[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (12)

Výkres č. 33 - Kategorizace záplavových území (0)

Výkres č. 33 - Kategorizace záplavových území

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území (1)

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území

Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města (2)

Výkres č. 36 - Bydlení v centrální části města

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně (3)

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby (4)

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL _LPF_ (5)

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL _LPF_

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability (6)

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory (7)

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory

Výkres č. 10 - Energetika (8)

Výkres č. 10 - Energetika

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady (9)

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady

Výkres č. 5 - Doprava (10)

Výkres č. 5 - Doprava

Výkres č. 4 - Plán využití ploch (11)

Výkres č. 4 - Plán využití ploch

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.