava Nord y100 (CostaBravaNord_y100)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 100 anys

Costa Brava Nord y50 (CostaBravaNord_y50)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 50 anys

Costa Brava Nord y25 (CostaBravaNord_y25)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 25 anys

Costa Brava Nord y10 (CostaBravaNord_y10)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 10 anys

Maresme y500 (Maresme_y500)

Calats de les Rieres del Maresme pel període de retorn de 500 anys

Maresme y100 (Maresme_y100)

Calats de les Rieres del Maresme pel període de retorn de 100 anys

Maresme y10 (Maresme_y10)

Calats de les Rieres del Maresme pel període de retorn de 10 anys

Gaià y500 (Gaia_y500)

Calats del Gaià pel període de retorn de 500 anys

Gaià y100 (Gaia_y100)

Calats del Gaià pel període de retorn de 100 anys

Gaià y50 (Gaia_y50)

Calats del Gaià pel període de retorn de 50 anys

Gaià y10 (Gaia_y10)

Calats del Gaià pel període de retorn de 10 anys

Gaià ymco (Gaia_ymco)

Calats del Gaià per la Màxima Crescuda Ordinària

Fluvià y500 (Fluvia_y500)

Calats del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 500 anys

Fluvià y100 (Fluvia_y100)

Calats del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 100 anys

Fluvià y50 (Fluvia_y50)

Calats del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 50 anys

Fluvià y10 (Fluvia_y10)

Calats del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 10 anys

Fluvià ymco (Fluvia_ymco)

Calats del Fluvià i rieres litorals per la Màxima Crescuda Ordinària

Costa Brava Sud y500 (CostaBravaSud_y500)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 500 anys

Costa Brava Sud y100 (CostaBravaSud_y100)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 100 anys

Costa Brava Sud y10 (CostaBravaSud_y10)

Calats de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 10 anys

Tordera we500 (Tordera_we500)

Cota absoluta de la Tordera pel període de retorn de 500 anys

Tordera we100 (Tordera_we100)

Cota absoluta de la Tordera pel període de retorn de 100 anys

Tordera we50 (Tordera_we50)

Cota absoluta de la Tordera pel període de retorn de 50 anys

Tordera we10 (Tordera_we10)

Cota absoluta de la Tordera pel període de retorn de 10 anys

Tordera wemco (Tordera_wemco)

Cota absoluta de la Tordera per la Màxima Crescuda Ordinària

Ter Baix we500 (TerBaix_we500)

Cota absoluta del Ter Baix pel període de retorn de 500 anys

Ter Baix we100 (TerBaix_we100)

Cota absoluta del Ter Baix pel període de retorn de 100 anys

Ter Baix we50 (TerBaix_we50)

Cota absoluta del Ter Baix pel període de retorn de 50 anys

Ter Mig we500 (TerMig_we500)

Cota absoluta del Ter Mig pel període de retorn de 500 anys

Ter Mig we100 (TerMig_we100)

Cota absoluta del Ter Mig pel període de retorn de 100 anys

Ter Mig we50 (TerMig_we50)

Cota absoluta del Ter Mig pel període de retorn de 50 anys

Ter Alt we500 (TerAlt_we500)

Cota absoluta del Ter Alt pel període de retorn de 500 anys

Ter Alt we100 (TerAlt_we100)

Cota absoluta del Ter Alt pel període de retorn de 100 anys

Ter Altwe50 (TerAlt_we50)

Cota absoluta del Ter Alt pel període de retorn de 50 anys

Ter Alt we10 (TerAlt_we10)

Cota absoluta del Ter Alt pel període de retorn de 10 anys

Ter Alt wemco (TerAlt_wemco)

Cota absoluta del Ter Alt per la Màxima Crescuda Ordinària

Muga we500 (Muga_we500)

Cota absoluta de la Muga pel període de retorn de 500 anys

Muga we100 (Muga_we100)

Cota absoluta de la Muga pel període de retorn de 100 anys

Muga we50 (Muga_we50)

Cota absoluta de la Muga pel període de retorn de 50 anys

Muga we10 (Muga_we10)

Cota absoluta de la Muga pel període de retorn de 10 anys

Muga wemco (Muga_wemco)

Cota absoluta de la Muga per la Màxima Crescuda Ordinària

Llobregat Baix we500 (LlobregatBaix_we500)

