http://jordbrugsanalyser.dk/geoserver/…

Web Map Tile Service - GeoWebCache

Jordbrugsanalyser:DE_udvikling_oplande_07til14 Jordbrugsanalyser:Andet14 Jordbrugsanalyser:CHRsogn
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Tiling Service WMTS_1.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

http://jordbrugsanalyser.dk/geoserver/gwc/service/wmts (unverified)

Contact information:

GeoWebCache User

http://jordbrugsanalyser.dk/geoserver/gwc/service/wmts

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (48)

Projektområder Naturpakken (Jordfordeling:ProjektomraaderNaturpakken)

Kortet viser de projekter som der afføder et aktionsområde til mulig jordfordeling i regi af Naturpakken

CHR15 (Jordbrugsanalyser:CHR15)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHRsogn2000Til2015 (Jordbrugsanalyser:CHRsogn0015)

Summering af dyreenheder på de enkelte sogn. Data er delt op på dyrearter fra CHR.

CHR16 (Jordbrugsanalyser:CHR16)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

HusdyrtrykOplande2007Til2015 (Jordbrugsanalyser:HusdyrtrykOplande2007Til2015)

Udvikling i dyreenheder på kystvandoplande for perioden 2007 til 2015. Dyreenheder beregnet på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Aktionsområder til Naturpakken (Jordfordeling:AktionsomraaderNaturpakke)

Kortet viser aktionsområder for områder hvor der kan anmodes om jordfordeling i regi af midlerne fra Naturpakken.

Marker16 (Jordbrugsanalyser:Marker16)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

HusdyrtrykOplande2007Til2016 (Jordbrugsanalyser:HusdyrtrykOplande2007Til2016)

Udvikling i dyreenheder på kystvandoplande for perioden 2007 til 2016. Dyreenheder beregnet på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR10 (Jordbrugsanalyser:CHR10)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Økomarker2015 (Jordbrugsanalyser:Oekomarker2015)

Kortet økologiske marker på jordbrugsanalyserne viser placeringen af økologiske marker ved udgangen af 2015 med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

CHR11 (Jordbrugsanalyser:CHR11)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR12 (Jordbrugsanalyser:CHR12)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR13 (Jordbrugsanalyser:CHR13)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Forkoebsret på arealer til salg (Jordfordeling:Forkoebsret på arealer til salg)

CHR14 (Jordbrugsanalyser:CHR14)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

LFST projekt og erstatningsarealer (Jordfordeling:LFST projekt og erstatningsarealer)

CHRsogn2000Til2016 (Jordbrugsanalyser:CHRsogn2000Til2016)

Summering af dyreenheder på de enkelte sogn. Data er delt op på dyrearter fra CHR.

Ansøgere10 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere10)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Ansøgere12 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere12)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

MarkblokkeSogn2007til2016 (Jordbrugsanalyser:MarkblokkeSogn2007til2016)

Summering af markblokarealet på hvert enkelt sogn.

Ansøgere11 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere11)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

AktionsomraaderNaturpakkeJordfordelinger (Jordbrugsanalyser:AktionsomraaderNaturpakkeJordfordelinger)

Afgrænsning af aktionsområde for Naturpakkejordfordeling

Ansøgere14 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere14)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Ansøgere13 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere13)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

CHR04 (Jordbrugsanalyser:CHR04)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Ansøgere16 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere16)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

Jordfordeling i vådområde- eller lavbundsprojekter (Jordbrugsanalyser:ProjektjordfordelingerNaturpakken)

Vådområde- eller lavbundsprojekter som indebærer jordfordeling som der kan anmodes Naturpakke jordfordeling i.

Projektgraenser for arealer til salg (Jordfordeling:Projektgraenser for arealer til salg)

CHR05 (Jordbrugsanalyser:CHR05)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Ansøgere15 (Jordbrugsanalyser:Ansøgere15)

Geokodning af ansøgers addresse for det pågældende år. Laget er tilført oplysninger om bedrifttype, størrelse og antal af dyreenheder.

CHR06 (Jordbrugsanalyser:CHR06)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR07 (Jordbrugsanalyser:CHR07)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR08 (Jordbrugsanalyser:CHR08)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

AnsøgereSogn2010Til2016 (Jordbrugsanalyser:AnsøgereSogn2010Til2016)

Kortet viser udviklingen for perioden 2010 – 2016 i antallet af ansøgere på sogn, som har søgt om grundbetaling og/eller anmeldt marker i NaturErhvervstyrelsens Fællesskema.

CHR09 (Jordbrugsanalyser:CHR09)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

AnsøgereSogn2010Til2015 (Jordbrugsanalyser:AnsøgereSogn2010Til2015)

Kortet viser udviklingen for perioden 2010 – 2015 i antallet af ansøgere på sogn, som har søgt om grundbetaling og/eller anmeldt marker i NaturErhvervstyrelsens Fællesskema.

Marker13 (Jordbrugsanalyser:Marker13)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker12 (Jordbrugsanalyser:Marker12)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker15 (Jordbrugsanalyser:Marker15)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

Marker14 (Jordbrugsanalyser:Marker14)

Markkortet på jordbrugsanalyserne viser placeringen af marker i juni måned med oplysninger om afgrøde, afgrødekode, marknummer og markbloknummer.

CHR00 (Jordbrugsanalyser:CHR00)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR01 (Jordbrugsanalyser:CHR01)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR02 (Jordbrugsanalyser:CHR02)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

CHR03 (Jordbrugsanalyser:CHR03)

Besætningers placering på baggrund af CHR den 1. juni det pågældende år. For hver besætning er beregnet antal dyreenheder ud fra normtal fra gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse.

Jordbundskort2014 (Jordbrugsanalyser:Jordbundskort2014)

Jordbundskort for pløjelagets tekstur udarbejdet af Århus Universitet for NaturErhvervstyrelsen i 2014

MarkblokkeSogn2007Til2015 (Jordbrugsanalyser:MarkblokkeSogn2007Til2015)

Summering af markblokarealet på hvert enkelt sogn.

OmdriftsarealerSogn2010Til2015 (Jordbrugsanalyser:OmdriftsarealerSogn2010Til2015)

Summering af omdriftsarealet på hvert enkelt sogn.

OmdriftsarealerSogn2010Til2016 (Jordbrugsanalyser:OmdriftsarealerSogn2010Til2016)

Summering af omdriftsarealet på hvert enkelt sogn.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.