Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, ZB GIS, Geografické názvoslovie
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMSZobrazenie údajov geografického názvoslovia zo súboru objektov ZB GIS

Available map layers (6)

Variantný GN (0)

Variantný GN

Historický GN (1)

Historický GN

Geografický názov_ZL14 (2)

Geografický názov_ZL14

Geografický názov_ZL12 (3)

Geografický názov_ZL12

Geografický názov_ZL11 (4)

Geografický názov_ZL11

ZBGIS® (5)

ZBGIS®

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.