Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de la Barca - Planejament

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Sant Andreu de la Barca, Carrerer, Urba, ca
Fees
none
Access constraints
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol•licitar-ne l'autorització.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (unverified)

Contact information:

Miquel Garriga

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Planejament de Sant Andreu de la Barca, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Available map layers (17)

Qualificacions - mapa fons (ms:qualificacions_guia)

Volums edificables (ms:volums)

Cotes edificació planejament derivat (ms:cepd_text)

Àmbits d'expedients (ms:expedients)

Cotes edificació planejament derivat (ms:cepd_linies)

Planimetria (ms:planimetria)

Profunditat edificable (ms:profunditat)

Sectors (ms:sectors)

Terme municipal (ms:terme_municipal)

Servitud (ms:servitud)

Ample de carrer - línies (ms:ample_carrer)

Règim del sòl actual (ms:rg_actual)

Qualificacions (ms:qualificacions)

Ample de carrer - textos (ms:ample_carrer_text)

Elements a protegir (ms:elements_a_protegir)

Alçada reguladora (ms:alcades)

Règim del sòl aprovat al Pla General (ms:rg_pau)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.