Agentura ochrany přírody a krajiny Čes…

Soustava chráněných území evropského významu Natura 2000

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Natura 2000, Chráněné území, infoMapAccessService
Fees
žádné
Access constraints
licence (CC BY 3.0 CZ): Uveďte původ
Supported languages
cze
Data provider

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (unverified)

Contact information:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Česká republika

Email: 

Phone: +420 283 069 329

Service metadata

Ads by Google

Služba zobrazuje hranice soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 v České republice

Available map layers (3)

Forma ochrany EVL - stav k 24. 5. 2013 (0)

Hranice navržených a existujících forem ochrany evropsky významných lokalit platné k 24. 5. 2013

Evropsky významné lokality (EVL) (1)

Hranice evropsky významných lokalit určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů

Ptačí oblasti (2)

Hranice ptačích oblastí určených k ochraně ptačích druhů

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.