Agentura ochrany přírody a krajiny Čes…

Přírodní biotopy a habitaty Přírodní biotopy a habitaty

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Vegetace, Biotop, Habitat
Fees
žádné
Access constraints
licence (CC BY-NC-ND 4.0): Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezasahujte do díla
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (unverified)

Contact information:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Česká republika

Email: 

Phone: +420 283 069 329

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Služba zobrazuje segmenty přírodních biotopů a habitatů na území ČR

Available map layers (6)

Habitat - aktualizace 2007-2018 (0)

Hranice segmentů habitatů z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

Habitat - mapování 2001-2005 (1)

Hranice segmentů habitatů ze základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2006

Nepřírodní biotop - aktualizace 2007-2018 (2)

Přírodní biotop - aktualizace 2007-2018 (3)

Hranice segmentů přírodních biotopů z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

Nepřírodní biotop - mapování 2001-2005 (4)

Přírodní biotop - mapování 2001-2005 (5)

Hranice segmentů přírodních biotopů ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2006

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.