Geodetický a kartografický ústav Brati…

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, ZBGIS
Fees
bez poplatkov
Access constraints
© Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (unverified)

Contact information:

GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Poštová adresa:
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 2081 6225

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Služba zobrazuje údaje ZBGIS

Available map layers (153)

Neidentifikovateľné objekty (1)

Neidentifikovateľné objekty

Plocha letiska (2)

Plocha letiska

Plochy okolo líniových objektov (3)

Plochy okolo líniových objektov

Strelnica (4)

Strelnica

Úžitková zeleň (5)

Úžitková zeleň

Les (6)

Les

Trávnatý a krovinatý porast (7)

Trávnatý a krovinatý porast

Lúka (8)

Lúka

Vinica (9)

Vinica

Chmeľnica (10)

Chmeľnica

Opevnenie, hradba, obranný val (11)

Opevnenie, hradba, obranný val

Ovocný sad, záhrada (12)

Ovocný sad, záhrada

Orná pôda (13)

Orná pôda

Násyp, ochranná hrádza (14)

Násyp, ochranná hrádza

Zárez (15)

Zárez

Neúrodná pôda (16)

Neúrodná pôda

Plocha bez typického využitia (17)

Plocha bez typického využitia

Tieňovaný reliéf (18)

Tieňovaný reliéf

Vrstevnica (19)

Vrstevnica

Plocha vodného toku (20)

Plocha vodného toku

Nádrž plavebnej komory (21)

Nádrž plavebnej komory

Vodná plocha (22)

Vodná plocha

Močiar, slanisko (23)

Močiar, slanisko

Ostatné objekty (24)

Ostatné objekty

Hrádza, hať, stavidlo (25)

Hrádza, hať, stavidlo

Koruna hrádze (26)

Koruna hrádze

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov (27)

Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov

Skládka materiálu (28)

Skládka materiálu

Obilné silo, sýpka (29)

Obilné silo, sýpka

Zakryté skladisko (30)

Zakryté skladisko

Stena lomu (31)

Stena lomu

Sedimentačná nádrž (32)

Sedimentačná nádrž

Parkovisko (33)

Parkovisko

Amfiteáter (34)

Amfiteáter

Tribúna (35)

Tribúna

Tenisový kurt (36)

Tenisový kurt

Ihrisko (37)

Ihrisko

Bazén, požiarna nádrž (38)

Bazén, požiarna nádrž

Vodojem (39)

Vodojem

Sídla (plocha) (40)

Sídla (plocha)

Plot (41)

Plot

Zrub, chatrč, búda (42)

Zrub, chatrč, búda

Budova (43)

Budova

Most (44)

Most

Ostatné objekty (45)

Ostatné objekty

Neidentifikovateľné objekty (46)

Neidentifikovateľné objekty

Živý plot, stromoradie (47)

Živý plot, stromoradie

Násyp, ochranná hrádza (48)

Násyp, ochranná hrádza

Zárez (49)

Zárez

Vodný tok (50)

Vodný tok

Plavebná brána (51)

Plavebná brána

Hrádza, hať, stavidlo (52)

Hrádza, hať, stavidlo

Koruna hrádze (53)

Koruna hrádze

Dostihová a iné dráhy (54)

Dostihová a iné dráhy

Opevnenie, hradba, obranný val (55)

Opevnenie, hradba, obranný val

Lesná, poľná cesta (56)

Lesná, poľná cesta

Ulica, Miestna komunikácia, Privádzač (57)

Ulica, Miestna komunikácia, Privádzač

Železnica - Vlečka; vedľajšia trať (58)

Železnica - Vlečka; vedľajšia trať

Železnica - Hlavná trať, linka (59)

Železnica - Hlavná trať, linka

Cesta 1, 2 a 3 triedy (60)

Cesta 1, 2 a 3 triedy

Diaľnica,Rýchlostná cesta (61)

Diaľnica,Rýchlostná cesta

Lanovka, vlek (62)

