Národné lesnícke centrum

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
TMP
Fees
bez poplatkov
Access constraints
bez obmedzení
Supported languages
slo
Data provider

Národné lesnícke centrum (unverified)

Contact information:

Matúš Gápel

Národné lesnícke centrum

Sokolská 2, 96001 Zvolen, Slovakia

Email: 

Phone: +421 455 202 334

Service metadata

Ads by Google

Bodové súradnice plôch na ktorých prebieha systematický monitoring stavu lesných ekosystémov so zameraním na monitoring zdravotného stavu lesov a environmentálnych interakcií.

Available map layers (1)

Trvalé monitorovacie plochy (0)

Trvalé monitorovacie plochy

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.