Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WMS, GDOŚ, obszary chronione, Protected Sites
Fees
brak
Access constraints
brak
Data provider

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (unverified)

Contact information:

Paweł Seremak

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Work:

Email: 

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Usługa udostępnia dane przestrzenne form ochrony przyrody.

Available map layers (8)

Obszary Chronionego Krajobrazu (GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu)

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony (GDOS:ObszarySpecjalnejOchrony)

Parki Krajobrazowe (GDOS:ParkiKrajobrazowe)

Parki Narodowe (GDOS:ParkiNarodowe)

Rezerwaty (GDOS:Rezerwaty)

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony (GDOS:SpecjalneObszaryOchrony)

Stanowiska Dokumentacyjne (GDOS:StanowiskaDokumentacyjne)

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe (GDOS:ZespolyPrzyrodniczoKrajobrazowe)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.