Helsingin kaupunki

GeoServer Web Map Service

seutukartta:Metrorata seutukartta:Nimet_suomi hel:orto1976
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Helsingin kaupunki (unverified)

Contact information:

Helsingin kaupunki

Helsinki, Finland

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (177)

hel:Karttasarja (hel:Karttasarja)

Layer-Group type layer: hel:Karttasarja

Asemakaavakartta, 1820 (historical:1820_asemakaavakartta)

Asemakaavakartta, 1838 (historical:1838_asemakaavakartta)

Asemakaavakartta, 1878 (historical:1878_asemakaavakartta)

1888_ehrstrom_kaavasuunnitelma (historical:1888_ehrstrom_kaavasuunnitelma)

Opaskartta, 1900 (historical:1900_opaskartta)

Opaskartta, 1909 (historical:1909_opaskartta)

Opaskartta, 1917-1918 (historical:1917-1918_opaskartta)

Opaskartta, 1925 (historical:1925_opaskartta)

Opaskartta, 1937 (historical:1937_opaskartta)

1939_brunila_ensilinja_elaintarhanlahti (historical:1939_brunila_ensilinja_elaintarhanlahti)

1939_polkupyorajahevosliikenne (historical:1939_polkupyorajahevosliikenne)

Opaskartta, 1940 (historical:1940_opaskartta)

Opaskartta, 1952 (historical:1952_opaskartta)

Opaskartta, 1962 (historical:1962_opaskartta)

Opaskartta, 1966 (historical:1966_opaskartta)

Opaskartta, 1977 (historical:1977_opaskartta)

Opaskartta, 1985 (historical:1985_opaskartta)

Opaskartta, 1991 (historical:1991_opaskartta)

Opaskartta, 1999 (historical:1999_opaskartta)

Asuinalueet (seutukartta:Asuinalueet)

Rakennetut asuinalueet (ei teollisuusalueita), Seutukartalla M_ASALUE

Avokalliot_HSY_GK25 (maanpeiteaineisto:Avokalliot_HSY_GK25)

Espoo_pienalueet (seutukartta:Espoo_pienalueet)

Espoon 88 pienaluetta polygoneina, Seutukartalla: a_es_pie

Espoo_suuralueet (seutukartta:Espoo_suuralueet)

Espoon 7 suuraluetta polygoneina, Seutukartalla: a_es_suu

Espoo_tilastoalueet (seutukartta:Espoo_tilastoalueet)

Espoon 26 tilastoaluetta polygoneina, Seutukartalla: a_es_til

Helsinki_osa-alueet (seutukartta:Helsinki_osa-alueet)

Helsingin osa-alueet polygoneina, Seutukartalla: a_hk_osa

Helsinki_osa_alueet (hel:Helsinki_osa_alueet)

Helsinki_peruspiirit (hel:Helsinki_peruspiirit)

Helsinki_pienalueet (seutukartta:Helsinki_pienalueet)

Helsingin 404 pienaluetta polygoneina tunnuksineen, Seutukartalla: a_hk_pie

Helsinki_suurpiirialueet (seutukartta:Helsinki_suurpiirialueet)

Helsingin 8 suuraluetta polygoneina tunnuksineen, Seutukartalla: a_hk_suu

Helsinki_suurpiirit (hel:Helsinki_suurpiirit)

Hyvinkaa_pienalueet (seutukartta:Hyvinkaa_pienalueet)

Hyvinkään pienaluejako, Seutukartalla: a_hy_pie

Hyvinkaa_suuralueet (seutukartta:Hyvinkaa_suuralueet)

Hyvinkään suuraluejako, Seutukartalla: a_hy_suu

Hyvinkaa_tilastoalueet (seutukartta:Hyvinkaa_tilastoalueet)

Hyvinkään tilastoaluejako, Seutukartalla: a_hy_til

Jarvenpaa_suuralueet (seutukartta:Jarvenpaa_suuralueet)

