Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych …

Serwis WMS Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

ogolna:badoch_pol ogolna:badoch_pol ogolna:badoch_pol
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, GEOSERVER, WMS, lasy, ochrona przyrody, RDLP Poznań, Poznań
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu (unverified)

Contact information:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Work:
Gajowa 10, 60-959 Poznań, Poland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa udostępniająca dane przestrzenne dotyczące obszaru RDLP Poznań.

Available map layers (34)

Stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne (ogolna:badoch_pol)

Lasy - cenne fragmenty rodzimej przyrody (ogolna:cenoch_pol)

Ciekawe obiekty (ogolna:cob_pkt)

Dęby papieskie (ogolna:debypap_pkt)

Drzewostany (ogolna:dstn_pol)

Miejsca Edukacji leśnej (ogolna:edu_pkt)

Lasy glebochronne (ogolna:gloch_pol)

Leśniczówki (ogolna:les_pkt)

Zasięg Leśnictw (ogolna:les_pol)

Lasy w miastach i wokół miast (ogolna:miastoch_pol)

Parkingi, miejsca postoju (ogolna:mpos_pkt)

Siedziby Nadleśnictw (ogolna:nadl_pkt)

nadl_pol (overview:nadl_pol)

Zasięg Nadleśnictw (ogolna:nadl_pol)

Lasy nasienne (ogolna:nasoch_pol)

Zasięg Obrębów Leśnych (ogolna:obrl_pol)

Oddziały leśne (ogolna:oddz_pol)

Siedziba RDLP (ogolna:rdlp_pkt)

Regionalne Dyrekcje LP (ogolna:rdlp_pol)

Rezerwaty Przyrody (ogolna:rez_pol)

Ścieżki edukacyjne (ogolna:scedu_lin)

Ścieżki rowerowe (ogolna:scrow_lin)

Siedliska według drzewostanów (ogolna:sied_pol)

Szkółki leśne (ogolna:szk_pol)

Szlaki konne (ogolna:szkon_lin)

Szlaki turystyczne (ogolna:tur_lin)

Użytki ekologiczne (ogolna:uek_pol)

Lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu (ogolna:uszkoch_pol)

Lasy uzdrowiskowe (ogolna:uzdroch_pol)

Wyłączone drzewostany nasienne (ogolna:wdn_pol)

Punkty widokowe (ogolna:wid_pkt)

Lasy wodochronne (ogolna:woch_pol)

Dostrzegalnie (wieze p.poż.) (ogolna:wpoz_pkt)

Wydzielenia (ogolna:wydz_pol)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.