Cota absoluta del Llobregat Baix pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Baix we100 (LlobregatBaix_we100)

Cota absoluta del Llobregat Baix pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Baix we50 (LlobregatBaix_we50)

Cota absoluta del Llobregat Baix pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Baix we10 (LlobregatBaix_we10)

Cota absoluta del Llobregat Baix pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Baix wemco (LlobregatBaix_wemco)

Cota absoluta del Llobregat Baix per la Màxima Crescuda Ordinària

Llobregat Mig we500 (LlobregatMig_we500)

Cota absoluta del Llobregat Mig pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Mig we100 (LlobregatMig_we100)

Cota absoluta del Llobregat Mig pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Mig we50 (LlobregatMig_we50)

Cota absoluta del Llobregat Mig pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Mig we10 (LlobregatMig_we10)

Cota absoluta del Llobregat Mig pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Mig wemco (LlobregatMig_wemco)

Cota absoluta del Llobregat Mig per la Màxima Crescuda Ordinària

Llobregat Alt we500 (LlobregatAlt_we500)

Cota absoluta del Llobregat Alt pel període de retorn de 500 anys

Llobregat Alt we100 (LlobregatAlt_we100)

Cota absoluta del Llobregat Alt pel període de retorn de 100 anys

Llobregat Alt we50 (LlobregatAlt_we50)

Cota absoluta del Llobregat Alt pel període de retorn de 50 anys

Llobregat Alt we10 (LlobregatAlt_we10)

Cota absoluta del Llobregat Alt pel període de retorn de 10 anys

Llobregat Alt wemco (LlobregatAlt_wemco)

Cota absoluta del Llobregat Alt per la Màxima Crescuda Ordinària

Francolí we500 (Francoli_we500)

Cota absoluta del Francolí pel període de retorn de 500 anys

Francolí we100 (Francoli_we100)

Cota absoluta del Francolí pel període de retorn de 100 anys

Francolí we50 (Francoli_we50)

Cota absoluta del Francolí pel període de retorn de 50 anys

Francolí we10 (Francoli_we10)

Cota absoluta del Francolí pel període de retorn de 500 anys

Francolí wemco (Francoli_wemco)

Cota absoluta del Francolí per la Màxima Crescuda Ordinària

Daró we500 (Daro_we500)

Cota absoluta del Daró pel període de retorn de 500 anys

Daró we100 (Daro_we100)

Cota absoluta del Daró pel període de retorn de00 anys

Daró we50 (Daro_we50)

Cota absoluta del Daró pel període de retorn de 50 anys

Besòs we500 (Besos_we500)

Cota absoluta del Besòs pel període de retorn de 500 anys

Besòs we100 (Besos_we100)

Cota absoluta del Besòs pel període de retorn de 100 anys

Besòs we50 (Besos_we50)

Cota absoluta del Besòs pel període de retorn de 50 anys

Besòs we10 (Besos_we10)

Cota absoluta del Besòs pel període de retorn de 10 anys

Besòs wemco (Besos_wemco)

Cota absoluta del Besòs per la Màxima Crescuda Ordinària

Costa Brava Nord we500 (CostaBravaNord_we500)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 500 anys

Costa Brava Nord we100 (CostaBravaNord_we100)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 100 anys

Costa Brava Nord we50 (CostaBravaNord_we50)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 50 anys

Costa Brava Nord we25 (CostaBravaNord_we25)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 25 anys

Costa Brava Nord we10 (CostaBravaNord_we10)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Nord pel període de retorn de 10 anys

Costa Brava Sud we500 (CostaBravaSud_we500)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 500 anys

Costa Brava Sud we100 (CostaBravaSud_we100)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 100 anys

Costa Brava Sud we10 (CostaBravaSud_we10)

Cota absoluta de les Rieres de la Costa Brava Sud pel període de retorn de 10 anys

Fluvià we500 (Fluvia_we500)

Cota absoluta del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 500 anys

Fluvià we100 (Fluvia_we100)

Cota absoluta del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 100 anys

Fluvià we50 (Fluvia_we50)

Cota absoluta del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 50 anys

Fluvià we10 (Fluvia_we10)

Cota absoluta del Fluvià i rieres litorals pel període de retorn de 10 anys

Fluvià wemco (Fluvia_wemco)

Cota absoluta del Fluvià i rieres litorals per la Màxima Crescuda Ordinària

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.