Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Profil kafelkowany (WMTS)

TBD TBD TBD
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Tiling Service WMTS_1.0.0
Keywords
infoMapAccessService, Budynki, WMTS, Tiled, Web Map Tile Service, View service, Usługa przeglądania, Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT, TBD
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
pol
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla obszaru Polski. Baza Danych Topograficznych jest spójnym pojęciowo w skali kraju systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu OGC WMTS w wersji 1.0.0.

Available map layers (1)

TBD (TBD)

Warstwa prezentująca Topograficzną Bazę Danych

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.