http://jordbrugsanalyser.dk/geoserver/…

Web Map Tile Service - GeoWebCache

Jordbrugsanalyser:Andet14 Jordbrugsanalyser:CHRsogn Jordbrugsanalyser:Andet14
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Tiling Service WMTS_1.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

http://jordbrugsanalyser.dk/geoserver/gwc/service/wmts (unverified)

Contact information:

GeoWebCache User

http://jordbrugsanalyser.dk/geoserver/gwc/service/wmts

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (54)

Projektområder Naturpakken (Jordfordeling:ProjektomraaderNaturpakken)

Kortet viser de projekter som der afføder et aktionsområde til mulig jordfordeling i regi af Naturpakken

CHR15 (Jordbrugsanalyser:CHR15)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR16 (Jordbrugsanalyser:CHR16)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

HusdyrtrykOplande2007Til2015 (Jordbrugsanalyser:HusdyrtrykOplande2007Til2015)

Udvikling i dyreenheder på kystvandoplande for perioden 2007 til 2015. Dyreenheder beregnet på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR17 (Jordbrugsanalyser:CHR17)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Aktionsområder til Naturpakken (Jordfordeling:AktionsomraaderNaturpakke)

Kortet viser aktionsområder for områder hvor der kan anmodes om jordfordeling i regi af midlerne fra Naturpakken.

Marker17 (Jordbrugsanalyser:Marker17)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker16 (Jordbrugsanalyser:Marker16)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

HusdyrtrykOplande2007Til2016 (Jordbrugsanalyser:HusdyrtrykOplande2007Til2016)

Udvikling i dyreenheder på kystvandoplande for perioden 2007 til 2016. Dyreenheder beregnet på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR10 (Jordbrugsanalyser:CHR10)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Økomarker2015 (Jordbrugsanalyser:Oekomarker2015)

Kortet økologiske marker på jordbrugsanalyserne viser placeringen af økologiske marker ved udgangen af 2015 med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

CHR11 (Jordbrugsanalyser:CHR11)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR12 (Jordbrugsanalyser:CHR12)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR13 (Jordbrugsanalyser:CHR13)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR14 (Jordbrugsanalyser:CHR14)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR04 (Jordbrugsanalyser:CHR04)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR05 (Jordbrugsanalyser:CHR05)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR06 (Jordbrugsanalyser:CHR06)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR07 (Jordbrugsanalyser:CHR07)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR08 (Jordbrugsanalyser:CHR08)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR09 (Jordbrugsanalyser:CHR09)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Marker13 (Jordbrugsanalyser:Marker13)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker12 (Jordbrugsanalyser:Marker12)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker15 (Jordbrugsanalyser:Marker15)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker14 (Jordbrugsanalyser:Marker14)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

CHR00 (Jordbrugsanalyser:CHR00)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR01 (Jordbrugsanalyser:CHR01)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR02 (Jordbrugsanalyser:CHR02)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR03 (Jordbrugsanalyser:CHR03)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Jordbundskort2014 (Jordbrugsanalyser:Jordbundskort2014)

Jordbundskort for pløjelagets tekstur udarbejdet af Århus Universitet for NaturErhvervstyrelsen i 2014

CHRsogn2000Til2015 (Jordbrugsanalyser:CHRsogn0015)

Summering af dyreenheder på de enkelte sogn. Data er delt op på dyrearter fra CHR.

Forkoebsret på arealer til salg (Jordfordeling:Forkoebsret på arealer til salg)

CHRsogn2000Til2017 (Jordbrugsanalyser:CHRsogn2000Til2017)

Summering af dyreenheder på de enkelte sogn. Data er delt op på dyrearter fra CHR.

CHRsogn2000Til2016 (Jordbrugsanalyser:CHRsogn2000Til2016)

Summering af dyreenheder på de enkelte sogn. Data er delt op på dyrearter fra CHR.

Ansøgere10 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere10)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Ansøgere12 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere12)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

MarkblokkeSogn2007til2016 (Jordbrugsanalyser:MarkblokkeSogn2007til2016)

Summering af markblokarealet på hvert enkelt sogn.

MarkblokkeSogn2007til2017 (Jordbrugsanalyser:MarkblokkeSogn2007til2017)

Summering af markblokarealet på hvert enkelt sogn.

Ansøgere11 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere11)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

AktionsomraaderNaturpakkeJordfordelinger (Jordbrugsanalyser:AktionsomraaderNaturpakkeJordfordelinger)

Afgrænsning af aktionsområde for Naturpakkejordfordeling

Ansøgere14 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere14)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Ansøgere13 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere13)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Ansøgere16 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere16)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Jordfordeling i vådområde- eller lavbundsprojekter (Jordbrugsanalyser:ProjektjordfordelingerNaturpakken)

Vådområde- eller lavbundsprojekter som indebærer jordfordeling som der kan anmodes Naturpakke jordfordeling i.

Projektgraenser for arealer til salg (Jordfordeling:Projektgraenser for arealer til salg)

Ansøgere15 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere15)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Ansøgere17 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere17)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

AnsøgereSogn2010Til2016 (Jordbrugsanalyser:AnsøgereSogn2010Til2016)

Kortet viser udviklingen for perioden 2010 – 2016 i antallet af ansøgere på sogn, som har søgt om grundbetaling og/eller anmeldt marker i NaturErhvervstyrelsens Fællesskema.

AnsøgereSogn2010Til2017 (Jordbrugsanalyser:AnsøgereSogn2010Til2017)

Kortet viser udviklingen for perioden 2010 – 2016 i antallet af ansøgere på sogn, som har søgt om grundbetaling og/eller anmeldt marker i NaturErhvervstyrelsens Fællesskema.

AnsøgereSogn2010Til2015 (Jordbrugsanalyser:AnsøgereSogn2010Til2015)

Kortet viser udviklingen for perioden 2010 – 2015 i antallet af ansøgere på sogn, som har søgt om grundbetaling og/eller anmeldt marker i NaturErhvervstyrelsens Fællesskema.

OmdriftsarealerSogn2010Til2017 (Jordbrugsanalyser:OmdriftsarealerSogn2010Til2017)

Summering af omdriftsarealet på hvert enkelt sogn.

MarkblokkeSogn2007Til2015 (Jordbrugsanalyser:MarkblokkeSogn2007Til2015)

Summering af markblokarealet på hvert enkelt sogn.

OmdriftsarealerSogn2010Til2015 (Jordbrugsanalyser:OmdriftsarealerSogn2010Til2015)

Summering af omdriftsarealet på hvert enkelt sogn.

OmdriftsarealerSogn2010Til2016 (Jordbrugsanalyser:OmdriftsarealerSogn2010Til2016)

Summering af omdriftsarealet på hvert enkelt sogn.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.