Järvenpään suuraluejako, Seutukartalla: a_ja_suu

Jarvenpaa_tilastoalueet (seutukartta:Jarvenpaa_tilastoalueet)

Järvenpään tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ja_til

Kauniainen_pienalueet (seutukartta:Kauniainen_pienalueet)

Kauniaisten pienaluejako, Seutukartassa a_ka_pie

Kauniainen_tilastoalueet (seutukartta:Kauniainen_tilastoalueet)

Kauniaisten 4 tilastoaluetta polygoneina, Seutukartalla: a_ka_til

Kerava_pienalueet (seutukartta:Kerava_pienalueet)

Keravan pienaluejako, Seutukartalla: a_ke_pie

Kerava_tilastoalueet (seutukartta:Kerava_tilastoalueet)

Keravan tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ke_til

Kirkkonummi_pienalueet (seutukartta:Kirkkonummi_pienalueet)

Kirkkonummen pienaluejako, Seutukartassa a_ki_pie

Kirkkonummi_suuralueet (seutukartta:Kirkkonummi_suuralueet)

Kirkkonummen suuraluejako, Seutukartalla: a_ki_suu

Kirkkonummi_tilastoalueet (seutukartta:Kirkkonummi_tilastoalueet)

Kirkkonummen tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ki_til

Kuntarajat alueina (seutukartta:Kuntarajat)

Lentokentta_alueet (seutukartta:Lentokentta_alueet)

Lentokenttien kiitoradat aluekohteina, Seutukartalla L_KIITOR

Liikenne_paavaylat (seutukartta:Liikenne_paavaylat)

Tieliikenneverkosto kokonaisuudessaan, Seutukartalla L_TIEST2

Liikenneverkko_kaikki (seutukartta:Liikenneverkko_kaikki)

Tieliikenneverkko kokonaisuudessaan, Seutukartalla L_TIESTO

Maankaytto (seutukartta:Maankaytto)

Maankäyttöalueet polygoneina, maankäyttö ja vesistöt yhtenäisenä tasona, Seutukartalla maankay2

Mantsala_pienalueet (seutukartta:Mantsala_pienalueet)

Mäntsälän pienaluejako, Seutukartalla: a_ma_pie

Mantsala_tilastoalueet (seutukartta:Mantsala_tilastoalueet)

Mäntsälän tilastoaluejako, Seutukartalla: a_ma_til

Meren_rantaviiva (seutukartta:Meren_rantaviiva)

Meren rantaviiva viivakohteena, Seutukartalla M_RANTAV

Metroasemat (seutukartta:Metroasemat)

Metroasemat aluekohteina, Seutukartalla L_METRAS

Metrorata (seutukartta:Metrorata)

Nimet_kaupunginosat_ruotsi (seutukartta:Nimet_kaupunginosat_ruotsi)

Ruotsinkieliset kaupunginosanimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_kos_r

Nimet_kaupunginosat_suomi (seutukartta:Nimet_kaupunginosat_suomi)

Suomenkieliset kaupunginosanimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_kos_s

Nimet_merialueet_ruotsi (seutukartta:Nimet_merialueet_ruotsi)

Merenlahdet ja muu mereen liittyvä ruotsinkielinen nimistö pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_meri_r

Nimet_merialueet_suomi (seutukartta:Nimet_merialueet_suomi)

Merenlahdet ja muu mereen liittyvä suomenkielinen nimistö pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_meri_s

Nimet_ruotsi (seutukartta:Nimet_ruotsi)

Ruotsinkieliset paikannimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_paik_r

Nimet_suomi (seutukartta:Nimet_suomi)

Suomenkieliset paikannimet pisteiden ominaisuustietoina, Seutukartalla n_paik_s

Nurmijarvi_pienalueet (seutukartta:Nurmijarvi_pienalueet)

Nurmijärven pienaluejako, Seutukartalla: a_nu_pie

Nurmijarvi_suuralueet (seutukartta:Nurmijarvi_suuralueet)

