Geological Survey of Slovenia

gl_iso150_slo gl_iso150_slo gl_iso150_slo
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Slovenija, geotermalna energija, geotermija, temperaturne karte, obnovljivi viri energije, Direktiva 2009/28/ES, energetska bilanca, hidrogeologija, geologija
Fees
none
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Geological Survey of Slovenia (unverified)

Contact information:

Andrej Lapanje

Geological Survey of Slovenia

postal:
Dimiceva ulica 14, 1000 Ljubljana, SI

Email: 

Phone: +386 (0)1 2809 785

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Izdelane so na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izolinij rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah.

Available map layers (10)

Geotermicne karte (Geoterm)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Izdelane so na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izolinij rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah.

Geotermalne karte (Geotermalne karte)

Geotermalne karte

Karta pricakovane globine do izoterme 150 °C (gl_iso150_slo)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane globine do izoterme 150 °C in je izdelana s podatki iz 191 vrtin. Na nek naèin je inverzna tistim navadnim temperaturnim kartam, ki kažejo temperature v doloèenih globinah. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izolinij rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Seveda pa je prepustnost in razpokanost kamnin vse manjša v veèjih globinah, ki so za to karto v zahodni in južni ter delu severne Slovenije že kar velike do te izoterme. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Karta globin do izoterme 150 °C prikazuje pozitivno anomalijo v severovzhodnem delu Slovenije. Kot posledica tanjše Zemljine skorje na tem obmoèju in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje, so tam najvišje temperature, s tem pa so obratno najmanjše globine do izoterme 150 °C.

Karta prièakovane globine do izoterme 90 °C (gl_iso90c_slo)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta kaže prièakovane globine do izoterme 90 °C in je izdelana s podatki iz 191 vrtin. Na nek naèin je inverzna tistim navadnim temperaturnim kartam, ki kažejo temperature v doloèenih globinah. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izolinij rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Karta globin do izoterme 90 °C prikazuje pozitivno anomalijo v severovzhodnem delu Slovenije. Kot posledica tanjše Zemljine skorje na tem obmoèju in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje, so tam najvišje temperature, s tem pa so obratno najmanjše globine do izoterme 90 °C.

Prièakovane temperature v globini 100 m (t100_1km)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane temperature v globini 100 m in je izdelana s podatki iz 398 vrtin. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izoterm rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Po prièakovanih temperaturah v globini 100 m je moènejša pozitivna anomalija v severovzhodnem delu Slovenije in v manjšem vzhodnem delu krške kotline. V severovzhodnem delu države je ta posledica tanjše Zemljine skorje in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah. Z najnovejšimi geotermiènimi kartami je pridobljen boljši vpogled v geotermièno polje Slovenije, predvsem v veèjih globinah.Rezultati raziskav so potencialno uporabni pri naèrtovanju bodoèih bolj podrobnih raziskav za izkorišèanje geotermalne energije. V konèni fazi to pomeni doloèitev mikrolokacij za vrtanje raziskovalnih globokih vrtin in eksploatacijskih vrtin.

Prièakovane temperature v globini 500 m (t500_1km)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane temperature v globini 500 m in je izdelana s podatki iz 354 vrtin. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izoterm rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Po temperaturah v globini 500 m je moènejša pozitivna anomalija v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem med Mariborom in Mursko Soboto ter pri Lendavi in v manjšem vzhodnem delu krške kotline. V severovzhodnem delu države je ta posledica tanjše Zemljine skorje in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah. Z najnovejšimi geotermiènimi kartami je pridobljen boljši vpogled v geotermièno polje Slovenije, predvsem v veèjih globinah.Rezultati raziskav so potencialno uporabni pri naèrtovanju bodoèih bolj podrobnih raziskav za izkorišèanje geotermalne energije. V konèni fazi to pomeni doloèitev mikrolokacij za vrtanje raziskovalnih globokih vrtin in eksploatacijskih vrtin.

