Bitcomp Oy

Bitcomp Oy:n paikkatietoaineistopalvelu (rasteriaineistot)

ahlstrom:Ahlstrom_ilmakuva forestkit:Posio_ilmakuva forestkit:Posio_ilmakuva
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Bitcomp Oy (unverified)

Contact information:

Bitcomp Oy

Finland

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Bitcomp Oy:n rasterimuotoisten paikkatietoaineistojen jakelupalvelu kokoaa yhteen useiden eri tiedontuottajien tuottamia paikkatietoaineistoja.

Available map layers (116)

A. Ahlström ilmakuvat (ahlstrom:Ahlstrom_ilmakuva)

Layer-Group type layer: ahlstrom:Ahlstrom_ilmakuva

maa-aineksen huuhtoutumisriski (metsakeskus:Maa_aineksen_huuhtoutumisriski)

Layer-Group type layer: metsakeskus:Maa_aineksen_huuhtoutumisriski

Posion yhteismetsän ilmakuvat (forestkit:Posio_ilmakuva)

Posion yhteismetsän ilmakuva

Luonto: arvokas kääpäkohde (forestkit:Vantaa_luontokohde_arvokas_kaapakohde)

Layer-Group type layer: forestkit:Vantaa_luontokohde_arvokas_kaapakohde

vrk_mml:address (vrk_mml:address)

Layer-Group type layer: vrk_mml:address

MML Kasvillisuuden korkeusmalli 2008-2016 (lidar:chm)

Maanmittauslaitoksen LiDAR-aineistosta (2008 - 2016) muodostettu kasvillisuuden korkeusmallirasterimosaiikki

MML Kasvillisuuden korkeusmalli 2008-2015 (lidar:chm_tornator)

Maanmittauslaitoksen LiDAR-aineistosta (2008 - 2015) muodostettu kasvillisuuden korkeusmallirasterimosaiikki TornaApps-järjestelmän käyttöön

MML Rinnevalovarjostus 2008-2015 (lidar:hillshade)

Maanmittauslaitoksen LiDAR-aineistosta (2008 - 2015) muodostettu vinovalovarjosterasterimosaiikki

mml:mml_kiinteisto (mml:mml_kiinteisto)

Layer-Group type layer: mml:mml_kiinteisto

Maastotietokannan korkeuskäyrät korkeusarvoilla (maastotietokanta:mtk_korkeuskayrat)

Layer-Group type layer: maastotietokanta:mtk_korkeuskayrat

Maatotietokannan vesistöt (maastotietokanta:mtk_vesistot)

Layer-Group type layer: maastotietokanta:mtk_vesistot

MML ilmakuva (mml:ortokuva_cascade)

Layer-Group type layer: mml:ortokuva_cascade

MML vääräväri-ilmakuva (mml:ortokuva_vaaravari_cascade)

Maanmittauslaitoksen rasteriaineistojen rajapinnasta putkitettu vääräväri-ilmakuva

taee:taee_TOPOYKSUS (taee:taee_TOPOYKSUS)

Layer-Group type layer: taee:taee_TOPOYKSUS

taee:taee_voond (taee:taee_voond)

Layer-Group type layer: taee:taee_voond

Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja (05/2017) (mml:taustakarttasarja)

Mittakaavan mukaan skaalautuva taustakarttakokonaisuus sisältäen kartta-aineistoja Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjasta, maastokartoista ja peruskartoista (aineistot päivitetty 05/2017)

Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja (06/2016) (mml:taustakarttasarja_old)

Mittakaavan mukaan skaalautuva taustakarttakokonaisuus sisältäen kartta-aineistoja Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjasta, maastokartoista ja peruskartoista (aineistot päivitetty 06/2016)

Maanmittauslaitoksen taustakarttaYKJ-koordinaatistossa (12/2016) (mml:taustakarttasarja_ykj)

Mittakaavan mukaan skaalautuva, YKJ-koordinaatistoon projisoitu taustakarttakokonaisuus sisältää kartta-aineistoja Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjasta, maastokartoista ja peruskartoista (aineistot päivitetty 12/2016)

Maanmittauslaitoksen taustakartta YKJ-koordinaatistossa (06/2016) (mml:taustakarttasarja_ykj_old)

Mittakaavan mukaan skaalautuva, YKJ-koordinaatistoon projisoitu taustakarttakokonaisuus sisältää kartta-aineistoja Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjasta, maastokartoista ja peruskartoista (aineistot päivitetty 06/2016)

taee:voond_kes (taee:voond_kes)

Layer-Group type layer: taee:voond_kes

taee:voond_muu (taee:voond_muu)

Layer-Group type layer: taee:voond_muu

taee:voond_teh (taee:voond_teh)

Layer-Group type layer: taee:voond_teh

Virtausverkko (metsakeskus:0)

2016_chm (lidar:2016_chm)

Asemakaavaindeksi (fkit_tampere:AK_ASEMAKAAVAINDEKSI_VIEW)