Nurmijärven suuraluejako, Seutukartalla: a_nu_suu

Nurmijarvi_tilastoalueet (seutukartta:Nurmijarvi_tilastoalueet)

Nurmijärven tilastoaluejako, Seutukartalla: a_nu_til

OpPks_2m (hel:OpPks_2m)

Opaskartta 4m (hel:OpPks_4m)

Pornainen_tilastoalueet (seutukartta:Pornainen_tilastoalueet)

Pornaisten tilastoaluejako, Seutukartalla: a_po_til

Postinumeroalueet_2015_shp (faris_test:Postinumeroalueet_2015_shp)

Rautatie (seutukartta:Rautatie)

Seutukartalla L_JRATA

Rautatieasemat (seutukartta:Rautatieasemat)

Rautatieasemat, Seutukartalla L_JASEMA

Pääkaupunkiseudun pienaluejako (seutukartta:Seutu_pienalueet)

Pääkaupunkiseudun kuntien pienalueet yhdistettynä polygonialuejakona; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Seutukartalla: A_PKSPIE

Pääkaupunkiseudun suuraluejako (seutukartta:Seutu_suuralueet)

Pääkaupunkiseudun kuntien suuralueet yhdistettynä polygonialuejakona; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Seutukartalla: A_PKSSUU

Pääkaupunkiseudun tilastoaluejako (seutukartta:Seutu_tilastoalueet)

Pääkaupunkiseudun kuntien tilastoalueet yhdistettynä polygonialuejakona; Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Seutukartalla: A_PKSTIL

Seutukartta, laaja (hel:Seutukartta)

Sipoo_pienalueet (seutukartta:Sipoo_pienalueet)

Sipoon pienaluejako, Seutukartalla: a_si_pie

Teollisuusalueet (seutukartta:Teollisuusalueet)

Teollisuusalueet polygoneina, Seutukartalla M_TEOLAL

Tuusula_pienalueet (seutukartta:Tuusula_pienalueet)

Tuusulan pienaluejako, Seutukartalla: a_tu_pie

Tuusula_suuralueet (seutukartta:Tuusula_suuralueet)

Tuusulan suuraluejako, Seutukartalla: a_tu_suu

Tuusula_tilastoalueet (seutukartta:Tuusula_tilastoalueet)

Tuusulan tilastoaluejako, Seutukartalla: a_tu_til

Vakavesi_jarvet (seutukartta:Vakavesi_jarvet)

Järvet, Seutukartalla M_JARVET

Vakavesi_meri (seutukartta:Vakavesi_meri)

Seutukartta M_MERI

Vantaa_kaupunginosat (seutukartta:Vantaa_kaupunginosat)

Vantaan 61 kaupunginosaa polygoneina, Seutukartalla: a_va_kos

Vantaa_suuralueet (seutukartta:Vantaa_suuralueet)

Vantaan 7 suuraluetta polygoneina, Seutukartalla: a_va_suu

Viheralueet (seutukartta:Viheralueet)

Rakentamattomat alueet (puisto, metsä, pelto), Seutukartalla M_VIHRAL

Vihti_pienalueet (seutukartta:Vihti_pienalueet)

Vihdin pienaluejako, Seutukartalla: a_vi_pie

Vihti_suuralueet (seutukartta:Vihti_suuralueet)

Vihdin suuraluejako, Seutukartalla: a_vi_suu

Vihti_tilastoalueet (seutukartta:Vihti_tilastoalueet)

Vihdin tilastoaluejako, Seutukartalla: a_vi_til

alltest (popdensity:alltest)

copyright (seutukartta:copyright)

Copyright-merkintä, jota voi käyttää karttoja julkaistaessa, Seutukartalla: copyrig

Esiopetusalueet_2018_palvelukartalle (hel:esiopetusalueet_2018)

helsinki_tiet_mml_100k (faris_test:helsinki_tiet_mml_100k)

helsinki_tiet_mml_100k

hki_alue (faris_test:hki_alue)

hki_alue

hki_metro_leet_simple_dissolve (faris_test:hki_metro_leet_simple_dissolve)

hki_teollisuus_melualueet_den (hel:hki_teollisuus_melualueet_den)

