Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (unverified)

Contact information:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48(22)3720260

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa WMS prezentująca obszary chronione: wody przeznaczone do celów rekreacyjnych, lokalizacja kąpielisk, obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (2012-2016), wody powierzchniowe wyznaczone do poboru wody przeznaczonej do picia przez ludzi, wody podziemne przeznaczone do poboru wody podziemnej w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Available map layers (7)

Wody podziemne przeznaczone do spożycia (0)

Wody podziemne przeznaczone do spożycia

Obszary chronione - gatunki (1)

Obszary chronione - gatunki

Obszary chronione - siedliska (2)

Obszary chronione - siedliska

Wody powierzchniowe przeznaczone do spożycia (3)

Wody powierzchniowe przeznaczone do spożycia

Wody przeznaczone do celów rekreacyjnych (4)

Wody przeznaczone do celów rekreacyjnych

OSN (2012-2016) (5)

OSN (2012-2016)

Lokalizacja kąpielisk (6)

Lokalizacja kąpielisk

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.