Lanovka, vlek

Chodník pre peších (63)

Chodník pre peších

Elektrické vedenie (64)

Elektrické vedenie

Elektrické vedenie (65)

Elektrické vedenie

Ostatné objekty (66)

Ostatné objekty

Neidentifikovateľné objekty (67)

Neidentifikovateľné objekty

Strom (68)

Strom

Vodopád (69)

Vodopád

Fontána (70)

Fontána

Brod (71)

Brod

Prameň (72)

Prameň

Železničné priecestie (73)

Železničné priecestie

Brána, závora (74)

Brána, závora

Vodojem (75)

Vodojem

Veža (76)

Veža

Studňa (77)

Studňa

Transformátor (78)

Transformátor

Stĺp lanovky (79)

Stĺp lanovky

Stĺp, stožiar elektrického vedenia (80)

Stĺp, stožiar elektrického vedenia

Priepust (81)

Priepust

Pomník (82)

Pomník

Jaskyňa (83)

Jaskyňa

Komín (84)

Komín

Božie muky, kríž (85)

Božie muky, kríž

Výšková kóta (86)

Výšková kóta

Atrakcia v zábavnom parku, aquaparku (87)

Atrakcia v zábavnom parku, aquaparku

ŠNS (88)

ŠNS

ŠGS (89)

ŠGS

ŠPS (90)

ŠPS

Obec (91)

Obec

Okres (92)

Okres

Kraj (93)

Kraj

Slovenská republika (94)

Slovenská republika

Názov ulice (97)

Názov ulice

Priemyselný podnik (99)

Priemyselný podnik

Pošta (100)

Pošta

OcÚ (101)

OcÚ

Ostatné (102)

Ostatné

Vodná nádrž (104)

Vodná nádrž

Vodstvo (105)

Vodstvo

Vrch, skaly (106)

Vrch, skaly

Ostatné (107)

Ostatné

Default (109)

Default

20001 - 100000 (111)

20001 - 100000

2001 - 20000 (112)

2001 - 20000

251 - 2000 (113)

251 - 2000

0 - 250 (114)

0 - 250

nad 100001 (116)

nad 100001

20001-100000 (117)

20001-100000

5001-20000 (118)

5001-20000

1001-5000 (119)

1001-5000

251-1000 (120)

251-1000

pod 250 (121)

pod 250

nad 100000 (123)

nad 100000

20001-100000 (124)

20001-100000

5001-20000 (125)

5001-20000

1001-5000 (126)

1001-5000

251-1000 (127)

251-1000

pod 250 (128)

pod 250

Les (130)

Les

25m (132)

25m

Sídla (133)

Sídla

Močiar, slanisko (134)

Močiar, slanisko

Vodná plocha (135)

Vodná plocha

Plocha vodného toku (136)

Plocha vodného toku

Sídla, významné (137)

Sídla, významné

Vodný tok (138)

Vodný tok

Železnica (139)

Železnica

Cesta 3 triedy (140)

Cesta 3 triedy

Cesta 2 triedy (141)

Cesta 2 triedy

Cesta 1 triedy (142)

Cesta 1 triedy

Diaľnica, Rýchlostná cesta (143)

Diaľnica, Rýchlostná cesta

Obec (144)

Obec

Okres (145)

Okres

Kraj (146)

Kraj

Slovenská republika (147)

Slovenská republika

Default (150)

Default

Default (152)

Default

nad 100001 (154)

nad 100001

20001-100000 (155)

20001-100000

5001-20000 (156)

5001-20000

1001-5000 (157)

1001-5000

251-1000 (158)

251-1000

pod 250 (159)

pod 250

nad 100000 (161)

nad 100000

20001-100000 (162)

20001-100000

5001-20000 (163)

5001-20000

1001-5000 (164)

1001-5000

251-1000 (165)

251-1000

pod 250 (166)

pod 250

Default (168)

Default

ZBGIS® (169)

ZBGIS®

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.