Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
BEROEPSBEVOLKING
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Utrechts Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR).

Available map layers (32)

Energie (0)

Creatief (1)

Chemie (2)

- (3)

S. Overige dienstverlening (4)

R. Cultuur, sport en recreatie (5)

Q. Gezondheids en welzijnszorg (6)

P. Onderwijs (7)

O. Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen (8)

N. Verhuur van roerende goederen, overige zakelijke dienstverlening (9)

M. Advisering, onderzoek, specialistische zakelijke dienstverlening (10)

L. Verhuur van en handel in onroerend goed (11)

K. Financiele instellingen (12)

J. Informatie en communicatie (13)

I .Logies-, maaltijd-, en drankverstrekking (14)

H. Vervoer en opslag (15)

G. Groot en detailhandel;reparatie van autos (16)

F. Bouwnijverheid (17)

E. Winning/ distributie van water; afval(water)beheersing, sanering (18)

D. Productie ,distributie, handel in elektriciteit en aardgas (19)

C. Industrie (20)

B. Winning van delfstoffen (21)

A. Landbouw bosbouw en visserij (22)

Duurzaam (23)

Water (24)

Tuinbouw (25)

Logistiek (26)

Life sciences (27)

High Tech Systemen en Materialen (HTSM) (28)

Agrofood (29)

- (30)

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (31)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.