Tampereen asemakaavaindeksi esittää ajantasaisten kaavojen ulottuvuutta. Asemakaavaindeksin ominaisuustietoja ovat kaavanumero ja vahvistumispäivä. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Ortofoto (taee:EESTIFOTO)

Hübriidkaart (taee:HYBRID)

HYBRID

Hakkuuesitykset (fkit_mikkeli:Hakkuuesitykset)

Ilmakuva (forestkit:Hameenlinna_ilmakuva)

Ilmakuva

Hameenlinna_ilmakuva (forestkit:Hameenlinna_ilmakuva_vanha)

Hameenlinna_ilmakuva

Hoitoluokat (fkit_mikkeli:Hoitoluokat)

Hoitotoimenpiteet (fkit_mikkeli:Hoitotoimenpiteet)

Vaaravari_2009 (forestkit:Joensuu_vaaravari_2009)

Vaaravari_2009

S-hoitoluokka metsasuunnitelmasta Jyväskylä (forestkit:Jyvaskyla_S_hoitoluokka_metsasuunnitelmasta)

S-hoitoluokka metsasuunnitelmasta Jyväskylä

Kaupungin arvokkaat luontokohteet Jyväskylä (forestkit:Jyvaskyla_arvokkaat_luontokohteet)

Kaupungin arvokkaat luontokohteet Jyväskylä

Elyn uhanalaispäätökset Jyväskylä (forestkit:Jyvaskyla_ely_uhanalaispaatokset)

Elyn uhanalaispäätökset Jyväskylä

Yleiskaavan SL-alueet Jyväskylä (forestkit:Jyvaskyla_yleiskaava_SLalueet)

Yleiskaavan SL-alueet Jyväskylä

Tampereen omistamat kiinteistöt (fkit_tampere:KI_TRE_OMISTUS_VIEW)

Kangasala_asemakaavayhdistelma_kuva (forestkit:Kangasala_asemakaava)

Kangasalan asemakaavayhdistelmä kuvapalveluna

Korjuukelpoisuus (metsakeskus:Korjuukelpoisuus)

Kaart (taee:MA-KAART)

haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, ETAK

Maalajin rajanopeus ylittyy (metsakeskus:Maalajin_rajanopeus_ylittyy)

Maaperä 1:20 000 (metsakeskus:Maapera_20000)

Maaperä 1:50 000 (metsakeskus:Maapera_50000)

Opaskartta_Helsinki (fkit_helsinki:Opaskartta_Helsinki)

Ortoilmakuva_2014 (fkit_helsinki:Ortoilmakuva_2014)

Katastriüksus (taee:TOPOYKSUS_6569)

Katastriüksuste ruumikujud, Maaregister.

KÜ tunnus (taee:TOPOYKSUS_6571)

Katastriüksuse tunnus, Maaregister.

YV_AVAINBIOTOOPPIPolygon (fkit_tampere:Tampere_avainbiotooppi_test)

YV_AVAINBIOTOOPPIPolygon (fkit_tampere:Tampere_avainbiotooppi_test)

YV_ARVOKAS_LEPAKKOALUEPolygon (fkit_tampere:Tampere_lepakkoalue_test)

LSO_KOHTEET_JA_PER_MET_testi (fkit_tampere:Tampere_lso_permetsä_test)

WFS_VIHERALUEEN_OSAPolygon (fkit_tampere:Tampere_viheralue_test)

Taustakartta_2milj (mml:Taustakartta_2milj)

Taustakartta_320 (mml:Taustakartta_320)

Taustakartta_4milj (mml:Taustakartta_4milj)

Taustakartta_800 (mml:Taustakartta_800)

Taustakartta_8milj (mml:Taustakartta_8milj)

Vamppi V_GEOSERVER_LUOVUTETUT_TILAT_MH (forestkit:Vamppi_V_GEOSERVER_LUOVUTETUT_TILAT_MH)

Metsähallituksen omistamat luovutetut tilat Vampista

Vamppi_V_GEOSERVER_VUOKRATILAT (forestkit:Vamppi_V_GEOSERVER_VUOKRATILAT)

Vampin kaikki vuokratilat

Vamppi_V_GEOSERVER_VUOKRATILAT_MH (forestkit:Vamppi_V_GEOSERVER_VUOKRATILAT_MH)

Metsähallituksen omistamat vuokratilat Vampista

Vapo_lupa_alue (forestkit:Vapo_lupa_alue)

Vapo_maankayttomuotokartta (forestkit:Vapo_maankayttomuotokartta)

Työmaakartat (forestkit:Vapo_tyomaakartat)

Layer-Group type layer: vapo:tyomaakartat

Yleiskaavaindeksi (fkit_tampere:YK_KAAVA_ALUE)

YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002Polygon (fkit_tampere:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002Polygon)

YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002Polygon (fkit_tampere:YV_ARVOKAS_HYONTEISALUE2002Polygon)

YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002Polygon (fkit_tampere:YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002Polygon)

YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002Polygon (fkit_tampere:YV_ARVOKAS_KASVIALUE2002Polygon)

