Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Usługa pobierania (Web Feature Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS
Fees
brak
Access constraints
brak
Supported languages
pol
Data provider

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (unverified)

Contact information:

Paweł Seremak

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Service metadata

Ads by Google

Usługa pobierania (Web Feature Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Usługa udostępnia dane przestrzenne form ochrony przyrody.

Available map layers (15)

Obszary Chronionego Krajobrazu (GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu)

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony (GDOS:ObszarySpecjalnejOchrony)

Parki Krajobrazowe (GDOS:ParkiKrajobrazowe)

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony (GDOS:SpecjalneObszaryOchrony)

Pomniki Przyrody (GDOS:PomnikiPrzyrody)

Użytki Ekologiczne (GDOS:UzytkiEkologiczne)

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe (GDOS:ZespolyPrzyrodniczoKrajobrazowe)

Parki Narodowe (GDOS:ParkiNarodowe)

Korytarze ekologiczne (GDOS:korytarzeEkologiczne)

Stanowiska Dokumentacyjne (GDOS:StanowiskaDokumentacyjne)

Obszary wodno-błotne (Konwencja Ramsarska) (GDOS:ramsar)

Rezerwaty (GDOS:Rezerwaty)

Mezoregiony fizycznogeograficzne (GDOS:Mezoregiony)

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony - planowane zmiany (GDOS:SpecjalneObszaryOchronyZmiany)

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony - planowane zmiany (GDOS:ObszarySpecjalnejOchronyZmiany)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.