PDOK

cbsbevolkingskernen2011 cbsbevolkingskernen2011 cbsbevolkingskernen2011
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
bevolkingskern, urban areas, statistiek, stad, dorp, bevolking, wonen, locality, infoMapAccessService
Fees
no conditions apply
Access constraints
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. De afbakening van bevolkingskernen is voortgekomen uit een vraag naar cijfers op het niveau van bevolkingskernen in het Volkstellingprogramma 2001 van Eurostat. Het begrip bevolkingskern sluit aan bij het begrip 'locality' dat de Verenigde Naties bezigen in hun aanbevelingen voor het houden van een Volkstelling. In deze omschrijving van het begrip en de toepassing ervan in de praktijk staat de aanwezigheid van een door mensen bewoond gebied centraal dat daarnaast aan een aantal voorwaarden in termen van de bebouwing moet voldoen. Lees voor meer informatie: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/61D3 2380-5CFC-4CDC-8800-072EDEBAFCC1/0/2006bevolkingskernen innederlandart.pdf

Available map layers (1)

CBS Bevolkingskernen 2011 (cbsbevolkingskernen2011)

Morfologische begrenzing van aaneengesloten woon- en werkgebieden 2011

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.