Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Zobrazovacia služba, Správne jednotky, WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
slo
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata

Ads by Google

Služba zobrazuje údaje z INSPIRE témy Správne jednotky bez atribútov.

Available map layers (8)

Správne jednotky - prvá úroveň (AU.AdministrativeUnit-1stOrder)

Správne jednotky - prvá úroveň

Správne jednotky - druhá úroveň (AU.AdministrativeUnit-2ndOrder)

Správne jednotky - druhá úroveň

Správne jednotky - tretia úroveň (AU.AdministrativeUnit-3rdOrder)

Správne jednotky - tretia úroveň

Správne jednotky - štvrtá úroveň (AU.AdministrativeUnit-4thOrder)

Správne jednotky - štvrtá úroveň

Správne hranice - štvrtá úroveň (AU.AdministrativeBoundary-4thOrder)

Správne hranice - štvrtá úroveň

Správne hranice - tretia úroveň (AU.AdministrativeBoundary-3rdOrder)

Správne hranice - tretia úroveň

Správne hranice - druhá úroveň (AU.AdministrativeBoundary-2ndOrder)

Správne hranice - druhá úroveň

Správne hranice - prvá úroveň (AU.AdministrativeBoundary-1stOrder)

Správne hranice - prvá úroveň

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.