Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
FAUNA
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Wildbeheereenheden, ecoducten en faunapassages in de provincie Utrecht. De ecoducten en faunapassages zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zijn bedoeld om de biodiversiteit zo goed mogelijk te handhaven. Wildbeheereenheden (WBE) zijn samenwerkingsverbanden van jachthouders die gezamenlijk het beheer voeren over een jachtgebied.

Available map layers (3)

Wildbeheereenheden (0)

Ecoducten en faunapassages (2)

Leefgebied edelhert (3)

Hoefdierbeleid

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.