Aineiston kattavuus (metsakeskus:aineiston_kattavuus)

Metsanduslik ortofoto (taee:cir_ngr)

Valevärvi (CIR-NGR) metsanduslikud ortofotod.

hillshade_2016 (lidar:hillshade_2016)

Yleisten alueiden rekisteri, viheralueet (fkit_helsinki:hkr_ylre_viheralue)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (polygon) (fkit_helsinki:hkr_ylre_viherosat_polygon)

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - Elinympäristöt (fkit_tampere:kanta_yk2040_los_elinymparistot_polygon_view)

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - kohdekortti aluejako (fkit_tampere:kanta_yk2040_los_kohdekortti_aluejako_view)

Kantakaupungin liito-oravaselvitys 2016 - kulkureitit (fkit_tampere:kanta_yk2040_los_kulkureitit_polygon_view)

KK punkt (taee:kpo_kk1)

Keskkonnakaitselised objektid (punkt) KPO-st.

KK joon (taee:kpo_kk2)

Keskkonnakaitselised objektid (joon) KPO-st.

KK pind (taee:kpo_kk3)

Keskkonnakaitselised objektid (pind) KPO-st.

Muu punkt (taee:kpo_muu1)

Muud riiklikult olulised objektid (punkt), KPO.

Muu joon (taee:kpo_muu2)

Muud riiklikult olulised objektid (joon), KPO.

Muu pind (taee:kpo_muu3)

Muud riiklikult olulised objektid (pind), KPO.

Tehno punkt (taee:kpo_tehno1)

Tehnovõrgud (punkt), KPO.

Tehno joon (taee:kpo_tehno2)

Tehnovõrgud (joon), KPO.

Tehno pind (taee:kpo_tehno3)

Tehnovõrgud (pind), KPO.

VK punkt (taee:kpo_vk1)

Veekaitselised objektid (punkt) KPO-st.

VK joon (taee:kpo_vk2)

Veekaitselised objektid (joon) KPO-st.

VK pind (taee:kpo_vk3)

Veekaitselised objektid (pind) KPO-st.

Kiinteistöjaotus (mml:ktj_kiinteistorajat)

Kiinteistöjaotus (mml:ktj_kiinteistorajat_test)

Kiinteistötunnukset (mml:ktj_kiinteistotunnukset_test)

kuviot_merged_update (bag_vantaa:kuviot_merged_update)

maastokarttarasteri_100kEUREF_052017 (mml:maastokarttarasteri_100kEUREF_052017)

maastokarttarasteri_250_EUREF_12052017 (mml:maastokarttarasteri_250_EUREF_12052017)

Rasteriseeritud mullakaart (taee:mullaraster)

Andmed Eesti mullastiku kohta 1:10 000. Katab peaaegu kogu Eesti territooriumi. Andmed puuduvad linnade, veealade ja mullastikuta laidude kohal.

osoitteet (vrk_mml:osoitteet)

peruskarttarasteri_20k_EUREF_12052017 (mml:peruskarttarasteri_20k_EUREF_12052017)

Mustvalge põhikaart (taee:pohi_mvr2)

Mustvalge rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

Põhikaart (taee:pohi_vr2)

Värviline rasteriseeritud Eesti Põhikaart 1:10 000

MML - Maastotietokanta - rakennelma (maastotietokanta:rakennelma)

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennelmat (viivamuotoinen geometria)

MML - Maastotietokanta - rakennus (maastotietokanta:rakennus)

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennukset (aluemuotoinen geometria)

Reljeefvarjutus (taee:reljeef)

Tampere ilmakuva kanta (2015) TM35 (forestkit:tampere_ilmakuva_kanta_2015_TM35)

Tampere ilmakuva kanta (2015) TM35

Tampere ajantasa-asemakaava TM35 (forestkit:tampere_kaavat_tm35)

Tampere ajantasa-asemakaava TM35

Tampere kantakartta TM35 (forestkit:tampere_meta_tm35)

Tampere kantakartta TM35

Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet (fkit_tampere:tampere_ora_YK_KT_ALUE_VIEW)

Tampere virastokartta TM35 (forestkit:tampere_vkartta_tm35)

Tampere virastokartta TM35

MML ortokuva (testikäyttöön) (mml:test_ortokuva)

MML vääräväriortokuva (testikäyttöön) (mml:test_ortokuva_vaaravari_cascade)

tieviiva (vrk_mml:tieviiva)

Keskkonnakaitselised piirangud (taee:voond_keskkond)

Keskkonnakaitselised piiranguvööndid KPO-st.

Muud maakasutuspiirangud (taee:voond_muu)

Muud maakasutuse piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatistest tulenevad piirangud (taee:voond_tehno)

Tehnorajatistest tulenevad piiranguvööndid KPO-st.

Tehnorajatiste ühendatud piirangud (taee:voond_tehno_yhend)

Tehnorajatiste ühendatud piiranguvööndid KPO-st.

Veekaitselised piirangud (taee:voond_veekaitse)

Veekaitselised piiranguvööndid KPO-st.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.