Vuorokausimelutaso eli päivä-ilta-yömelutaso Lden on vuorokaudenajan mukaan painotettu keskiäänitaso. Ilta- (klo 19–22) ja yöajan (klo 22–07) melun suurempi häiritsevyys otetaan tunnusluvussa huomioon painottamalla ilta- ja yöajan melua siten, että ilta-ajan meluun lisätään 5 dB ja yöajan meluun 10 dB.

hki_teollisuus_melualueet_night (hel:hki_teollisuus_melualueet_night)

Teollisuuden meluvyöhykkeet laskettuna ympäristömeludirektiivin mukaisella melun tunnusluvulla L_yö.

hki_vesialueet_3067 (faris_test:hki_vesialueet_3067)

hki_vesialueet_3067

Helsinkin aluejako, kaupunginosat (hel:kaupunginosa)

liikennevaylat (hel:liikennevaylat)

louhi (hel:louhi)

ltj-avoin_arvo_kaapakohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_kaapakohteet)

ltj-avoin_arvo_liito_orava (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_liito_orava)

ltj-avoin_arvo_metsakohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_metsakohteet)

ltj-avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet)

ltj-avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet)

ltj-avoin_arvokkaat_geologiset (ltj-avoin:ltj-avoin_arvokkaat_geologiset)

ltj-avoin_arvokkaat_kasvikohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvokkaat_kasvikohteet)

ltj-avoin_arvokkaat_lintukohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_arvokkaat_lintukohteet)

ltj-avoin_muu_elainhavaintoja (ltj-avoin:ltj-avoin_muu_elainhavaintoja)

ltj-avoin_muut_luontokohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_muut_luontokohteet)

ltj-avoin_rauh_luonnonmuistomerkit (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_luonnonmuistomerkit)

ltj-avoin_rauh_luonnonsuojelualueet (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_luonnonsuojelualueet)

ltj-avoin_rauh_luonnonsuojeluohjelma (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_luonnonsuojeluohjelma)

ltj-avoin_rauh_natura (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_natura)

ltj-avoin_rauh_suojellut_luontotyypit (ltj-avoin:ltj-avoin_rauh_suojellut_luontotyypit)

ltj-avoin_suojellut_lajikohteet (ltj-avoin:ltj-avoin_suojellut_lajikohteet)

ltj-avoin_vesi_lahteet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_lahteet)

ltj-avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet)

ltj-avoin_vesi_purojen_putkitetut_osuudet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_purojen_putkitetut_osuudet)

ltj-avoin_vesi_purot_ja_lammet (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_purot_ja_lammet)

ltj-avoin_vesi_vedenalainen_roskaantuminen (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_vedenalainen_roskaantuminen)

ltj-avoin_vesi_vesikasvilinjat (ltj-avoin:ltj-avoin_vesi_vesikasvilinjat)

Merikartta, 1790 (historical:merikartta_1790)

Opaskartta, 1945 (historical:opaskartta_1945)

OpenAhjo-päätökset (hel:openahjo_agenda_items)

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_ruotsi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_ruotsi)

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_alakoulu_suomi)

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_ruotsi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_ruotsi)

opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_oppilaaksiottoalue_ylakoulu_suomi)

opev_2013_14_yhteiskayttoalue_alakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_yhteiskayttoalue_alakoulu_suomi)

opev_2013_14_yhteiskayttoalue_ylakoulu_suomi (hel:opev_2013_14_yhteiskayttoalue_ylakoulu_suomi)

opev_perusopetusalue (hel:opev_perusopetusalue)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, ala-aste, ruotsi (hel:opev_tpr_2014_15_ala_aste_ruotsi)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, ala-aste, suomi (hel:opev_tpr_2014_15_ala_aste_suomi)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, yläaste, ruotsi (hel:opev_tpr_2014_15_yla_aste_ruotsi)

