Národné lesnícke centrum

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
lesné oblalsti
Fees
bez poplatkov
Access constraints
bez obmedzení
Supported languages
slo
Data provider

Národné lesnícke centrum (unverified)

Contact information:

Matúš Gápel

Národné lesnícke centrum

Sokolská 2, 96001 Zvolen, Slovakia

Email: 

Phone: +421 455 202 334

Service metadata

Ads by Google

Hranice lesných oblastí vytvorené ako trvalé prírodné jednotky regionálnej úrovne na základe biogeografickej rajonizácie, pričom rozhodujúcou je syntéza kritérií geomorfologického, makroklimatického a pedogeologického členenia. Sú to regionálne územné ekologické jednotky, rámcovo prírodne homogénne, charakteristické špecifickou kombináciou výskytu základných jednotiek lesníckej typológie a pedológie, špecifické rámcovo príbuznou stanovištnou predispozíciou k ekologickej stabilite, špecifické po produkčnej stránke a z veľkej časti aj funkciami lesa.

Available map layers (1)

sde_SR.SDE.LesneOblasti (0)

sde_SR.SDE.LesneOblasti

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.