Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Letecko-navigačné informácie
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Služba zobrazuje údaje z kategórie Letecko-navigačné informácie

Available map layers (2)

Plocha letiska (0)

Plocha letiska

ZBGIS® (1)

ZBGIS®

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.