PDOK

begrenzing begrenzing begrenzing
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Natuur, Wettelijke begrenzing (beleid), infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
Begrenzing -> Bron: Provincies / Provinciale begrenzingen zijn een-op-een overgenomen. Er komen overlaps voor binnen provincies en tussen provincies. Beheer -> Bron: DR / Staatsbosbeheer: Niet gecheckt op overlappende polygonen. Planologische EHS -> Bron: Provincies / Alleen bij benadering te gebruiken als buitengrens van de EHS (aangezien voor enkele provincies ook (deels) beheergebieden zijn opgenomen) Verwerving en Inrichting -> Geen gebruiksbeperkingen
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

De Natuurmeting Op Kaart 2012 (NOK2012) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2012. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving, inrichting en beheer. De NOK2012 bestaat uit vier onderdelen: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) De concrete begrenzingen van de EHS, Robuuste verbindingen en Recreatie om de Stad, 3) Verwervings- en inrichtingsstatus van de concrete begrenzingen (aangevuld met BBL-bezit buiten de concrete begrenzingen), en 4) Status van het eindbeheer van de EHS en RodS.

Available map layers (4)

begrenzing (begrenzing)

beheer (beheer)

planologischeehs (planologischeehs)

verwervinginrichting (verwervinginrichting)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.