Oppilaaksiottoalueet 2014-15, yläaste, suomi (hel:opev_tpr_2014_15_yla_aste_suomi)

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, ala-aste, ruotsi (hel:opev_tpr_2015_16_ala_aste_ruotsi)

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, ala-aste, suomi (hel:opev_tpr_2015_16_ala_aste_suomi)

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, yläaste, suomi (hel:opev_tpr_2015_16_yla_aste_suomi)

Oppilaaksiottoalueet 2015-16, yläaste, ruotsi (hel:opevooa_2015_16_yla_aste_ruotsi)

Ortographic image, 1932 (hel:orto1932)

Ortographic image, 1943 (hel:orto1943)

Ortographic image, 1950 (hel:orto1950)

Ortographic image, 1964 (hel:orto1964)

Ortographic image, 1976 (hel:orto1976)

Ortographic image, 1988 (hel:orto1988)

Helsinkin aluejako, osa-alueet (hel:osaalue)

osaalue_meri (hel:osaalue_meri)

pel_nuohousaluejako (hel:pel_nuohousaluejako)

pel_suojelualalohko (hel:pel_suojelualalohko)

pel_suojelulohko (hel:pel_suojelulohko)

Suojalupiirit (hel:pel_suojelupiiri)

peruspiiri (tieke:peruspiiri)

Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet (hel:postinumeroalueet)

sote_neuvola_aluejako (hel:sote_neuvola_aluejako)

sote_terveysasema_aluejako (hel:sote_terveysasema_aluejako)

sote_toimeentulotukialue (hel:sote_toimeentulotukialue)

terassit_kesa_2011 (hkr:terassit_kesa_2011)

terke_paivystysalue (hel:terke_paivystysalue)

test (test:test)

Toimipisterekisteri, palvelut (hel:tprek_unit_services)

Toimipisterekisteri, toimipisteet (hel:tprek_units)

transit_stop_accessibility (hsl:transit_stop_accessibility)

transit_stop_accessibility_kkj (hsl:transit_stop_accessibility_kkj)

Turvattomat paikat peruspiireittäin Helsingissä (faris_test:turvattomat_paikat)

Aineistossa on kirjattuna turvattomiksi koetut paikat Helsingissä peruspiireittäin. Luvut kuvaavat turvallisuuskyselyssä olevien havaintojen osuuksia turvattomiksi koetuista paikoista per peruspiiri.

Turvattomat paikat Helsingissä peruspiireittäin (faris_test:turvattomat_paikat_4326)

Aineistossa on kirjattuna turvattomiksi koetut paikat Helsingissä peruspiireittäin. Luvut kuvaavat turvallisuuskyselyssä olevien havaintojen osuuksia turvattomiksi koetuista paikoista per peruspiiri. WGS84-versio.

Winkki, vuokraukset ja tapahtumat yleisillä alueilla (hkr:winkki_rents_audiences)

Winkki, työt yleisillä alueilla (hkr:winkki_works)

Yksin asuvat peruspiireittäin (faris_test:yksin_asuvat)

Yksin asuvat peruspiireittäin Helsingissä vuonna 2013

Yleisten alueiden rekisteri, katualueet (hkr:ylre_katualue)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (hkr:ylre_katuosat)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (line) (hkr:ylre_katuosat_line)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (point) (hkr:ylre_katuosat_point)

Yleisten alueiden rekisteri, katuosat (polygon) (hkr:ylre_katuosat_polygon)

Yleisten alueiden rekisteri, katu- ja viherosat, kevyt liikenne (hkr:ylre_osat_kevytliikenne)

Yleisten alueiden rekisteri, viheralueet (hkr:ylre_viheralue)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (hkr:ylre_viherosat)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (line) (hkr:ylre_viherosat_line)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (point) (hkr:ylre_viherosat_point)

Yleisten alueiden rekisteri, viherosat (polygon) (hkr:ylre_viherosat_polygon)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.