[unknown data provider]

2 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (37)

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území (2)

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území

Výkres č. 36 - Podíly bydlení v centrální části města (3)

Výkres č. 36 - Podíly bydlení v centrální části města

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně (4)

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby (5)

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL _LPF_ (6)

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL _LPF_

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability (7)

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory (8)

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory

Výkres č. 10 - Energetika (9)

Výkres č. 10 - Energetika

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady (10)

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady

Výkres č. 5 - Doprava (11)

Výkres č. 5 - Doprava

Výkres č. 4 - Plán využití ploch (12)

Výkres č. 4 - Plán využití ploch

Výkres č. 38 - Ochranná pásma a chráněná území (14)

Výkres č. 38 - Ochranná pásma a chráněná území

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území (15)

Výkres č. 37 - Vymezení zastavitelného území

Výkres č. 36 - Podíly bydlení v centrální části města (16)

Výkres č. 36 - Podíly bydlení v centrální části města

Výkres č. 35 - Památková ochrana (17)

Výkres č. 35 - Památková ochrana

Výkres č. 33 - Kategorie zátopových území _se zapracovanou změnou Z720_ - stav k 25 11 2004 (19)

Výkres č. 33 - Kategorie zátopových území _se zapracovanou změnou Z720_ - stav k 25 11 2004

Výkres č. 33 - Kategorie zátopových území - stav k 9 9 1999 (20)

Výkres č. 33 - Kategorie zátopových území - stav k 9 9 1999

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně (21)

Výkres č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně

Výkres č. 30 - Systém zeleně (22)

Výkres č. 30 - Systém zeleně

Výkres č. 29 - Sport a rekreace (23)

Výkres č. 29 - Sport a rekreace

Výkres č. 28 - Ostatní nebytové funkce (24)

Výkres č. 28 - Ostatní nebytové funkce

Výkres č. 26 - Bydlení (25)

Výkres č. 26 - Bydlení

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby - stav k 11 1 2002 (26)

Výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby - stav k 11 1 2002

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL (27)

Výkres č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability (28)

Výkres č. 19 - Územní systém ekologické stability

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory (29)

Výkres č. 11 - Přenos informací a kolektory

Výkres č. 10 - Energetika (30)

Výkres č. 10 - Energetika

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady (31)

Výkres č. 9 - Vodní hospodářství a odpady

Výkres č. 5 - Doprava (32)

Výkres č. 5 - Doprava

Výkres č. 4 - Plán využití ploch (33)

Výkres č. 4 - Plán využití ploch

Výkres č. 1 - Plán využití ploch_Stabilizovaná území (35)

Výkres č. 1 - Plán využití ploch_Stabilizovaná území

1986 - Územní plán hl. m. Prahy (36)

1986 - Územní plán hl. m. Prahy

1975 - Směrný územní plán hl. m. Prahy (37)

1975 - Směrný územní plán hl. m. Prahy

1971 - Směrný územní plán hl. m. Prahy (38)

1971 - Směrný územní plán hl. m. Prahy

1969 - Revise směrného územního plánu hl. m. Prahy (39)

1969 - Revise směrného územního plánu hl. m. Prahy

1964 - Návrh směrného územního plánu hl. m. Prahy (40)

1964 - Návrh směrného územního plánu hl. m. Prahy

1955 - Směrný územní plán hl. m. Prahy (41)

1955 - Směrný územní plán hl. m. Prahy

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.