Prièakovane temperature v globini 1000 m (t1000_1km)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane temperature v globini 1000 m in je izdelana s podatki iz 302 vrtin. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izoterm rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Po temperaturah v globini 1000 m je moènejša pozitivna anomalija v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem med Mariborom in Mursko Soboto ter naprej do meje z Madžarsko in pri Lendavi ter v manjšem vzhodnem delu krške kotline. V severovzhodnem delu države je ta posledica tanjše Zemljine skorje in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah. Z najnovejšimi geotermiènimi kartami je pridobljen boljši vpogled v geotermièno polje Slovenije, predvsem v veèjih globinah.Rezultati raziskav so potencialno uporabni pri naèrtovanju bodoèih bolj podrobnih raziskav za izkorišèanje geotermalne energije. V konèni fazi to pomeni doloèitev mikrolokacij za vrtanje raziskovalnih globokih vrtin in eksploatacijskih vrtin.

Prièakovane temperature v globini 2000 m (t2000_1km)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane temperature v globini 2000 m in je izdelana s podatki iz 240 vrtin. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izoterm rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. V tej globini ima manjši vpliv tudi radiogena toplota v kamninah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Po temperaturah v globini 2000 m je moènejša pozitivna anomalija v severovzhodnem delu Slovenije, od èrte Maribor-Rogatec na vzhod, medtem ko v vzhodnem delu krške kotline anomalije ni veè tako opazna. V severovzhodnem delu države je ta posledica tanjše Zemljine skorje in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah. Z najnovejšimi geotermiènimi kartami je pridobljen boljši vpogled v geotermièno polje Slovenije, predvsem v veèjih globinah.Rezultati raziskav so potencialno uporabni pri naèrtovanju bodoèih bolj podrobnih raziskav za izkorišèanje geotermalne energije. V konèni fazi to pomeni doloèitev mikrolokacij za vrtanje raziskovalnih globokih vrtin in eksploatacijskih vrtin.

Prièakovane temperature v globini 3000 m (t3000_1km)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane temperature v globini 3000 m in je izdelana s podatki iz 214 vrtin. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izoterm rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. V tej globini ima manjši vpliv tudi radiogena toplota v kamninah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Po temperaturah v globini 3000 m je moènejša pozitivna anomalija v severovzhodnem delu Slovenije, od èrte Maribor-Rogatec na vzhod, medtem ko v vzhodnem delu krške kotline ni veè anomalije. V severovzhodnem delu države je ta posledica tanjše Zemljine skorje in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje. Drugod so temperature precej nižje. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah. Z najnovejšimi geotermiènimi kartami je pridobljen boljši vpogled v geotermièno polje Slovenije, predvsem v veèjih globinah.Rezultati raziskav so potencialno uporabni pri naèrtovanju bodoèih bolj podrobnih raziskav za izkorišèanje geotermalne energije. V konèni fazi to pomeni doloèitev mikrolokacij za vrtanje raziskovalnih globokih vrtin in eksploatacijskih vrtin.

Prièakovane temperature v globini 5000 m (t5000_1km)

Podzemni geotermièni pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermiènimi kartami. Ta karta predstavlja prièakovane temperature v globini 5000 m in je izdelana s podatki iz 192 vrtin. Izdelana je na podlagi izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah po celi državi. Ker pa je temperaturno polje odvisno od geološke sestave v globinah in tektonskih znaèilnosti, je potek izoterm rezultat številnih vplivov, kot so toplotne prevodnosti kamnin, prepustnost in razpokanost kamnin, ki se vsi odražajo v izmerjenih temperaturah v vrtinah. V tej globini ima doloèen vpliv tudi radiogena toplota, predvsem v magmatskih in metamorfnih kamninah. Porazdelitev vrtin, ki so bile uporabne za meritve temperature, pa je zelo neenakomerna in po globinah razlièna. Po temperaturah v globini 5000 m je moènejša pozitivna anomalija v severovzhodnem delu Slovenije, od èrte Maribor-Rogatec na vzhod. V severovzhodnem delu države je ta posledica tanjše Zemljine skorje in višjega konduktivnega toplotnega toka iz plašèa Zemlje. Drugod so temperature precej nižje, predvsem v zahodnem goratem delu so nižje od popreènih prièakovanih za celine. Namen je izboljšati vpogled v geotermiène razmere v globinah. Z najnovejšimi geotermiènimi kartami je pridobljen boljši vpogled v geotermièno polje Slovenije, predvsem v veèjih globinah.Rezultati raziskav so potencialno uporabni pri naèrtovanju bodoèih bolj podrobnih raziskav za izkorišèanje geotermalne energije. V konèni fazi to pomeni doloèitev mikrolokacij za vrtanje raziskovalnih globokih vrtin in eksploatacijskih vrtin.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.