Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, GDOŚ, obszary chronione, Protected Sites
Fees
brak
Access constraints
brak
Supported languages
pol
Data provider

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (unverified)

Contact information:

Paweł Seremak

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Work:

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Usługa udostępnia dane przestrzenne form ochrony przyrody.

Available map layers (10)

Obszary Chronionego Krajobrazu (GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu)

Obszary Chronionego Krajobrazu

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony (GDOS:ObszarySpecjalnejOchrony)

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

Parki Krajobrazowe (GDOS:ParkiKrajobrazowe)

Parki Krajobrazowe

Parki Narodowe (GDOS:ParkiNarodowe)

Parki Narodowe

Pomniki Przyrody (GDOS:PomnikiPrzyrody)

Pomniki Przyrody

Rezerwaty (GDOS:Rezerwaty)

Rezerwaty

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony (GDOS:SpecjalneObszaryOchrony)

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Stanowiska Dokumentacyjne (GDOS:StanowiskaDokumentacyjne)

Stanowiska Dokumentacyjne

Użytki Ekologiczne (GDOS:UzytkiEkologiczne)

Użytki Ekologiczne

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe (GDOS:ZespolyPrzyrodniczoKrajobrazowe)

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.