Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Antropogénne prvky
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 82745 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Zobrazenie priestorových údajov kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZBGIS (A.2.2.1)

Available map layers (52)

Opevnenie, hradba, obranný val (1)

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov (2)

Skládka materiálu (3)

Obilné silo, sýpka (4)

Zakryté skladisko (5)

Stena lomu (6)

Sedimentačná nádrž (7)

Parkovisko (8)

Amfiteáter (9)

Tribúna (10)

Tenisový kurt (11)

Ihrisko (12)

Bazén, požiarna nádrž (13)

Vodojem (14)

Sídla (plocha) (15)

Plot (16)

Zrub, chatrč, búda (17)

Budova (18)

Most (19)

Dostihová a iné dráhy (20)

Opevnenie, hradba, obranný val (21)

Lesná, poľná cesta (22)

Ulica, Miestna komunikácia, Privádzač (23)

Železnica - Vlečka; vedľajšia trať (24)

Železnica - Hlavná trať, linka (25)

Cesta 1, 2 a 3 triedy (26)

Diaľnica,Rýchlostná cesta (27)

Lanovka, vlek (28)

Chodník pre peších (29)

Elektrické vedenie (30)

Elektrické vedenie (31)

Železničné priecestie (32)

Brána, závora (33)

Vodojem (34)

Veža (35)

Studňa (36)

Transformátor (37)

Stĺp lanovky (38)

Stĺp, stožiar elektrického vedenia (39)

Priepust (40)

Pomník (41)

Komín (42)

Božie muky, kríž (43)

Atrakcia v zábavnom parku, aquaparku (44)

Sídla (46)

Sídla, významné (47)

Železnica (48)

Cesta 3 triedy (49)

Cesta 2 triedy (50)

Cesta 1 triedy (51)

Diaľnica, Rýchlostná cesta (52)

ZBGIS® (53)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.