Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, ZB GIS, Geografické názvoslovie
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Zobrazenie údajov geografického názvoslovia zo súboru objektov ZB GIS

Available map layers (43)

Geografický názov (1)

Geografický názov

Názov ulice (3)

Názov ulice

Priemyselný podnik (5)

Priemyselný podnik

Pošta (6)

Pošta

OcÚ (7)

OcÚ

Ostatné (8)

Ostatné

Vodná nádrž (10)

Vodná nádrž

Vodstvo (11)

Vodstvo

Vrch, skaly (12)

Vrch, skaly

Ostatné (13)

Ostatné

Default (15)

Default

20001 - 100000 (17)

20001 - 100000

2001 - 20000 (18)

2001 - 20000

251 - 2000 (19)

251 - 2000

0 - 250 (20)

0 - 250

nad 100001 (22)

nad 100001

20001-100000 (23)

20001-100000

5001-20000 (24)

5001-20000

1001-5000 (25)

1001-5000

251-1000 (26)

251-1000

pod 250 (27)

pod 250

nad 100000 (29)

nad 100000

20001-100000 (30)

20001-100000

5001-20000 (31)

5001-20000

1001-5000 (32)

1001-5000

251-1000 (33)

251-1000

pod 250 (34)

pod 250

Default (37)

Default

Default (39)

Default

nad 100001 (41)

nad 100001

20001-100000 (42)

20001-100000

5001-20000 (43)

5001-20000

1001-5000 (44)

1001-5000

251-1000 (45)

251-1000

pod 250 (46)

pod 250

nad 100000 (48)

nad 100000

20001-100000 (49)

20001-100000

5001-20000 (50)

5001-20000

1001-5000 (51)

1001-5000

251-1000 (52)

251-1000

pod 250 (53)

pod 250

Default (55)

Default

ZBGIS® (56)

ZBGIS®

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.